Narodowe Święto Trzeciego Maja 2022 w Tymbarku

 

Po zakończonej uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym w Tymbarku , rozpoczęła się na tymbarskim Rynku uroczystość z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja. Po uroczystym wejściu pocztów sztandarowych oraz druhów OSP Tymbark został odśpiewany Hymn Polski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, a następnie w związku z jutrzejszym Międzynarodowym Dniem Strażaka do zebranych, szczególnie druhów OSP i ich rodzin, zwrócił się dh.Stanisław Przybylski – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstaowej w Tymbarku, którzy zostali przygotowani przez Panie Martę Florek i Barbarę Opach (część słowno-muzyczna) oraz Alicję Dziadoń i Bogusławę Naściszewską (zespół Mali Tymbarczanie). 

Całość uroczystości prowadził Robert Nowak.

IWS

IWS