Dla upamiętnienia Galicjanki!

Pocztówka wydana przez FB Stacja Męcina  dla upamiętnienia linii kolejowej nr 104, czyli popularnie zwanej “Galicjanki”. Jak można przeczytać na rewersie pocztówki, nasi fotografowie są wśród autorów zdjęć.

IWS