Fotografia z rodzinnego archiwum – księża Sercanie, którzy 55 lat temu wyjechali na misje do Indonezji

Wczoraj w Tymbarku mieliśmy okazję od ks.Wiesława dowiedzieć się o pracy na misji w Peru.

Powyższa fotografia, z rodzinnego albumu, przedstawia grupę księży Sercanów, którzy równe 55 lat temu wyjechała  na misje do Indonezji. Zdjęcie zrobione w niedalekich Stadnikach, gdzie znajduje się obecnie Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów (zakonu, do którego należy nasz rodak ks.Jan Krzyściak). Krzyże misyjne wręczył 3 września 1967 r. prowincjał, ks. Romuald Skowronek. Księża następnie udali się do metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły z prośbą o błogosławieństwo, który w czasie spotkania powiedział słowa: „Traci was Kościół w Polsce, ale zyskuje za to Kościół powszechny”.

Chętnych secanów do wyjazdu na misje do Indonezji było znacznie więcej, ale w Polsce też pracy nie brakowało. Rozwijająca się dynamicznie prowincja miała w 1967 r. zaledwie 20 lat. Nie wysyłała dotąd na misje, ponieważ nie pozwalała na to m.in. sytuacja w kraju rządzonym przez niechętnych Kościołowi przedstawicieli władz PRL. W pewnym sensie wyrwanie się z kraju misjonarzy uważano za wielką łaskę 20-lecia prowincji.

IWS