Gmina Tymbark – punkt konsultacyjno – informacyjny obsługujący program “Czyste powietrze”

Informujemy, że Gmina Tymbark zawarła aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego obsługującego program “Czyste powietrze”. 

 W punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,  pok. nr 16. Przed przyjściem do Urzędu Gminy najlepiej skonsultować się z Doradcą telefonicznie tel. 183325141. Zainteresowane osoby uzyskają wówczas konkretną informację jakie dokumenty należy mieć ze sobą w celu wypełnienia wniosku.

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują trzy części programu, od 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone nowe rozwiązania finansowe, które są bardzo korzystne dla beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

 Warunkiem wypłaty prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

 Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych www.czystepowietrze.gov.pl oraz Portalu Beneficjenta.

Informacja: UG Tymbark 

“Skrzydlna – Śladami organizacji konspiracyjnych i miejsc pamięci ofiar II wojny światowej” – zaproszenie na Spacer Historyczny

W najbliższą sobotę – 1 października o godz.15.00 – w Skrzydlnej odbędzie się spacer historyczny. Temat przewodni spaceru: „Skrzydlna – Śladami organizacji konspiracyjnych i miejsc pamięci ofiar II wojny światowej”. Organizatorem spaceru jest Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego. Tematyka spaceru nawiązuje do Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej. Spacer rozpocznie się o godz. 15.00 na rynku w Skrzydlnej. Spacer potrwa około 2,5 godziny i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

                Skrzydlna to jedna z miejscowości w Beskidzie Wyspowym, której ludność doświadczyła okrucieństw wojny już w pierwszych dniach września 1939 r. Na terenie Skrzydlnej powstały zręby pierwszej placówki konspiracyjnej na Limanowszczyźnie. Tutaj prowadzono nasłuch zagranicznych stacji radiowych, zbierano informacje, gromadzono broń, walczono z niemiecką propagandą, prowadzono tajne nauczanie. Z działalnością konspiracyjną wiążą się liczne obiekty, miejsca pamięci, historie ludzi zaangażowanych w walkę o niepodległość takich jak np. Stefania Osler „Sława”. Podczas spaceru zainteresowani poznają historię powstania pierwszej organizacji konspiracyjnej w Skrzydlnej. Uczestnicy spaceru będą mieli okazję poznać wojenną historię domu Güntherów oraz działalności Aleksandra Günthera „Śnieżnicy” w pierwszych latach niemieckiej okupacji. W czasie historycznej wędrówki przywołane zostaną wydarzenia związane z pierwszą akcją dywersyjną na Ziemi Limanowskiej, która miała miejsce w Skrzydlnej – jesienią 1943 r. Podczas spaceru, zwiedzający poznają historię powstania cmentarza ofiar II wojny światowej, przebieg pacyfikacji osiedla Podlesie pod Śnieżnicą oraz historię zagadkowej śmierci partyzanta Jana Lesława Gerlaczyńskiego.

Informacja: Organizatorzy 

“TANZANIA MOJA DRUGA OJCZYZNA” – książka br.Bogusława Kozy SDS

W najbliższą niedzielę (2 października) w tymbarskim kościele będzie gościł nasz rodak brat Bogusław Koza, który opowie o swojej misyjnej pracy w Tanzanii. 

Brat Bogusław napisał książkę “TANZANIA MOJA DRUGA OJCZYZNA” , którą będzie można w niedzielę zakupić.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży książki  (koszt 25 zł) przeznaczone będą na cele misyjne!

brat Bogusław Koza ze swoją książką

brat Bogusław Koza w Tanzanii (zdjęcie z 2008)

w 2016 roku pisałam o bracie Bogusławie w artykule:  “Misjonarze są wśród nas (i to nie tylko zakonni)”.

Misjonarze są wśród nas (i to nie tylko zakonni )

 

Święto trzech wielkich Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela!

29 września to Kościele katolickim święto trzech wielkich Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela.

Imiona Archaniołów pochodzą z języka hebrajskiego,  odnoszą się do Boga:

MICHAEL (MICHAŁ) – KTÓŻ JAK BÓG!
GABRIEL – BÓG JEST MOJĄ MOCĄ!
RAFAEL (RAFAŁ) – BÓG UZDRAWIA!

Archanioł Michał

Archanioł Michał wg tradycji chrześcijańskiej pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, którego Bóg obdarza szczególnym zaufaniem. W Księdze Apokalipsy św.Jana Archanioł Michał stoi na czele aniołów walczących ze sokiem, który jest uosobieniem szatana. 

W 2013 roku Wacław Dudzik napisał poniższy wiersz.

Archaniele
Święty Michale walczący z duchami,
Czuwaj nad nami, jesteśmy nękani.
Odpędź od nas pokusy szatańskie,
Byśmy mogli godnie wzywać Imię Pańskie.
W domu, w kościele i w każdej potrzebie,
Wspieraj nas na co dzień, prosimy Ciebie.
Często w bezmyślności, także z naszej winy,
Nie czujemy złego i przez to grzeszymy.
Wypędź złego ducha z życia naszego,
Bo Ty masz władzę i siłę do tego.
Więc wzywamy Ciebie, mamy zaufanie,
Archaniele Boży poprzez Twe działanie.
Poślij swe Anioły, aby nas chroniły,
Od niegodnych czynów i szatańskiej siły.
Bo omdlałe ciało łatwo się poddaje,
Ma wiele idoli, którym cześć oddaje.
I złemu duchowi na to pozwalamy,
Sami się za stwórcę często uważamy.
Bo świadomość więdnie, złym jest otoczona,
Panu Bogu świeczkę i diabłu mamona.
Chociaż zniewoleni, także z własnej woli,
Przez to źle się dzieje, sumienie nie boli.
Bóg jest miłosierny a także cierpliwy,
Święty i Wszechmocny, ale sprawiedliwy.
                                                                                       Argenteuil, 17 IX 2013 
 
 
 
 
 

Europejski Tydzień Sportu- zajęcia z terenoznawstwa

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku, będąca uczniami klas woskowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN,  w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu uczestniczyła w nocnych zajęciach z zakresu terenoznawstwa, marszu na azymut, bytowania w górach oraz udzielania pierwszej pomocy.

st.insp. ZS Robert Nowak

Uczniowie z Piekiełka spotkali się z policjantem

21 września uczniowie najmłodszych  klas 0-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku uczestniczyli w spotkaniu z aspirantem Sylwestrem Sienkiewiczem, dzielnicowym KP w Tymbarku. Podczas spotkania, w ramach “Odblaskowej Szkoły”, uczniowie utrwalili zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w charakterze pieszego i pasażera.

 Dodatkowa zwrócono również uwagę dzieci na ostrożność podczas kontaktów z nieznajomymi oraz wałęsającymi się zwierzętami.  Następnie udaliśmy się na przejście dla pieszych, gdzie w asyście Policjanta dzieci miały możliwość praktycznego zademonstrowania swoich umiejętności w zakresie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas tego spotkania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych najmłodszych.  Uczniowie poznali podstawowe wyposażenie Policjanta oraz obejrzeli radiowóz.

 Panu Policjantowi serdecznie dziękujemy!

  Koordynator ds. Bezpieczeństwa w Szkole: 

Karolina Purchała