Liturgia Wielkiej Soboty oraz uroczysta Eucharystia

Wigilia Paschalna to celebracja przejścia (paschy) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie.

Nabożeństwo składało  się z następujących części:

1. Obrzęd światła: poświęcenie ogniska, zapalenie paschału i uroczyste wniesienia go do świątyni z trzykrotnym oznajmieniem: ŚWIATŁO CHRYSTUSA .

Na koniec śpiew Exultetu – pieśń na cześć światła, którym jest Chrystus.

2. Liturgia Słowa – szczególnie bogata w tym dniu– ma nam przypomnieć najważniejsze momenty z historii zbawienia.

3. Liturgia Chrzcielna: poświęcenie wody chrzcielnej, które kończy się odnowieniem przyrzeczeń sakramentu chrztu św. – .

Po odśpiewaniu hymnu “Chwałą na wysokości Bogu” zabrzmiały dzwonki i dzwony.

Zabrzmiało ALLELUJA! Pan Zmartwychwstał!

Uroczysta Eucharystii, koncelebrowana, pod przewodnictwem ks.proboszcza Jana Banacha. W koncelebrze Eucharystię sprawowali: ks.prałat Edward Nylec, ks.prałat Tomasz Tomasz, który wygłosili homilię, ks.Szczepan Depowski, który zaśpiewał Exulltet oraz ks.Rafał  Stós. 

Na zakończenie uroczyste podziękowania i uroczyste błogosławieństwo wiernych.

IWS

IWS