8 maja – Narodowe Święto Zwycięstwa

7 maja 1945 r. podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.  Na jego mocy siły niemieckie zostały zobowiązane do zaprzestania działań wojennych do 8 maja 1945 r. do godz. 23:01.

Strona sowiecka, ze względów propagandowych i prestiżowych, zażądała powtórnego podpisania aktu kapitulacji Niemiec. Stało się to w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. w podberlińskim Karlshorst. 

Obie majowe kapitulacje nie kończyły wojny, gdyż trwały jeszcze walki z Japonią, ale było to zakończenie walk w Europie.

Niestety dla wielu państw klęska  Niemiec nie oznaczała odzyskania wolności. Dla  Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Polski, koniec II wojny światowej oznaczał jednak początek czerwonego zniewolenia i konieczność kontynuowania walki o utraconą niepodległość. 

Dla Polski, która jako pierwsza stanęła do walki z III Rzeszą i Sowietami, wojna o niepodległość zakończyła się dopiero w 1989 r.

Narodowe Święto Zwycięstwa obchodzone 8 maja ustanowiono w Polsce w kwietniu 2015 roku. Wcześniej obchodzono je 9 maja, gdyż tak nakazały komunistyczne władze ZSRR.

Przy ustanawianiu tego święta były zgłaszane poprawki, aby zapisać, że święto to ustanawia się w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Tak się jednak nie stało. Zmieniło się tylko to, że projekt rządowy przewidywał nazwę “Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności”, a ostatecznie przyjęto, że jest to Święto Zwycięstwa. 

IWS

cmentarz w Tymbarku – Pomnik ku czci poległym i umęczonym za Polskę w czasie II wojny światowej