XIX Wiosenny Przegląd Solistów Gminy Tymbark – część pierwsza, przedszkola

Po dwuletniej, pandemicznej, przerwie powrócił Wiosenny Przegląd Solistów Gminy Tymbark. Bardzo licznie zabranych  rodziców, dziadków, opiekunów, no i oczywiście bardzo młodych artystów, przywitała Dyrektor Biblioteki Ewa Skrzekut. 

Jury w składzie: Marta Ból, Michał Majeran oraz Lucjan Bożek oceniło w sumie 215 wykonawców, w 5 kategoriach wiekowych. Nagłośnienie zrealizował Sebastian Staśko. 

Nagrody wręczali członkowie jury oraz Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

IWS

KATEGORIA PRZEDSZKOLA, 3-4 latki

KATEGORIA PRZEDSZKOLA, 5-6 latki

Pierwsze miejsce w zespołach wśród 3 i 4- latków uzyskał zespół Przedszkola Parafialnego “Wiosenna Orkiestra”, a wśród 5 i 6 – latków dwa zespoły Przedszkola Samorządowego: “Marzyciele” oraz “Przyjaciele Biedronki”.

IWS

Pożegnanie śp.Stanisława Wcisły

W sobotę, 23.04.2022 r., rodzina oraz tymbarska społeczność pożegnała śp.Stanisława Wcisłę. Zmarł w wieku 92 lat.

Był nauczycielem Zespołu Szkół im. KEN,  pasjonatem historii, szczególnie tej związanej z Tymbarkiem, Honorowym Obywatelem Gminy Tymbark.

Dla mnie, dla portalu Tymbark.in-Głos Tymbarku, był źródłem wiedzy, którą przekazał w formie opracowań publikowanych w latach 90-tych ubiegłego wieku (do 2006) w “Głosie Tymbarku” oraz później w broszurach wydawanych przez tymbarski samorząd.  Na portalu przedrukowane były m.in. historia dworu Turskich, historia życia inż.Józefa Marka, historia życia kpt.Tadeusza Paulone. Mam nadzieję, że w przyszłości nadal będę przypominać te starannie zbierane i opracowane przez śp.Stanisława Wcisło informacje z  historii tymbarskiej parafii, życiorysy ludzi, którzy swoim życiem przyczyniali się do rozwoju naszej małej Ojczyzny i wiele innych. 

W ostatniej drodze śp.Stanisława Wcisło towarzyszyły, obok licznej rodziny, rzesze przyjaciół, uczniów , znajomych, poczty sztandarowe z ZS im.Komisji Edukacji Narodowej oraz jednostki z OSP Piekiełko. 

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił ks.proboszcz dr Jan Banach. Eucharystię sprawowali ksiądz kanonik Franciszek Malarz, ks.prałat Edward Nylec, ks.dr Jerzy Smoleń oraz ks.Jacek Kmiecik. O oprawę muzyczną zadbał chór Parafii Tymbark wraz z organistą Piotrem Taczanowskim. 

Wieczne odpoczywanie racz dać Mu Panie!

Irena Wilczek-Sowa 

IWS

zdjęcie z uroczystości nadania Stanisławowi Wcisło tytułu Honorowego Obywatela Tymbarku – Roland Mielnicki 

 

Poseł Patryk Wicher odwiedził Gminę Tymbark

Dzisiaj w Gminie gościł Poseł na Sejm RP Patryk Wicher. Rozmowa dotyczyła wyzwań rozwojowych Gminy Tymbark (min. budowy ronda przy drodze krajowej w Tymbarku oraz chodnika Podłopień-Podlas, modernizacji budynków szkolnych, rewitalizacji rynku, kanalizacji i budowy wodociągów). Wizyta była również okazją do prezentacji zrealizowanych inwestycji rządowych na terenie Gminy takich jak budowa chodnika w Podłopieniu i Tymbarku przy drodze krajowej.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

Strzelcy sprzątali odcinek szlaku turystycznego    

Tymbarscy strzelcy od kilku lat uczestniczą w akcji sprzątania szlaków turystycznych w Beskidzie Wyspowym. W tym roku włączyli się do ogólnopolskiej i gminnej akcji pod hasłem Sprzątamy dla Polski.

       Terenem działań młodzieży strzeleckiej będącej uczniami klas wojskowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku był odcinek szlaku turystycznego na górę Zęzów w Beskidzie Wyspowym.

       Inicjatorzy akcji ze strony strzelca otrzymali od Firmy Joniec w Tymbarku  gadżety nawiązujące do akcji Odkryj Beskid Wyspowy.

       Celem organizacji tego typu akcji jest pokazanie młodemu pokoleniu, że należy troszczyć się o nasze środowisko naturalne. Bardzo ważne jest, żeby wokół nas było czysto, schludnie, żebyśmy dbali o środowisko w którym żyjemy i korzystamy z pieszych wędrówek po pięknym Beskidzie Wyspowym  – podkreśla st. chor. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego  w tymbarskim Strzelcu, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia.

Robert Nowak

Informacja dla Seniorów 65+z terenu Gminy Tymbark

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku ogłasza nabór Seniorów z terenu Gminy Tymbark w wieku 65+ do Programu Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022.

Program kierowany jest do Seniorów prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebą ze względu na stan zdrowia.

Pomoc polegać będzie na:

  • bezpłatnym udostępnieniu seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonej w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
  • sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
  • po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku osobiście lub telefonicznie ( tel. 18 3325 322, 693 721 301 ) do dnia 28 kwietnia 2022r.

Parafia Pasierbiec – Msza Święta z modlitwą i błogosławieństwem lourdzkim

Parafia Pasierbiec przeżywała dzisiaj uroczystość udzielenia młodzieży sakramentu Bierzmowania, a wieczorem Eucharystię połączoną z modlitwą i błogosławieństwem lourdzkim.  Szafarzem sakramentu bierzmowania był ksiądz biskup Artur Ważny, który też  przewodniczył wieczornej Mszy świętej  oraz prowadził rozważania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu . Na zakończenie ks.Biskup podchodził do wiernych z monstrancją skrywającą Najświętszy Sakrament i czynił znak krzyża, aby  każdy z obecnych mógł dostąpić bliskości Pana Jezusa (jest to tzw. błogosławieństwo lourdzkie).

Eucharystię sprawowali też księżą: ksiądz kustosz Bogdan Stelmach oraz ks.Józef Waśniowski. Oprawa muzyczna: schola Parafii Pasierbiec.

IWS

IWS