„Karol – człowiek, który poruszył piekło”

Trzeciego maja, wieczorem, młodzież z klasy VII wraz z ks. Szczepanem i s. Julittą zaprosiła na godz. 19.00 do Parafialnego Centrum Kultury na spektakl pt. „Karol – człowiek, który poruszył piekło” przybliżający osobę św. Jana Pawła II i Jego pontyfikat. 

Spektakl brawurowo zagrany, z bardzo dobrymi tekstami, z “piekielską” scenografią, z poruszającą muzyką bardzo spodobał się zgromadzonym w PCK-u widzom.

IWS

IWS

Msza święta w intencji m.in. siostry Reginy w dniu Jej imienin oraz w intencji maturzystów

Wieczorna Msza święta w Święto  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski sprawowana była m.in. w intencji s.Reginy, zakrystianki oraz w intencji maturzystów, którzy jutro przystępują do swojego egzaminu.

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks.proboszcza Jana Banacha, w koncelebrze ks.Rafał Stós. 

Życzenia s.Reginie złożył ks.proboszcz, kwiaty wręczyli chłopcy z Liturgicznej Służby Ołtarza. 

IWS

Narodowe Święto Trzeciego Maja 2022 w Tymbarku

 

Po zakończonej uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym w Tymbarku , rozpoczęła się na tymbarskim Rynku uroczystość z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja. Po uroczystym wejściu pocztów sztandarowych oraz druhów OSP Tymbark został odśpiewany Hymn Polski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, a następnie w związku z jutrzejszym Międzynarodowym Dniem Strażaka do zebranych, szczególnie druhów OSP i ich rodzin, zwrócił się dh.Stanisław Przybylski – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstaowej w Tymbarku, którzy zostali przygotowani przez Panie Martę Florek i Barbarę Opach (część słowno-muzyczna) oraz Alicję Dziadoń i Bogusławę Naściszewską (zespół Mali Tymbarczanie). 

Całość uroczystości prowadził Robert Nowak.

IWS

IWS

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Parafii Tymbark

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja w Tymbarku rozpoczęło się uroczystą Mszą św.o godz.11.30. Na Mszę święto przybyły poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Tymbark oraz szkół podstawowych działających w gminie. Eucharystii przewodniczył ks.proboszcz Parafii Tymbark dr Jan Banach, kazanie wygłosił ks.Szczepan Depowski. Oprawę muzyczną zapewnił chór działający przy parafii pod kierownictwem Piotra Taczanowskiego oraz Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton pod batutą Andrzeja Głowy i kierownictwem Ryszarda Gawrona.

Po zakończonym nabożeństwie wszyscy udali się na tymbarski Rynek, aby wziąć udział w drugie części obchodów.

IWS

IWS

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Kościół katolicki 3 maja obchodzi Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Krótki rys historyczny tego święta:

“Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu “Królowej” pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów: “Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico”, ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: “Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.
Warto dodać, że Jan Kazimierz nie był pierwszym, który oddał swoje państwo w szczególną opiekę Bożej Matki. W roku 1512 gubernator hiszpański ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Florydy. W roku 1638 król francuski, Ludwik XIII, osobiście i uroczyście ogłosił Matkę Bożą Wniebowziętą Patronką Francji, a Jej święto 15 sierpnia ustanowił świętem narodowym.
Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Była to pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej, która odbyła się poza Rzymem.” (fragment artykułu z portalu www.brewiarz.pl)

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski – kościół parafialny w Tymbarku

zdjęcia: IWS