Pożegnanie Druha Stanisława Poczynka

Wczoraj odbył się pogrzeb zmarłego w czwartek, 18 sierpnia Druha Stanisława Poczynka, związanego z ruchem ochotniczych straży pożarnych od 1974 roku. Pełniąc w latach siedemdziesiątych funkcję naczelnika gminy zaangażował się w zaktywizowanie jednostek straży i ich doposażenie w sprzęt, a także włączył się w inicjatywę budowy nowej remizy w Tymbarku zabezpieczając środki finansowe na pierwszy etap inwestycji. W strukturach Związku OSP RP pełnił m. in. funkcje sekretarza i skarbnika OSP Tymbark, sekretarza struktury gminnej, a w latach 2001 do 2010 był prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tymbarku. Przez trzydzieści sześć lat był członkiem wspierającym OSP Tymbark, a od dwunastu lat jej członkiem honorowym. Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe: Krzyż Kawalerski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużony dla Spółdzielczości Bankowej oraz Złoty Znak Związku OSP RP, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. W 1991 roku otrzymał godność Członka Honorowego Związku OSP RP, a w 2015 roku tytuł Honorowego Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tymbarku.

W uroczystościach pogrzebowych Druha Stanisława Poczynka uczestniczyli przedstawiciele struktur powiatowych i gminnych związku oraz poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Tymbark i gminy Słopnice wraz z prezesami, naczelnikami i członkami czynnymi jednostek.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku

Druh Stanisław Poczynek

 

 

 

Okruch pamięci

Październik 2018, obchody 140 lat OSP Tymbark – wręczanie odznaczeń dla zasłużonych druhów i działaczy. 

MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczony został Druh Stanisław Poczynek

zdjęcie: IWS

Podziękowania

Wczoraj pożegnaliśmy śp. Stanisława Poczynka, Naczelnika Gminy Tymbark w latach 1972-1981, Wieloletniego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku oraz działacza społecznego.

Rodzina zmarłego pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania Zarządowi ZOSP RP w Tymbarku, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tymbark, strażakom z PSP w Limanowej oraz wszystkim uczestnikom Mszy Świętej za pamięć i zamówione Msze Święte.