Uroczystość z okazji 50. lat działalności jednostki OSP Zawadka

Po zakończonej Eucharystii  (w intencji druhów z OSP Zawadka, jak też i ich rodzin) sprawowanej  w kościele parafialnym w Podłopieniu, druhowie wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali na boisko przy SP w Zawadce, gdzie odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia działalności jednostki OSP w Zawadce. 

W uroczystości tej, oprócz druhów, wzięli udział: Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego st. bryg. w stanie spoczynku dh Grzegorz Janczy, mł. bryg. Wojciech Frączek – Komendant Powiatowy PSP w Limanowej, Stanisław Przybylski – Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tymbarku, Komendant Gminny Związku OSP RP w Tymbark dh Zbigniew Kaptur oraz dowódca uroczystości  mł.kapitan Piotr Janczy, poczty sztandarowe z OSP Tymbark, OSP Podłopień oraz OSP Piekiełko.

Przybyły władze samorządowe: Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska, Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, radni Rady Gminy Tymbark, Sołtys wsi Zawadka Maria Łabuz, Dyrektor SP w Zawadce Halina Dudzik, pracownicy Urzędu Gminy w Tymbarku oraz mieszkańcy wsi Zawadka.

Oprawę muzyczną uroczystości która przebiegała zgodnie z ceremoniałem strażackim zrealizowała Strażacka Orkiestra Dęta “Tymbarki Ton” pod batutą Andrzeja Głowy. 

Spikerem uroczystości był dh Stanisław Przybylski.

Po zapowiedzi wstępnej dowódca uroczystości, mł.kapitan Piotr Janczy złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciechowi Frączkowi. Po  przeglądzie pododdziałów  nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz został zagrany Hymn Polski. 

Uczestników uroczystości przywitał Prezes Zarządu dh Marian Klimek, który również przedstawił historię jednostki OSP Zawadka. 

Następnie odczytano uchwałę przyznającą jednostce OSP Zawadka srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwo oraz dokonano aktu wręczenia. 

Medalami i odznakami zostali uhonorowani druhowie OSP Zawadka.

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza (medal za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych) – otrzymał Prezes OSP Zawadka dh Marian Klimek.

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA, odznaczeni zostali:

 • Krzyściak Janusz
 • Malarz Czesław

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA, odznaczeni zostali:

 • Rybka Dariusz
 • Malarz Stanisław
 • Sobczak Zbigniew

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA, odznaczeni zostali:

 • Klimek Grzegorz
 • Kawula Józef
 • Kordeczka Zbigniew

Odznaką Wzorowy Strażak zostali odznaczeni:

 • Krzyściak Artur
 • Jeleńczyk Wojciech
 • Bokowy Andrzej
 • Bokowy Wojciech

Po wręczeniu odznaczeń do druhów strażaków zwrócili się: st. bryg. w st. spoczynku dhGrzegorz Janczy, mł. bryg. Wojciech Frączek, w imieniu władz samorządowych Przewodnicząca RG Stanisława Urbańska i Wójt Paweł Ptaszek oraz Prezes Zarządu Gminnego Stanisław Przybylski.

Po meldunku o zakończeniu uroczystości nastąpił wymarsz pododdziałów.

Uroczystość 50-lecia jednostki OSP Zawadka dobiegła końca.

Przyszedł czas na wykonanie pamiątkowych zdjęć, dla przyszłych pokoleń druhów i strażaków OSP Zawadka.

IWS

IWS

galeria zdjęć wkrótce

 

Msza św. z okazji 50-lecia działalności jednostki OSP Zawadka

Z okazji uroczystości 50-lecia działalności OSP Zawadka w kościele parafialnym w Podłopieniu sprawowana była Eucharystia w intencji druhów i ich rodzin, jak też za zmarłych druhów z jednostki.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył powiatowy kapelan OSP ks.Bogdan Stelmach, który wygłosił kazanie. Eucharystię sprawowali: proboszcz Parafii Podłopień ks.Wiesław Orwat, kanonik ks.Franciszek Malarz oraz ks.Jan Krzyściak.

Oprawę muzyczną zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarki Ton,  zespół wokalny działający przy parafii oraz organista Lucjan Bożek.

Po zakończeniu i odśpiewaniu pieśni “Boże! Coś Polskę”   druhowie przemaszerowali na boisko sportowe przy SP w Zawadka, gdzie odbyła się uroczystość jubileuszowa jednostki OSP Zawadka.

IWS

IWS

Ładna pogoda, ale…

Piękna pogoda, można się cieszyć, ale niestety jest to też czas “działalności” ……
Taki Orlik zastały dzisiaj rano dziecięce drużyny piłkarskie.
 
zdjęcie nadesłane

Rocznica przyjęcia Sakramentu Komunii św.

Dzisiaj w Parafii Tymbark była uroczystość pierwszej rocznicy przyjęcia sakramentu Komunii świętej. 

Można powiedzieć, że tylko rok minął, ale jaka w tym czasie nastąpiła zmiana to widać np. po długości komunijnej alby 🙂

zdjęcie nadesłała Pani Barbara Orzeł-Dominik