Wręczono stypendia motywacyjne Wójta Gminy Tymbark dla najzdolniejszych uczniów

Już po raz siódmy w Gminie Tymbark przyznano i wręczono stypendia motywacyjne w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tymbark. Program ten jest realizowany od 2016 roku, został on opracowany z inicjatywy Wójta Gminy Pana Pawła Ptaszka i uchwalony przez Radę Gminy Tymbark.

Przed aktem wręczenia stypendiów, w okolicznościowych wystąpieniach, zwrócili się do obecnych w bibliotece publicznej w Tymbarku nagrodzonych dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz dyrektorów szkół z terenu Gminy Tymbark:  Wójt Gminy dr Paweł Ptaszek, przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Stanisława Urbańska oraz rady powiatu limanowskiego Czesław Kawalec.

Stypendia wręczali Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Stanisława Urbańska oraz rady powiatu limanowskiego Czesław Kawalec.

Całą uroczystość spięły dwa występy (na rozpoczęcie i zakończenie wręczania stypendiów)  zespołów kameralnych uczniów Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku.

Uroczystość prowadziła kierownik ZEAS Pani Agnieszka Kądziołka.

Lista uczniów (źródło: UG Tymbark) 

1. Szkoła Podstawowa w Zawadce

1) Edyta Kordeczka – za wyniki w nauce oraz za wyniki egzaminu ósmoklasisty

2. Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

2) Dawid Sakowski – za osiągnięcia naukowe (laureat konkursu tematycznego)

3) Iliana Kuc – za osiągnięcia naukowe (laureat konkursu tematycznego)

4) Natalia Gawron – za wyniki w nauce, za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz za osiągnięcia artystyczne

3. Szkoła Podstawowa w Tymbarku

5) Amadeusz Trojanowski – za osiągnięcia naukowe (laureat konkursu tematycznego)

6) Marcelina Urbańska – za wyniki w nauce

7) Anna Surdziel – za wyniki w nauce i za osiągnięcia naukowe (laureat wojewódzkiego konkursu tematycznego) oraz za wyniki egzaminu ósmoklasisty

8) Oliwier Kordeczka – za wyniki egzaminu ósmoklasisty

9) Wiktor Sędzik – za wyniki w nauce

10) Joanna Trzupek – za wyniki w nauce

11) Milena Antkiewicz – za wyniki w nauce

12) Patryk Matląg – za wyniki w nauce

13) Alicja Duda – za wyniki w nauce

14) Emilia Kurek – za wyniki w nauce

15) Martyna Smaga – za osiągnięcia naukowe (laureat wojewódzkiego konkursu tematycznego)

16) Karolina Trzópek – za wyniki w nauce i za osiągnięcia naukowe (laureat wojewódzkiego konkursu tematycznego)

17) Małgorzata Wolfinger – za wyniki w nauce

18) Emilia Śmiech – za wyniki w nauce

19) Bartłomiej Kurdziel- za wyniki w nauce i za wyniki egzaminu ósmoklasisty

20) Julia Kulig – za wyniki w nauce

4.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku

21) Wiktor Smoter – za wyniki w nauce

22) Mikołaj Peterszajn – za wyniki w nauce

23) Blanka Stach – za wyniki w nauce

24) Katarzyna Rząsa – za wyniki w nauce

25) Natalia Wojtas – za wyniki w nauce

26) Hubert Smoter – za wyniki w nauce

27) Amelia Wilczek – za wyniki w nauce

5.Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. W Tymbarku

1) Oliwia Kulig – za osiągnięcia artystyczne

2) Julia Ślusarczyk – za osiągnięcia artystyczne

3)Natalia Gawron- za osiągnięcia artystyczne

4) Barbara Krzyżak – za osiągnięcia artystyczne

5) Maria Ślezak – za osiągnięcia artystyczne

6) Maria Kurek – za osiągnięcia artystyczne

Szkoła Podstawowa w Zawadce, dyrektor Pani Halina Dudzik

Szkoła Podstawowa w Podłopieniu, dyrektor Szkoły Beata Sułkowska

Szkoła Podstawowa w Tymbarku, dyrektor Tomasz Zieliński

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku, dyrektor Agnieszka Stokłosa – Surdziel

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku, Prezes Stowarzyszenia Irena Wilczek-Sowa

zdjęcia: IWS (przy współpracy z Panią Małgorzatą Urbańską)