OBW 2022- Szczebel, Jaworz, Potaczkowa GSBW

GSBW, czyli Główny Szlak Beskidu Wyspowego, na najnowszych mapach wydanych w tym roku zaznaczony ciągłą linią w kolorze żółtym, a na szlakach to cztery duże litery w kolorze czerwonym umieszczone w białym prostokącie. Szlak liczy łącznie 320 kilometrów i wiedzie przez 102 szczyty, a za jego udokumentowane przejście od 11 sierpnia 2021 roku można otrzymać jednostopniową odznakę „102 Wyspy Beskidu Wyspowego”. Weryfikacji książeczek dokonuje Oddział PTTK w Bochni i grono osób które to trofeum zdobyło cały czas rośnie; osobiście znam kilkoro posiadaczy. Więcej informacji o szlaku i regulaminie odznaki znajdą Państwo na stronie www.odkryjbeskidwyspowy. Dodam, że w chwili obecnej Beskid Wyspowy ma najlepiej oznakowane szlaki górskie w Małopolsce, a może nawet w Polsce.
A teraz kilka słów o ostatniej wędrówce na Szczebel (977 m, w niektórych źródłach 976 m). Około godziny 10.30 na szczyt dotarły grupy wędrowców od strony Lubnia, Kasinki Małej i Przełęczy Glisne (634 m). Z Glisnego na szczyt wiedzie łatwy szlak zielony i jest to zarazem odcinek GSBW, a czas przejścia w średnim tempie zajmie około jednej godziny. Najdłuższe podejście jest z Lubnia, natomiast niewątpliwie najtrudniejsze z Kasinki Małej, bo to najbardziej stromy szlak w Beskidzie Wyspowym, wprawdzie „Ściana Płaczu” z Gruszowca na Ćwilin też jest bardzo stroma, ale krótka.
Ile nas było na Szczeblu? Gospodarze- Organizatorzy, czyli Gmina Lubień przygotowali 1100 sztuk pysznie zgrilowanej kiełbasy beskidzkiej z Markamu Kasinka Mała i nie ostała się ani jedna. Pogoda była niemal idealna na wędrowanie, wiał lekki wiatr z czego skrupulatnie korzystali licznie startujący w przestworza paralotniarze.
Spotkanie rozpoczął pan Kazimierz Szczepaniec, Wójt Gminy Lubień, a następnie brat Szymon Mrowiec, Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie rozpoczął Mszę Świętą. Asystowali członkowie Zespołu Regionalnego „Toporzanie” i „Mali Toporzanie” z Tenczyna pod kierownictwem Barbary i Andrzeja Druzgałów oraz Danuty Biedrończyk, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Tenczyn pod kierownictwem Andrzeja Stojewskiego. Po Mszy Świętej koncertowała orkiestra i wspólnie z uczestnikami zaśpiewała Hymn Odkrywców Beskidu Wyspowego. Dwóch braci z Piły, Huberta i Konrada nagrodzono w kategorii „najdalszy zakątek Polski”, a panią Danutę z Las Vegas, USA w kategorii „najdalszy zakątek świata”. Nastoletnia Ania z Męciny bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie pytania w teście wiedzy o Beskidzie Wyspowym, Gminie Lubień i… na pytanie nr 10 o treści: Siano w Beskidzie Wyspowym kosi się w miesiącu……………………

W najbliższą niedzielę i poniedziałek kumulacja wydarzeń; najpierw Jaworz (918 m) w gminie Limanowa, a w poniedziałek Potaczkowa (746 m) w gminie Niedźwiedź z tradycyjnym konkursem na najpiękniejszy bukiet z ziół, owoców i kwiatów, natomiast popołudniu Dożynki Przyszowskie i IX Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki” w Przyszowej.

Z turystycznym pozdrowieniem
St. Przybylski

 

 

„Życie i działalność kpt. Tadeusza Paolone-Lisowskiego w 79 rocznicę Jego śmierci”  – zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Regulamin Konkursu Plastycznego 

I. Patronat
Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark

II. Organizatorzy

 • Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark
 • Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku,
 • Urząd Gminy w Tymbarku.

