Parafia Podłopień – Majówka ze św.Janem Pawłem II w 104.rocznicę urodzin

W 104.rocznicę urodzin św.Jana Pawła II w świątyni w Podłopieniu, po wieczornej Eucharystii sprawowanej przez ks.proboszcza Janusza Balasę, wierni wzięli udział w specjalnym nabożeństwie majówkowym. Był to montaż słowno-muzyczny “Spójrz na nas Maryjo”. Rozważania na  podstawie rozważań  i duchowych zapisków trzech papieży: papieża Benedykta XVI, świętego Jana Pawła II i papieża Franciszka, przygotowała Pani Anna Kęska. Zabrzmiały pieśni maryjne w wykonaniu Orkiestry Dętej Tymbarski Ton.

Rozważania przygotowane przez Annę Kęskę

Spójrz na nas, Maryjo!

Montaż wdzięczności i zawierzenia – 18 maja 2024

Modlitewne koncertowanie „Tymbarskiego Tonu”

 ROZWAŻANIA

Na  podstawie rozważań  i duchowych zapisków trzech papieży: papieża Benedykta XVI, świętego Jana Pawła II i papieża Franciszka.

Spójrz na nas, Maryjo! Jesteśmy tu przed Tobą. Jesteś Matką, znasz nasze znoje i nasze rany. Zanurzamy się w Twoich jaśniejących oczach i powierzamy się Twojemu Sercu, wrażliwemu na nasze problemy.

Ty, która przyjmując bez zastrzeżeń wolę Bożą – poświęciłaś całe swe życie Osobie i dziełu Twojego Syna, naucz nas zachowywać w sercu tajemnice Jego życia i medytować nad nimi w ciszy – tak jak Ty to czyniłaś. 

Ty, która – modląc się w dniu Pięćdziesiątnicy wraz z apostołami – prosiłaś o dary Ducha Świętego dla rodzącego się Kościoła, pomóż nam wytrwać w wierności Chrystusowi.

Z ufnością kierujemy swe spojrzenie na Ciebie jako na „znak niezachwianej nadziei i pociechy, dopóki nie nadejdzie dzień Pański”.

***

Spójrz na nas Maryjo! Twoje serce nie było wolne od trosk i lęków – ileż niepokoju, gdy nie było miejsca dla Jezusa w gospodzie,

ileż lęku, gdy pospiesznie uciekaliście do Egiptu, bo Herod chciał go zabić,

ileż udręki, gdy go zagubiliście w świątyni!

Ale w próbach byłaś odważna i dzielna, ufałaś Bogu i na niepokój odpowiadałaś troską,

na lęk – miłością, na udrękę – ofiarą.

Nie wycofałaś się, lecz w chwilach decydujących przejęłaś inicjatywę.

Udałaś się z pośpiechem do Elżbiety,

na weselu w Kanie Galilejskiej wyprosiłaś u Jezusa pierwszy cud,

w Wieczerniku podtrzymałaś uczniów w jedności.

A kiedy na Kalwarii Twoją duszę przeniknął miecz, będąc niewiastą pokorną i możną, przeplotłaś noc smutku paschalną nadzieją.

Teraz, Matko, ponownie przejmij inicjatywę i zwróć swe miłosierne spojrzenie na rodzinę ludzką, wstawiaj się za naszym światem. Naucz nas przyjmować i troszczyć się o ŻYCIE – KAŻDE LUDZKIE ŻYCIE.

***

Spójrz na nas, Maryjo! Wiele razy wychodziłaś nam naprzeciw, prosząc o modlitwę i pokutę. Jednak pochłonięci własnymi potrzebami i rozproszeni wieloma interesami, byliśmy głusi na Twoje zachęty. Ale Ty, która nas miłujesz, nigdy nie jesteś nami znużona.

Weź nas za rękę,

prowadź do nawrócenia,

spraw, abyśmy Boga postawili na pierwszym miejscu.

***

Spójrz na nas, Maryjo! Pomóż nam stać na straży jedności w kościele i być budowniczymi Komunii w świecie. Przypominaj nam o znaczeniu naszej roli, spraw, abyśmy czuli się odpowiedzialni za pokój, wezwani do modlitwy i oddawania czci Panu, do wspierania i działania na rzecz całej ludzkości.

O własnych siłach nie damy rady, bez Twojego Syna nie możemy niczego uczynić. Zaprowadź nas z powrotem do Jezusa, który jest naszym pokojem.

***

Spójrz na nas, Maryjo!

Matko Boga i nasza, przychodzimy do Ciebie, szukamy schronienia w Twoim Niepokalanym Sercu.

Błagamy o miłosierdzie, Matko Miłosierdzia,

O pokój, Królowo Pokoju.

Wstrząśnij duszami uwięzionymi w pułapce nienawiści, nawróć tych, którzy podsycają i wzniecają konflikty.

Otrzyj łzy dzieci,

wspomagaj samotnych i starszych,

podtrzymuj rannych i chorych,

chroń tych, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę i ukochane osoby,

pocieszaj zniechęconych,

przywracaj nadzieję.

Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

***

Spójrz na nas, Maryjo!

Powierzamy i poświęcamy Tobie nasze życie, każdą cząstkę naszej istoty, wszystko, co mamy i czym jesteśmy, na ZAWSZE.

Tobie poświęcamy Kościół, aby świadcząc światu o miłości Jezusa, był znakiem zgody i narzędziem pokoju.

Tobie poświęcamy nasz świat, zwłaszcza kraje i regiony ogarnięte wojną.

Jutrzenko zbawienia rozjaśnij promieniami światła noc konfliktów.

Przybytku Ducha Świętego, natchnij drogami pokoju przywódców narodów.

Pani wszystkich ludów, pojednaj swoje dzieci zwiedzione złem, zaślepione władzą i nienawiścią.

Ty, która jesteś blisko każdego, skróć dzielące nas dystanse.

Ty, która współczujesz wszystkim, naucz nas troszczyć się o innych.

Ty, która objawiasz czułość Pana, uczyń nas świadkami Jego pocieszenia.

Królowo Pokoju, wlej w nasze serca Bożą harmonię.

***

Z polecenia papieża Jana Pawła II, Stolica Apostolska wprowadziła do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Królowo Rodzin”, aby wierni mogli w Litanii wzywać

Maryję, jako Królową i opiekunkę rodzin chrześcijańskich. Ojciec Święty mówił, że królowanie Maryi, jest służeniem. To służenie jest królowaniem. Maryja stawszy się całkowitym darem dla swojego Syna, staje się darem dla synów i córek całego rodzaju ludzkiego, budząc najgłębsze zaufanie każdego, kto pragnie być przez Nią prowadzony.

   Najświętsza Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, Tobie powierzamy naszą rodzinę, gorąco pragnąc, aby upodobniła się do Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech w naszych sercach zamieszka szczera pobożność, wzajemna miłość, niezmącony pokój i umiłowanie sprawiedliwości.

Uproś naszej rodzinie łaskę niezachwianej wiary. Ucz nas wiernego wypełniania Bożych przykazań. Zachowaj nas od nieszczęść, chorób, nędzy i głodu, a także nałogów i wad, które niszczą szczęście rodzinne. Otwórz nasze serca na potrzeby bliźnich.

Bądź gwiazdą przewodnią dla naszych umysłów, rozpogadzaj dni smutne, dodawaj siły do pracy; spraw, by dzieci otaczały uczynną miłością rodziców, zachowaj od złego młodzież i otwieraj jej umysł na dobro, prawdę i piękno, a rodziców i małżonków skłaniaj do ofiarnej i przykładnej miłości oraz służby dla dobra całej rodziny. Błogosław dziadkom i wszystkim starszym, niech cieszą się życzliwością i miłością dzieci i wnuków. Matko i Królowo, dziękujemy Ci za wszelkie dobro i prosimy: zachowaj nas na zawsze w Twojej miłości.

Totus Tuus.

***

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego chcemy razem prosić Ducha Świętego o Jego Dary. Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Powiedział: „Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. I wtedy przekazał mu tę modlitwę, którą wiele lat później – podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Święty Jan Paweł II polecał na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie.

Powiedział wtedy:

„Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Maryjo, moja dobra Matko, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego, wyproś mi, proszę Jego dary, wskazuj właściwą drogę, bym jak Ty umiał żyć po Bożemu.

Maryjo, niosąca Ducha Świętego, módl się za mną. Amen.

***

 Dobranoc Maryjo, ja już idę spać     
    Bo jutro do pracy muszę rano wstać.
    Cichutko, spokojnie prześpię całą noc,
    Po dniu umęczenia, Mario Dobranoc.

Dobranoc Ci Jezu, Jezu dobranoc,
    Pokłon Ci oddaję, wielbię Twoją moc.
    A kiedy już zasnę, niech wie serce me,
    Że Ciebie, mój Jezu, miłuję i czczę.

Dobranoc Ci Matko, o jak smutno mi,
    Niech mi się Twój obraz, chociaż w nocy śni.
    Ten obraz, za którym tęskni cały świat,
    Dobranoc Ci Matko, śpiewa siostra, brat.

 Dobranoc Ci Matko, Matko jedyna,
    Całuję Twój obraz, Twojego Syna.
    A kiedy już zasnę, czuje serce me,
    Że ja Cię o Matko bardzo miłuję.

 Dobranoc Matuchno, podnieś rękę swą,
    Gdy zasnę snem wiecznym, ratuj duszę mą.
    Ach ratujże, ratuj grzeszną duszę mą,
    Weź ją w swoje ręce, opiekuj się mną.

Przy Twojej pomocy zszedł szczęśliwie dzień,
    A blaski słoneczne przykrył szary cień.
    W Twych rękach me życie i wszechświata moc,
    Dobranoc Ci Matko, Matko dobranoc.

nagrania Majówki wkrótce 

St.Przybylski

Biskup Stanisław Salaterski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży w Parafii Tymbark oraz Parafii Nowe Rybie

Podczas wieczornej Eucharystii w tymbarskiej świątyni, w ramach wizytacji duszpasterskiej, ks.bp.Stanisław Salaterski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z Parafii Tymbark oraz z Parafii Nowe Rybie.

Mszy św.koncelebrowanej przewodniczył ksiądz biskup, wraz z nim Eucharystię sprawowali proboszczowie ks.Jan Banach (Tymbark), ks.Jerzy Kulpa (Nowe Rybie), ks.wikariusz Parafii Nowe Rybie, księża rodacy tymbarskiej parafii: ks.Antoni Augustyn, ks.Józef Bubula, ks.Marian Urbański, ks.Tomasz Atłas.

Tymbarską młodzież do przyjęcia sakramentu przygotowywała katechetka  S. Leonika – Dorota Dąbek, ks.Kamil Kopyt.

IWS

Parafia Nowe Rybie

Młodzież z Tymbarku (Parafia Tymbark)

Młodzież z Piekiełka (Parafia Tymbark)

Liturgiczna Służba Ołtarza

dalsza galeria zdjęć wkrótce

IWS

Wizytacja duszpasterska w Parafii Tymbark – Nabożeństwo majowe w kaplicy w Piekiełku

18-19 maja br. to w Parafii Tymbark  czas wizytacji duszpasterskiej. Biskupem wizytującym jest ksiądz bp. Stanisław Salaterski.

Jednym z punktów wizytacji było wspólne z Biskupem nabożeństwo majowe w kaplicy w Piekiełku. Biskupa przywitali przedstawiciele wspólnoty kaplicy w Piekiełku.

Po zaśpiewanej Litanii Loretańskiej ks.bp. zwrócił się do wiernych modlących się w kaplicy w Piekiełku. Szczególnie poprosił o zrozumienie wprowadzanych w diecezji zmian w funkcjonowaniu kaplic, w związku z coraz mniejszą ilością kapłanów. 

