“Te Deum laudamus” – słowa ks.Kanonika Franciszka Malarza z okazji Jubileuszu 50-ciu lat Kapłaństwa ks.Prałata Czesława Szewczyka

W niedzielę w kościele parafialnym w Tymbarku, w dniu centralnych uroczystości odpustowych w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Mszy św.o godz.11.30, będziemy obchodzić Jubileusz 50 lat Kapłaństwa naszego rodaka księdza Prałata Czesława Szewczyka.

Ksiądz Kanonik Franciszek Malarz wygłosi z tej okazji okolicznościowe kazanie.  

Te Deum laudamus

Złoty jubileusz kapłaństwa  Ks. Prałata Czesława Szewczyka

„Wspomnijcie minione dni Hbr 10, 30 uczy nas Pismo Święte. Wspomnijmy sytuację sprzed 74 lat. Pan Bóg pozwolił nam żyć w bardzo szczególnym czasie.

Przed oczyma staje nam obraz Polski, która w tamtych latach trwała w głębokim komunizmie.

Na te wyjątkowe czasy Pan Bóg powołał wyjątkowych ludzi.  Niezwykle wielką rolę w tym procesie odnowy odegrał pontyfikat św. Jana Pawła II i jego podróże apostolskie do ojczyzny. Następnie nieugięta postawa Prymasa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, wielu biskupów, kapłanów oraz liczna grupa wiernych a zwłaszcza ruch Solidarności. Wszyscy oni wbrew zakazom ówczesnych władz stosowali zasadę prymasowską „Non possumus” i zasadę bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”.

 Ostoją przetrwania tych trudnych czasów była rodzina oparta na wartościach chrześcijańskich. Zatrzymajmy się w rodzinie Ks. Jubilata. Rodzina ta, tętniąca miłością i otwartością na drugiego człowieka jak dobre drzewo wydawała wiele dobrych owoców. Oni to mieli zwyczaj, który z resztą trwa do dziś, aby po każdym wypieku chleba ofiarowywać jeden bochenek dla księży posługujących w parafii. Myślę o nich tak: Tyle aniołów prowadziło ich dusze do nieba, ile chleba rozdali potrzebującym.

To właśnie w tej patriotyczno-religijnej rodzinie zaczęło się i kształtowało powołanie Księdza Jubilata. Droga z rodzinnej Jasnej – Podłopień wiodła przez Limanową, Tarnów WSD, następnie święcenia kapłańskie 50 lat temu.

Potem realizował on swoje powołanie jako wikariusz w Lipnicy Murowanej, oraz w Nowym Sączu.

W 10. roku kapłaństwa Biskup tarnowski skierował księdza Czesława do Siedlisk Bobowskich celem budowania nowego kościoła. Po zakończeniu dzieła Biskup wykorzystując doświadczenie posłał Jubilata do Fary bieckiej, czekającej na remont. W tym czasie nastąpiła reorganizacja diecezji i Biecz znalazł się w nowej rzeszowskiej diecezji. Ksiądz Jubilat podjął się przygotowania budynku Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Następnie pełnił posługę proboszcza w parafii Brzostek. Od 20 lat pełni posługę w Osobnicy koło Jasła.

Na wszystkich tych placówkach kierował się słowami św. Franciszka Salezego: „Gdzie Bóg cię posiał, tam trzeba umieć zakwitnąć”. W trudnych czasach wojującego ateizmu i bezbożnego liberalizmu umiał zakwitnąć i zaowocować.  

1. Owoce w wymiarze materialnym to wybudowanie kościoła i plebani w Siedliskach, restauracja zabytkowej świątyni w Bieczu, adaptacja Hotelu robotniczego i budowa Kaplicy Seminaryjnej w Rzeszowie, rozbudowa kościoła parafialnego w Brzostku, budowa kościoła filialnego w Bukowej i założenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych.

W ostatnich latach, będąc proboszczem w Osobnicy odnowił świątynię, wybudował kaplicę na cmentarzu. Pod koniec proboszczowania wybudował dla 30 osób Dom Seniora, w którym jest opiekunem duchowym.

2.- Natomiast owoce w wymiarze duchowym to ogrom pracy na płaszczyźnie duszpasterskiej i katechetycznej. To troska o piękno liturgii, o skuteczne Słowo Boże, aktywizację grup parafialnych, zespołów muzycznych, poprzez organizowanie orkiestry i chóru parafialnego „Cecylianki”.

