Zakończenie inwestycji “Chodnik na Zamieściu”

W poniedziałek, 5 września, nastąpił odbiór chodnika w Zamieściu. W ramach inwestycji wykonano m.in. poszerzenie jezdni, dokonano umocnienia skarp, zbudowano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie, a także ścianki czołowe przepustów. Wykonano również montaż barier. Zadanie zrealizowano w ramach inicjatywy samorządowej pomiędzy powiatem limanowskim i Gminą Tymbark. Jego wartość wyniosła ponad 1,5 mln złotych.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark