Szkoła muzyczna koncertem uczciła Święto Niepodległości Polski

Społeczna Publiczna Szkoła  Muzyczna w Tymbarku koncertowo uczciła zbilżające się Święto Niepodległości Polski. Koncert upamiętniający 104.  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości składał się z występów solistów oraz zespołów kameralnych, jak też śpiewem dziecięcego szkolonego chóru. Uczniowie do wspólnego śpiewu zaprosili widzów, którzy otrzymali teksty patriotycznych pieśni, piosenek.  Chór dziecięcy, prowadzony przez panią Beatę Nowak, spisał się na medal, jednakże chór złożony z widzów na… słabą czwórkę. Zwieńczeniem koncertu był występ szkolonej orkiestry pod kierownictwem prof.Roberta Rośka. Na zakończenie została wspólnie odśpiewana “Rota”.

Na koncert przybył Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Tymbark Iwona Toporkiewicz, jak też Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego: Irena Wilczek-Sowa oraz Jacek Pyrć.

Nad całością koncertu czuwała dyrektor Szkoły Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek – honorowy profesor oświaty. 

IWS

IWS

Strzelali dla Niepodległej

Wczoraj w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej  w Tymbarku zwycięzcy zawodów strzeleckich zorganizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Jednostkę tymbarskiego Strzelca, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Oddział IPN w Krakowie oraz MOT Kraków. Nagrody wręczyli: st. sierż. Robert Kłyk, nauczyciel przysposobienia wojskowego w klasach mundurowych, oraz mł. insp. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego w jednostce tymbarskiego Strzelca.

Najlepsze wyniki osiągnęli: Miejsce pierwsze starszy strzelec ZS Kinga Zajda, drugie strzelec ZS Maksymilian Tabak, trzecie strzelec ZS Robert Krieger, czwarte starszy strzelec ZS Julia Nowak, piąte starszy strzelec Paweł Leśniewski, szóste starszy strzelec ZS Kacper Gumula.

 W zawodach udział wzięło 27 strzelców, uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

 Celem zawodów było uczczenie 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży.

Robert Nowak