Dodatkowe oświetlenie na drodze krajowej na Zamieściu

Dzięki współpracy  Gminy Tymbark z GDDKIA rozpoczął się montaż dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na drodze krajowej w Zamieściu. Inwestycja prowadzona przez samorząd jest w całości finansowana ze środków GDDKIA.
 
Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark 
zdjęcia: UG Tymbark 

“Orlik” Bartosz w 1994 roku o odrodzeniu “Strzelca” – historia, ale i tematy nadal aktualne

Artykuł  Bartosza Kurka (wówczas dwunastoletniego) opublikowany w Głosie Tymbarku w 1994 roku (nr 20)

ODRODZENIE STRZELCA PRZYRZECZENIE ORLĄT Z TYMBARKU

“Strzelec” – organizacja społeczno-wychowawcza, został reaktywowany 2.4.93 r. Odnowili go na naszym terenie m.in. sierżant Robert Nowak i komendant Mieczysław Wawrzyniak. “Strzelec” został założony we Lwowie przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Aby zostać strzelcem trzeba ukończyć 16 lat, lecz by zostać “orlakiem” wystarczy mieć ukończone 11 lat.
W ramach “Strzelca” działają grupy “Orlęce” (młodzież szkół podstawowych), a także “Traper” (bardzo zbliżony do SURVIVALU).
“Strzelec “oferuje młodzieży:
1. Możliwość zapoznania się z historią, tradycjami walk o niepodległość. Udział w spotkaniach z przedwojennymi strzelcami, żołnierzami AK, NSZ i WiN. Uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych.
2. Zajęcia sportowo-wojskowe: Zapoznanie się z bronią strzelecką, zasadami strzelania, warunkam1 bezpieczeństwa podczas strzelania. Rodzice strzelców mogą być spokojni. Zajęcia strzelania są prowadzone przez fachowców i w  miejscach do tego przeznaczonych.
Podnosimy także sprawność fizyczną na torach przeszkód oraz na obozach (letnich, zimowych). Ponadto zajmujemy się kartografia i pracą na radiostacjach, zasadami
marszu na orientację oraz udzielaniu pierwszej pomocy. Bardzo ważna jest dyscyplina.

30 października odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji poległych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej. Mszę tę odprawiono w nowym kościele w Słopnicach.
Wieńce na pomnikach swoich kolegów złożyli żołnierze AK. Po mszy pomaszerowaliśmy do pomnika Stanisława Kurnyty. St. Kurnyta był polskim telegrafistą. Przekazywał
on wiadomości z rządu w Londynie dla naszego regionu. Został zamordowany przez Niemców.  Ku jegopamięci wzniesiono pomnik. Własnie przy tym pomniku “Orlęta” z
Tymbarku złożyły uroczystą przysiegę. Po przysiędze udaliśmy się na herbatkę, dzięki której poznaliśmy bliżej AK-owców. Dowódca placówki “Trzos” w Tymbarku, pan
major Władysław Wietrzny zaczął opowiadać o wojnie, o ludziach którzy zginęli i o ich bohaterstwie.  Ludzie Ci zginęli dla ojczyzny i  dlatego pan major przypomniał, abyśmy pamiętali o Nich. Na ogół tacy ludzie są zapomniani, a ich groby zaniedbane. 
Myślę, że pan Władysław poruszył ten temat, abyśmy na takim grobie postawili choć jedną świeczkę czy kwiatek.

Bartosz Kurek lat 12

przyrzeczenie w Słopnicach odbiera mł. insp. ZS Mieczysław Wawrzyniak (zdjęcie z archiwum Strzelca).