Wspomnienia ks.Romana Deszcza – m.in. z pracy w Parafii Tymbark

Ksiądz Roman Deszcz pięć lat temu, z okazji swojego jubileuszu 40-lecia kapłaństwa, nagrał materiał wspomnieniowy ze swojego życia.

W związku z faktem, iż jego pierwszą parafią, po święceniach w 1976 r., była Parafia Tymbark (wikariuszem w tym czasie był  też  śp.Andrzej Jedynak),  to w 2015 roku odwiedził Tymbark, Podłopień i Piekiełko. W filmowym materiale przypomniał naszą parafię z lat 1976 – 1978. 

Potem udał się do Limanowej, gdyż później został m.in.kapelanem limanowskiego szpitala.

Możemy te chwile ( też już archiwalne) obejrzeć w poniżysz wideo.

Niedziela Wielkanocna 2022 – Msza święta rezurekcyjna w tymbarskiej parafii

Po zakończonej procesji rezurekcyjnej, która prowadziła wokół tymbarskiej Rynku, rozpoczęła się uroczysta rezurekcyjna Eucharystia. Mszy św. koncelebrowanej, odprawianej wraz w ks. Sylwestrem Taraszkiem, przewodniczył ks. proboszcz dr Jan Banach. Homilię wygłosił ks.Rafał Stós. Oprawę muzyczną zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton. 

IWS

IWS

Procesja Rezurekcyjna w Tymbarku, Wielkanoc 2022

Liturgia Wielkiej Soboty oraz uroczysta Eucharystia

Wigilia Paschalna to celebracja przejścia (paschy) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie.

Nabożeństwo składało  się z następujących części:

1. Obrzęd światła: poświęcenie ogniska, zapalenie paschału i uroczyste wniesienia go do świątyni z trzykrotnym oznajmieniem: ŚWIATŁO CHRYSTUSA .

Na koniec śpiew Exultetu – pieśń na cześć światła, którym jest Chrystus.

2. Liturgia Słowa – szczególnie bogata w tym dniu– ma nam przypomnieć najważniejsze momenty z historii zbawienia.

3. Liturgia Chrzcielna: poświęcenie wody chrzcielnej, które kończy się odnowieniem przyrzeczeń sakramentu chrztu św. – .

Po odśpiewaniu hymnu “Chwałą na wysokości Bogu” zabrzmiały dzwonki i dzwony.

Zabrzmiało ALLELUJA! Pan Zmartwychwstał!

Uroczysta Eucharystii, koncelebrowana, pod przewodnictwem ks.proboszcza Jana Banacha. W koncelebrze Eucharystię sprawowali: ks.prałat Edward Nylec, ks.prałat Tomasz Tomasz, który wygłosili homilię, ks.Szczepan Depowski, który zaśpiewał Exulltet oraz ks.Rafał  Stós. 

Na zakończenie uroczyste podziękowania i uroczyste błogosławieństwo wiernych.

IWS

IWS

 

Z historii budowy kościoła w Podłopieniu – rocznica poświęcenia dzwonów

16 kwietnia 1990 Parafia Podłopień przeżywała uroczystość poświęcenia dzwonów. Poświęcenia dokonał ks. biskup Wiesław Bobowski.

Dzwony są trzy: dzwon “Jan Paweł II” – fundacja ojców, dzwon “Faustyna” – fundacja matek oraz dzwon “Karolina” – fundacja młodzieży.

 

księża obecni na poświęceniu dzwonó: ks.bp Władysłąw Bobowski, ks.Władysław Tarasek (Dobra), ks.Czesław Szewczyk (rodak), ks.Jan Surdziel (rodak), ks.Józef Puchała (Jurków)

Matki Chrzesne dzwonów: p. Kazimiera Rapacz, p.Tokarczykowa, śp.Górkowa, śp.Maria Ryś,śp.Anna Kordeczka, śp.Janina Bokowy,p.Maria Dudzik, śp.Anna Dziadoń, p.Józefa Kulig, śp.Teresa Ryś, p.Ela Bubula, przed paniami stoi Wojciech Puchała

powitanie ks.biskupa Bobowskiego

ks.Jan Surdziel, ks.Czesław Szewczyk, ks.bp.Wł.Bobowski

IWS

Życzenia świąteczne od Druhów Strażaków

 
“Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa
od
 wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.”
Jan Paweł II
Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.
 
Z najlepszymi życzeniami świątecznymi- 
w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku
Zbigniew Kaptur                                    Stanisław Przybylski