V Rajd Górski Pamięci kpt. Tadeusza Paolone – wykład “Jestem Polakiem i chcę żyć w Polsce…”

Po zakończeniu górskiej trasy ( Tymbark – Góra Zęzów – Tymbark),  uczestnicy Rajdu spotkali się w Publicznej Bibilotece w Tymbarku im.Tadeusza Paolone. Tam nastąpiło zakończenie konkursu plastycznego “Życie i działalność kpt.Tadeusza Paolone “.

Głównym punktem tej części był wykład dr hab. Przemysława Wywiała, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt.:”Jestem Polakiem i chcę żyć w Polsce…. Losy kpt. Tadeusza Paolone, bohatera ziemi tymbarskiej” (wcześniej pan  Przemysław wziął  aktywny udział w Rajdzie, idąc z młodzieżą rajdową trasą). 

Po wykładzie do zebranych zwrócił się dr Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark.

W Rajdzie uczestniczył ksiądz  ppor. Mateusz Norek – kapelan 114 Batalionu WOT w Limanowej. 

Gośćmi Rajdu byli członkowie rodziny kpt.Tadeusza Paolone: Panie Maria Gancarczyk oraz Gabriela Kaptur. 

Organizatorzy Rajdu to: Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku, Biblioteka Publiczna w Tymbarku, Urząd Gminy w Tymbarku oraz Zespół Szkół im.Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

IWS

IWS

V Rajd Górski Pamięci kpt. Tadeusza Paolone – rozpoczęcie przy ZS im.KEN w Tymbarku

V Rajd Górski Pamięci kpt. Tadeusza Paolone  rozpoczął się przy ZS im.KEN w Tymbarku. Tam, w imieniu organizatorów Rajdu, przywitał młodzież wraz z opiekunami dowódca tymbarskiego Strzelca st.insp. ZS Robert Nowak. Krótko o idei Rajdu, o jego przebiegu,opowiedział Józef Banach. W imieniu gospodarzy przywitała wszystkich dyrektor ZS im.KEN Małgorzata Ryś. 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, młodzież wyruszyła na rajdową trasę,  w kierunku góry Zezów.

IWS

IWS

 

 

 

V Rajd Górski Pamięci kpt. Tadeusza Paolone – zakończenie konkursu plastycznego

W ramach V Rajdu Górskiego Pamięci kpt. Tadeusza Paolone Organizatorzy podsumowali konkurs plastyczny pt. “Życie i działalność kpt.Tadeusza Paolone-Lisowskiego w 79 rocznicę Jego śmierci”. 

Kilka słów o konkursie powiedziała dyrektor Bibilitoteki Pyblicznej w Tymbarku Ewa Skrzekut. Nagrody wręczali: przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska, Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek oraz prof. Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie dr hab.Przemysław Wywiał.

Fundatorami nagród byli:  Oddział IPN Kraków, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Orlen.

IWS

zwycięskie prace plastyczne