Gmina Tymbark – punkt konsultacyjno – informacyjny obsługujący program “Czyste powietrze”

Informujemy, że Gmina Tymbark zawarła aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego obsługującego program “Czyste powietrze”. 

 W punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,  pok. nr 16. Przed przyjściem do Urzędu Gminy najlepiej skonsultować się z Doradcą telefonicznie tel. 183325141. Zainteresowane osoby uzyskają wówczas konkretną informację jakie dokumenty należy mieć ze sobą w celu wypełnienia wniosku.

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują trzy części programu, od 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone nowe rozwiązania finansowe, które są bardzo korzystne dla beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

 Warunkiem wypłaty prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

 Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych www.czystepowietrze.gov.pl oraz Portalu Beneficjenta.

Informacja: UG Tymbark 

“Skrzydlna – Śladami organizacji konspiracyjnych i miejsc pamięci ofiar II wojny światowej” – zaproszenie na Spacer Historyczny

W najbliższą sobotę – 1 października o godz.15.00 – w Skrzydlnej odbędzie się spacer historyczny. Temat przewodni spaceru: „Skrzydlna – Śladami organizacji konspiracyjnych i miejsc pamięci ofiar II wojny światowej”. Organizatorem spaceru jest Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego. Tematyka spaceru nawiązuje do Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej. Spacer rozpocznie się o godz. 15.00 na rynku w Skrzydlnej. Spacer potrwa około 2,5 godziny i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

                Skrzydlna to jedna z miejscowości w Beskidzie Wyspowym, której ludność doświadczyła okrucieństw wojny już w pierwszych dniach września 1939 r. Na terenie Skrzydlnej powstały zręby pierwszej placówki konspiracyjnej na Limanowszczyźnie. Tutaj prowadzono nasłuch zagranicznych stacji radiowych, zbierano informacje, gromadzono broń, walczono z niemiecką propagandą, prowadzono tajne nauczanie. Z działalnością konspiracyjną wiążą się liczne obiekty, miejsca pamięci, historie ludzi zaangażowanych w walkę o niepodległość takich jak np. Stefania Osler „Sława”. Podczas spaceru zainteresowani poznają historię powstania pierwszej organizacji konspiracyjnej w Skrzydlnej. Uczestnicy spaceru będą mieli okazję poznać wojenną historię domu Güntherów oraz działalności Aleksandra Günthera „Śnieżnicy” w pierwszych latach niemieckiej okupacji. W czasie historycznej wędrówki przywołane zostaną wydarzenia związane z pierwszą akcją dywersyjną na Ziemi Limanowskiej, która miała miejsce w Skrzydlnej – jesienią 1943 r. Podczas spaceru, zwiedzający poznają historię powstania cmentarza ofiar II wojny światowej, przebieg pacyfikacji osiedla Podlesie pod Śnieżnicą oraz historię zagadkowej śmierci partyzanta Jana Lesława Gerlaczyńskiego.

Informacja: Organizatorzy