Msza święta dziękczynna – Kaplica “Na Górach” (Parafia Tymbark)

W środę w święto Podwyższenia Krzyża Świętego w kaplicy “Na górach”, o godz. 17.00, została odprawiona  Msza św. dziękczynna za plony. Eucharystię sprawował i homilię wygłosił ks.Szczepan Depowski. Po jej zakończeniu ks,Szczepan poświęcił przegotowane dary, okolicznościowy chleb, kołacz, miód, owoce oraz pobłogosławił zebranych. Odśpiewano Supilkacje. 

Przy Kaplicy “Na Górach” w maju  i w czerwcu są nabożeństwa, odpowiednio: majowe i czerwcowe.

W październiku, o godz.17. odmawiana jest modlitwa różańcowa.

IWS

IWS

Strzelcy posprzątali szlak turystyczny

Kolejną bardzo cenną inicjatywą młodzieży z jednostki tymbarskiego Strzelca, będącej  uczniami klas wojskowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, było posprzątanie szlaku turystycznego i ścieżki dydaktycznej na górze Paproć w Beskidzie Wyspowym. Kilka worków zebranych śmieci zostanie zabranych z Paproci przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku. Dążmy do zmiany świadomości, byśmy nie „utonęli” w górze własnych śmieci – apelują tymbarscy Strzelcy. Zwracamy się  z prośbą do wszystkich mieszkańców o dbałość o nasze środowisko w tym pięknych terenów górskich Beskidu Wyspowego.

 W bieżącym roku realizacja zadań statutowych tymbarskiego Strzelca, w tym organizacja rajdów, obozów i szkoleń  była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku, prezesa Firmy GALICJA Mariana Ścianka , prezesa Firmy JONIEC Mieczysława Jońca, zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Limanowej, którym młodzi ludzie z „łaciatych” mundurach składają serdeczne podziękowanie.

Robert Nowak

14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

14 września  w Kościele katolickim obchodzone jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Święto to przypomina o znaczeniu krzyża jako symbolu chrześcijaństwa.

Wiersz “Krzyż” napisany przez Wacława Dudzika (wiersz publikowany w zbiorze “Wyrażania rymowane, opowiastki”

Krzyż
Krzyż na ziemi wymyślono,
Krzyż nam nadal zostawiono!
Krzyża boją się grzesznicy,
Usuwają bezbożnicy!
Widok krzyża do wieczności,
Ziemskie życie dla radości.
Próbujemy swój krzyż dźwigać,
Czasem złoty, ledwie widać.
 
Krzyż to przecież dola nasza,
Która myśli nam rozprasza.
Jeden drugiego biczuje,
Gdyby mógł to ukrzyżuje.
To nie raj, piekło na ziemi,
Pychą, gniewem wypełnieni.
Nadal krzyżują Jezusa,
Cierpi ciało, także dusza.
Jednak Jezus Zmartwychwstały,
Przez swój krzyż pełen jest chwały.
Trzeba zaprzeć się samego,
I nie bać się krzyża swego.
Nie żałował Ojciec Syna,
Jezus wziął krzyż na ramiona.
Razem z Nim nam sił przybędzie,
Jest obecny z nam wszędzie. 
 
17.X.2014 

krzyż stojący na górze Paproć