Informacja o możliwości wzięcia udziału w zajęciach z zakresu strzelectwa sportowego, szkolenie dla zaineresowanych mieszkańców gminy Tymbark

Na strzelnicy sportowej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku rozpoczęły się zajęcia z zakresu strzelectwa sportowego dla mieszkańców Gminy Tymbark. Realizacja tego typu zajęć jest możliwa dzięki zaangażowaniu Pani Małgorzaty Ryś, dyrektor Zespołu Szkół, kadrze instruktorskiej szkoły jak również animatorom strzelectwa sportowego w Tymbarku i zarazem członkom LOK Limanowa Barbarze Janczy i Rafałowi Kasperskiemu.

Zajęcia będą prowadzone co drugi czwartek w miesiącu, a już kolejne odbędą się 30 marca 2023 roku w godz. 16.00 – 18.00. Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o kontakt z Panią Barbarą Janczy tel. 600919496 lub zgłoszenie SMS – em.

Strzelectwo sportowe jest dyscypliną, której popularność stale rośnie również z uwagi na fakt wojny na Ukrainie. Wytrenowanie celnego oka i pewnej ręki to długa i bardzo żmudna praca. Wymaga też mnóstwa cierpliwości i samozaparcia.

Robert Nowak

Ważny Gość odwiedził Przedszkole Parafialne w Tymbarku

Dzisiaj Przedszkole Integracyjne w Tymbarku odwiedziły, przybyłe z Rzymu, Matka Generalna Sióstr Nazaretanek wraz ze swoją Asystentką,  Przedszkolaki gorąco przywitały Gości hymnem oraz wierszem, życzeniami i kwiatami. 
Potem był czas na pytania przedszkolaków, na rozmowę z Siostrami.
“Siostra Angela Marie oraz Siostra Alina bardzo dobrze poczuły się w naszym przedszkolu i zabiorą ze sobą miłe wspomnienia” – możemy przeczytać podsumowanie tej ważnej wizyty na stronie FB przedszkola.

Diagnoza zjawiska przemocy – internetowa ankieta dla mieszkańców Gminy Tymbark

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku przeprowadza diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Tymbark. 

 W związku z powyższym zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Tymbark o wypełnienie poniższej ankiety.

https://www.survio.com/survey/d/Q5A9D2A8Y5Q3J5Q5U

Jednocześnie przypominamy iż ankiety są anonimowe i będą aktywne do dnia 31.03.2023 r.

Konkurs „#Sapere Aude#Odważ się być Mądrym!” – laureaci z Gminy Tymbark

9 marca 2023 r. w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej odbyła się Gala Finałowa podsumowująca II Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „#Sapere Aude#Odważ się być Mądrym!”. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych z etapu szkolnego, wybrała laureatów i przyznała wyróżnienia. Wśród zwycięzców z poszczególnych kategoriach wiekowych znaleźli się również uczniowie z terenu Gminy Tymbark.

Pomysłodawcą oraz współorganizatorką konkursu jest Pani Anna Smaga-Trojanowska, nauczyciela języka polskiego oraz filozofii w I LO, która również jest radną Gminy Tymbark. 

Do etapu wojewódzkiego Konkursu Filozoficznego zgłoszonych zostało ponad sto prac z 37 szkół. Najpopularniejszą formą wybieraną przez uczestników były prace wizualne i eseje. Komisja Konkursowa wysoko oceniła poziom, zaznaczając, że wielkim wsparciem dla piszących był cykl wykładów wygłoszonych online przez pracowników Uniwersytetu. Wykłady były integralną częścią Konkursu.

Laureaci II Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego

Konkursu Filozoficznego #”Sapere Aude!”- Odważ się być Mądrym# z terenu Gminy Tymbark

Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI

I. Agnieszka Dziadoń  klasa V, Szkoła Podstawowa w Zawadce (opiekun merytoryczny- Renata Ślimak- Frys)

Wyróżnienia: Aleksandra Garbacz  klasa V, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny- Pani Urszula Duda).

XueBin Wu klasa VI, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny – Jowita Janik).

 Nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty dla najmłodszego uczestnika Konkursu  została  uhonorowana Agnieszka Dziadoń z klasy V, Szkoły Podstawowej w Zawadce.

 Szkoła Podstawowa, klasy VII- VIII

Wyróżnienie: Patrycja Kordeczka  klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Zawadce (opiekun merytoryczny- Renata Ślimak- Frys)

Kategoria literacka

I. Martyna Smaga klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny- Katarzyna Śmiech)

III.Aleksandra Kościsz  klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny-  Marta Florek)

Nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty –  Martyna Smaga z klasy VIII, Szkoły Podstawowej w Tymbarku.

Kategoria ESEJ/Rozprawka

Wyróżnienia: Emilia Atłas– klasa VII, Szkoła Podstawowa w Tymbarku (opiekun merytoryczny- Marta Florek).

Informacja na podstawie I LO Limanowa/zdjęcia: Organizatorzy 

 

Wiosenne remonty dróg

Urząd Gminy informuje o prowadzonych wiosennych drogowych remontach: wykonanie mijanki na Kwaśniakówce , ułożenie korytek wraz tłuczniowaniem pobocza na drodze Zagonie na Podłopieniu, droga Jamrozówka oraz  Zagonie na Podłopieniu. 

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark