Gmina Tymbark: zakres planowanej rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego

Obecnie Gmina jest na etapie oceny ofert, które wpłynęły na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tymbark  ETAP II. Inwestycja jest dofinansowana z PROW-u w kwocie 3 117 000 zł.

W ramach rozbudowy powstanie kanalizacja sanitarna na osiedlu: Tymbark Węglarka, Zamieście Sołtystwo – na odcinku 3,61 km oraz wodociąg w Piekiełku (rejon szkoły podstawowej) na odcinku 1,64 km. 

Ponadto dobiega końca etap projektowy kanalizacji w Podłopieniu (do granicy gminy Dobra) oraz w Tymbarku na osiedlach Tymbark-Góry, Na Stoku i Nowy Dwór. Inwestycja jest realizowana w ramach Polskiego Ładu.

Gmina jest równocześnie na etapie zakończenia projektowania wodociągu w Podłopieniu (nad DK nr 28) oraz w Tymbarku na osiedlu Zaolzie,  Węglarka, Limierze. Ponadto w fazie projektowania jest  wodociąg Tymbark – Zamieście (rejon rynku, Podwisiołek, Malarzówki).

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco na gminnych komunikatorach.

Informacja/grafika UG Tymbark

Matematyczny sukces Blanki Stach z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku!

“Sukcesów ciąg dalszy!!!

Miło nam poinformować, że nasza uczennica BLANKA STACH została laureatką

III MIEJSCA NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM w kolejnej edycji Konkursu Matematyczno- Informatycznego InstaLogik!!!😍😍 Gratulujemy!!! 👏👏”

– poinformowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku

Blanka Stach – uczennica NSP w Piekiełku

Z historii Konkursu Palm w Tymbarku (3) – rok 1996

Tak o Konkursie Palm w Tymbarku w roku 1996  pisała “Gazeta Krakowska”:

“Rywalizowały palmy w Tymbarku

W niedzielę  na rynku w Tymbarku odbył się konkurs palm wielkanocnych zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Tymbarku. Za najładniejszą palmę uznano palmę zrobioną przez Marka Sędzika.

Palmy oceniała komisja w składzie: Stanisław Przybylski, Bogusław Sowa i Marek Mrózek, a przy ocenie brano pod uwagę estetykę wykonania oraz długość palmy. Drugie miejsce w konkursie zajęli: Piotr Ryś i Mieczysław Rybka, a trzecie Wojciech Banach. Wyróżniono również kilkanaście innych osób. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Gminy Tymbark, a za pierwsze miejsce Włodzimierz Łużnicki ufundował dodatkową nagrodę w wysokości 50 zł. Podobny konkurs zorganizował również ksiądz Tadeusz Barnowski, który podczas mszy dla dzieci uhonorował nagrodami rzeczowymi trzynaście osób. (mol)” 

Zaś w “Dzienniku Polskim” ukazała się poniższa notka:

Tymbarskie palmy. W minioną niedzielę w Tymbarku odbył się konkurs palm zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Tymbarku. Jury pod kierownictwem Stanisława Przybylskiego pierwsze miejsce przyznało Markowi Sędzikowi, drugie Piotrowi Rysiowi Mieczysławowi Rybce, zaś trzecią Wojciechowi Banachowi (WID)”.

Konkurs Palm w Tymbarku – rok 1996

Konkurs Palm w Tymbarku – rok 1996

zdjęcia i materiały: tymbark.in 

Sprawozdawcze zebranie OSP Podłopień

W jednostce OSP Podłopień, działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, odbyło się zebranie sprawozdawcze druhów strażaków. W trakcie zebrania dokonano oceny pracy zarządu, udzielono jednogłośnego absolutorium dla zarządu oraz przyjęto plan pracy w roku bieżącym.

W zebraniu uczestniczyli:  mł. kpt. Tomasz Duda z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków.

W ubiegłym roku druhowie uczestniczyli w 36 akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. W powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych MDP, młodzieżówka z Podłopienia zajęła IV miejsce. Druhowie pomagali w organizacji imprez kulturalnych, sportowych i patriotycznych na terenie gminy.

 W przyjętym planie działalności jednostki w roku 2023 znalazły się następujące zadania: kontynuacja podjętych działań mających na celu budowę nowej remizy, zakup samochodu, sprzętu  i umundurowania, podnoszenie stopnia wyszkolenia strażaków oraz dalszy rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

     Wszystkim naszym druhnom i druhom strażakom za trud i poświęcenie dla innych, często  z narażeniem własnego życia i zdrowia, trudną służbę i profesjonalizm w działaniach ratowniczych, składam serdeczne podziękowanie –  podkreśla wójt Paweł Ptaszek.

Robert Nowak

Fot. OSP Podłopień