Wielkim powodzeniem cieszy się wprowadzone przez ks. Jubilata nabożeństwo fatimskie, organizowanie festynów parafialnych i liczne pielgrzymki do sanktuariów nie tylko w kraju, ale również za granicą.

3.- Najpiękniejszy owoc posługi Księdza Jubilata to świadectwo życia w służbie Bogu i bliźnim. Tego nam najbardziej potrzeba. Świat tak bardzo potrzebuje świadectwa. Ludziom zagubionym w nurcie głębokich przemian niesionych przez liberalne życie. Potrzeba tej ważnej lekcji, takiego świadectwa, takiej orientacji życiowej i takiego patrzenia w stronę wielkanocnego poranka. Potrzeba nam życia w perspektywie eschatologicznej.

Po owocach poznacie kapłańską posługę Księdza Jubilata. Tak w przestrzeni głoszenia Słowa Bożego jak i w przestrzeni sprawowania Sakramentów Świętych.             

Nie zmarnował talentów otrzymanych od Boga.

Z dumą i radością świętujemy jubileusz w kościele chrztu  Księdza Jubilata i w dniu odpustu parafialnego. Jest to szczególna okazja do podziękowania Drogim Parafianom i naszym bliskim za modlitwę w intencji księży rodaków i księży pracujących w parafii z księdzem proboszczem na czele.

W dniu odpustu parafialnego patrzymy na obraz na frontonie podstawy ołtarzowej przedstawiający rodziców Maryi, św. Joachima i św. Annę. Oni to oddali swoją ukochana córkę Maryję na służbę Bogu w świątyni Jerozolimskiej. Przez to też uczą nas miłości ofiarnej, życia w ciągłej Obecności Bożej. Jest to dla nas szczególna okazja by prosić u stóp naszej patronki Matki Bożej czczonej w tajemnicy Jej Narodzenia, zwanej inaczej Matką Bożą Siewną, by chroniła ziarna do siewu, chroniła nas przed głodem, ale zwłaszcza, aby ochroniła święte ziarna powołań do stanu duchownego i zakonnego, by one w naszej parafii nie zmarnowały się, ale zakwitły i wydały owoc.

 Drogi Księże Jubilacie, zanim zaśpiewamy Te Deum laudamus proszę przyjąć  od nas wszystkich serdeczne życzenia:               

Poeta doby romantyzmu, Cyprian Kamil Norwid napisał: „ Z rzeczy świata tego pozostaną tylko dwie: poezja  i dobroć”. Dobry czyn pozostanie dłużej niż my sami. Bądź dobry jak chleb, trwając w tradycji rodzinnej. Kochaj kapłaństwo! Bądź mu wierny aż do końca w służbie Bogu i bliźnim. Życzymy  jak dotychczas tak i w przyszłości Bogu i Maryi dochowaj wierności. Kolejnych udanych jubileuszy!

Plurimos annos!         

 ks. Franciszek Malarz         

Podłopień (05.06.2022) , Eucharystia w intencji ks. Prałata Czesława Szewczyka z okazji 50-lecia Kapłaństwa, po lewej stronie ks.Franciszek  Malarz, po prawej siostrzeniec Jubilata ks.Ryszard Pluta 

                                                                                                           

Wójt Gminy Tymbark zaprasza na spotkanie mieszkańców Podłopienia!

Wójt Gminy Tymbark zaprasza mieszkańców sołectwa Podłopień na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 września 2022 roku (środa) o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.

Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji z zakresu: zrealizowanych inwestycji w 2021 oraz realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji w 2022 roku na terenie sołectwa Podłopień,  w szczególności budowy sieci kanalizacyjnej od rejonu szkoły podstawowej do granicy gminy i rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie drogi krajowej.

Informacja/grafika: UG Tymbark

8 września – przysłowia

8 września – Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada. 8 września – W Narodzenie Panny Marii pogodnie, tak będzie cztery tygodnie.

A tak było rano, a wieczorem???

zdjęcie: IWS

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

8 września w kościele katolickim obchodzone jest Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest to uroczystość odpustowa (przeniesiona na niedzielę 11.września) w tymbarskiej parafii.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest potocznie zwane świętem Matki Boskiej Siewnej. To dzień błogosławieństwa ziarna siewnego oraz symbolicznego zamknięcia jednego cyklu upraw rolnych i rozpoczęcia kolejnego. Po tym święcie zaczynano bowiem jesienną orkę i siew zbóż ozimych. 

IWS