III. Cele konkursu

 • Szerzenie znajomości postaci bohaterskiego żołnierza z Piekiełka kpt. Tadeusza Paolone – Lisowskiego zamordowanego w Auschwitz w 1943 roku
 • Popularyzacja działań artystycznych oraz rozwijanie wrażliwości plastycznej u dzieci i młodzieży;
 • Inspirowanie do podejmowania stylu bycia opartego na uznawaniu wzorców osobowych, autorytetów powszechnie uznawanych wartościach;
 • Motywowanie do dzielenia się świadectwem z życia opartego na twórczych celach dążeniach, naśladowaniu pozytywnych postaci;
 • Zachęta do odkrywania w sylwetkach osobowych wielkich osobowości, niezwykłych cech, zalet, form aktywności wyzwalających pragnienie korekty własnego życia.

IV. Warunki uczestnictwa

 • Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich rodzajów szkół w poszczególnych kategoriach wiekowych:
  I grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej.
  II grupa – klasy 7-8 szkoły podstawowej.
  III grupa – klasy szkół ponadpodstawowych
 • Organizatorzy oczekują prac wyłącznie indywidualnych. Dopuszczalny format A4, A3 . Technika prac dowolna. Każda praca powinna być opisana na odwrocie metryczką.
 • Każda szkoła składa maksymalnie po 5 najlepszych prac z każdej grupy wiekowej. Prace należy wysyłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie do 16 września 2022 roku na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark / Pani Ewa Skrzekut /
 • Każdy uczestnik przesyła wraz z pracą podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

V. Ocena i nagrody

 • Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi do Konkursu, wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej i osoby wyróżnione w Konkursie.
 • Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych tekstów.
  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu. Dodatkowo z wybranych prac zostanie przygotowana wystawa w Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark u 27 września 2022 roku.

VI .Wykorzystanie prac nagrodzonych

 • Organizator nie zwraca prac nadsyłanych na konkurs
 • .Nadesłanie w terminie pracy zgodnej z warunkami Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu i jego postanowień oraz oświadczeniem, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy, na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na umieszczanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs, z jednoczesnym podaniem danych autora.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 3325-680 / Ewa Skrzekut / , 18 3325-637 Robert Nowak

VII. Zakończenie konkursu

Termin uroczystego zakończenia konkursu, otwarcia wystawy prac wyróżnionych i rozdania nagród nastąpi w Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark 27 września 2022 roku o godz. 12.00

VIII. Patronat medialny nad konkursem
Portal Tymbark.in

ORGANIZATORZY

załączniki

praca Juli Dziadoń (SP Tymbark) nagrodzona w konkursie plastycznym w 2018 roku

Stadion w Tymbarku: Mecz Gwardii TENSBUD z reprezentacją Polski w futsalu +35

Jutro (13 sierpnia) o godz. 11 na stadionie KS Harnaś rozpocznie się spotkanie towarzyskie

zespołu Gwardii Tensbud z reprezentacją Polski w futsalu+35. 

Gwardia Tensbud zrzesza zawodników  z Rupniowa, ale także z Tymbarku, Podłopienia, Zamieścia  i okolicznych miejscowości. Powstała około roku temu. Gra m.in. w Limanowskiej Lidze Futsalu w Kategorii Oldboy.

Zapraszamy również wszystkich kibiców i zainteresowanych do włączenia się do licytacji oraz do zbiorki podczas meczu na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas meczu towarzyskiego z Reprezentacją Polski w Futsalu +35 włączamy się w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi działających przy Fundacji Gaudium et Spes. Będzie przeprowadzona licytacja oraz zbiórka. Będą piękne prace wykonane przez osoby niepełnosprawne, ale też będzie do wylicytowania piłka z podpisami oraz koszulka Reprezentacji. Po meczu zapraszamy wszystkich piłkarzy i członków Gwardii wraz z rodzinami, a także zaproszonych gości na mały festyn, który odbędzie się również na stadionie w Tymbarku – zaprasza wszystkich chętnych  inicjator powstania Gwardii TENSBUD Tomasz Ślimak,

dodając: “Organizacja tej uroczystości nie byłaby możliwa bez wsparcia naszego Sponsora Firmy TENSBUD Usługi Budowlane Robert Hebda, za co serdecznie w imieniu naszej drużyny dziękujemy. Serdeczne słowa podziękowania również dla Prezesa KS Harnaś Franciszka Mrózka”.

IWS