Osiągnięcia uczniów szkoły muzycznej

W ostatnim okresie uczniowie Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku wzięli udział w dwóch konkursach.

– w konkursie Lubaczowskie Impresje Muzyczne w Lubaczowie. Celem konkursu było popularyzacja muzyki fortepianowej wśród uczniów klas najmłodszych. W konkursie wystąpili tymbarscy młodzi pianiści: Natalia Kokoszka  oraz  Jakub Śmiech.  Dzięki udanemu występowi i Natalia i Kuba otrzymali wyróżnienie.

– w XV Ogólnopolskim Konkursie Smyczkowych Zespołów Kameralnych im.Grażyny Bacewicz w Łodzi. Tu szkołę z Tymbarku reprezentował Kwartet Wiolonczelowy w składzie: Martyna Kędroń,Zuzia Górka,Klaudia Zapalska,Klaudia Sasuła.  Spośród zespołów z całej Polski  Kwartet z Tymbarku otrzymał II nagrodę.

GRATULACJE

IWS

[Czytaj więcej…]

Misterium Męki Pańskiej w realiach współczesności

«Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”

Krzyż, Miłość, Wiara – to słowa, pytania, jakie zadała nam młodzież w przedstawieniu  “WYBÓR”.  Pytania te  padały. kiedy wspólnie z młodymi artystami przeżywaliśmy tragedię katolików prześladowanych przez wyznawców islamu, obecnie,w XXI wieku, w Syrii. Teraz cierpią chrześcijanie mieszkający na Bliskich Wschodzie, a jaki los czeka Europę?                                      A jakiego  ja lub Ty dokonamy  wyboru?

Wspaniały spektakl, imponująco przygotowany przez młodzież działającą  w  Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży,przy  parafii Narodzenia NMP w Tymbarku, którego opiekunem jest ksiądz Bogdan  Stelmach. Gra młodych aktorów zachwyciła zgromadzonych widzów.

Premiera  miała miejsce w niedzielę, 29 marca, w PCK.   Przedstawienie można jeszcze zobaczyć w poniedziałek i wtorek, o godz.20.

IWS

scena01

[Czytaj więcej…]

Czym jest wierność

Wpis na forum <Tymbark in> „Radni pracują nawet nocą” z dnia 11 marca br. stał się przy­czynkiem do refleksji o tym czym jest wierność. Jak odróżnić wierność od uległości? Kiedy jestem wiernym , a kiedy tylko uporczywie uległym? Czy podporządkowanie wyklucza wierność?

Często słyszymy, że powinniśmy być wiernymi sobie. Ale co to znaczy? Czy kłamca oczer­niający innych, złodziej, albo mąż zdradzający żonę powinni być wiernymi sobie? Często w dyskusjach o wierności przy głębszym namyśle, to okazuje się , że mówimy o uporze, uporze często nierozumnym i wbrew oczywistym faktom. Tak malujemy swój portret, w którym do­minującym tonem jest barwa niezrozumienia istoty problemu, gdy zwykły upór przybiera maskę wierności.

No to cóż to jest ta wierność? Wierność komu, czy czemu?

[Czytaj więcej…]

Niedziela Palmowa

Zbliża się  Niedziela Palmowa, która rozpoczyna najważniejsze w Kościele dni tj. Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, którego zwieńczeniem jest ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.      W tych dniach w  naszych domach robi się palmy. Wspólnie,  rodzice, dzieci, dziadkowie,   dokładają starań, aby ich były najpiękniejsze i oczywiście najwyższe. W niedzielę palmy zostaną poświęcone, a następnie procesyjnie wniesione do kościoła. Po zakończeniu Mszy Świętej, na tymbarskim Rynku,  twórcy palm wezmą udział w Konkursie Palm (corocznie organizowanym przez sołtysa wsi Tymbark oraz Radę Sołecką).   Czekając na efekty tegorocznych  rodzinnych prac, przypomnijmy sobie lata ubiegłe.

Niedziela Palmowa

fot. Roland Mielnicki

IWS

Stowarzyszenia zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym

W krajowym rejestrze sądowym (KRS) na 25.03.2015 r. jest zarejestrowanych 17 stowarzyszeń, które mają siedzibę na terenie gminy Tymbark.

Są to ochotnicze straże, kółka rolnicze, stowarzyszenia obejmujące opieką osoby niepełnosprawne, prowadzące szkoły, klub sportowy, związek Tymbarczan, związki zawodowe  oraz koło gospodyń wiejskich. Niektóre z nich mają status organizacji pożytku publicznego i są uprawnione do otrzymywania 1% z podatku dochodowego.

Większość  stowarzyszeń działa bardzo aktywnie tworząc wysoki społeczny potencjał w gminie Tymbark. Realizują zadania społecznie użyteczne, z ich działań korzystają mieszkańcy gminy Tymbark, jak też i z powiatu  limanowskiego.

Poniżej rejestr stowarzyszeń

[Czytaj więcej…]