Pokochać człowieka by stać się samotnym

być przy najbliższym

by znaleźć się dalej

to nic, tak trzeba

bo taka jest droga

właśnie to szczęście

otworzą się oczy

miłości ludzkiej stacyjka uboga

kochać człowieka by zdążyć do Boga

 Nasz drogi Księże Biskupie Stanisławie. Ten wiersz księdza Jana Twardowskiego pt. „Pokochać” to taki nasz mały, serdeczny upominek dla Ciebie na powitanie. Cieszymy się bardzo, że w ramach wizytacji kanonicznej w naszej tymbarskiej parafii przybyłeś dzisiaj do tutejszej kaplicy pod wezwaniem Świętego Józefa Rzemieślnika, aby pomodlić się razem z nami i skierować do nas słowo. 

          Kaplica w Piekiełku została poświęcona 31 sierpnia 1986 r. i jest jednym z ostatnich dzieł posługi i życia niezapomnianego pasterza naszej parafii – Świętej Pamięci Księdza Proboszcza Teofila Świątka. Serdeczną wdzięczność zachowujemy również wobec osoby, która przeznaczyła swoją prywatną działkę na ten szlachetny cel oraz wobec wszystkich wspierających swą pracą i finansowo budowę naszej kaplicy. Kiedyś mieszkańcy Piekiełka chcąc uczestniczyć w Eucharystii i nabożeństwach dojeżdżali lub dochodzili pieszo do kościoła parafialnego w Tymbarku, ale także do świątyń w sąsiednich parafiach: Łososina Górna, Nowe Rybie i Pasierbiec. A teraz często osoby należące formalnie do wymienionych wspólnot parafialnych modlą się razem z nami w kaplicy w Piekiełku. Mamy przecież tutaj potężnego patrona i orędownika przed Bogiem – Świętego Józefa, chyba najlepiej spośród wszystkich świętych rozumiejącego problemy ludzi pracy oraz troski naszych rodzin. Wielu przyciąga również od dawna szczególny klimat modlitwy w tej świątyni. Jednak w obecnych warunkach zmniejszonej liczby kapłanów w tymbarskiej parafii zapadłych już decyzji wynikających z Dekretu Biskupa Tarnowskiego regulującego celebracje liturgiczne w kościołach filialnych i kaplicach na terenie diecezji tarnowskiej, z wielką troską patrzymy w przyszłość, mając na względzie osoby starsze oraz o ograniczonej mobilności. Wdzięczni jesteśmy naszym duszpasterzom, a szczególnie proboszczowi Księdzu Janowi – kapłanowi o niezwykłej pracowitości i pokorze w posłudze duszpasterskiej – że starali się abyśmy dotychczas w jak najmniejszym stopniu odczuwali to w tutejszej kaplicy.

Od lat jako dużą wartość cenimy sobie, że dzięki Pani Basi – naszej organistce o przepięknym głosie, która rozśpiewała naszą wspólnotę i nauczyła nas wielu nowych pieśni – możemy uwielbiać Pana Boga i Matkę Najświętszą nie tylko modlitwą, ale również wspólnym śpiewem pod Jej przewodnictwem i przy udziale zaangażowanej przez Nią młodzieży. Bardzo cenimy sobie również wielką staranność z jaką Pani Danusia wraz z mężem opiekują się kaplicą oraz jej otoczeniem, dbając o wizualne piękno liturgii i warunki naszej wspólnej modlitwy. To wszystko są takie nasze małe radości, ale mające duże znaczenie dla tych spośród nas, którzy żyją wiarą, w tej kaplicy karmią się Słowem Bożym i przeżywają głębokie wzruszenia duchowe.

                   Drogi Księże Biskupie Stanisławie. Dziękując Ci serdecznie za przybycie i obecność wśród nas, będziemy się modlić, aby Pan Bóg obdarzał Cię pełnią swych łask i zdrowiem na Twej kapłańskiej drodze życia i służby Kościołowi, aby Duch Święty Cię prowadził i stale umacniał w Twej pasterskiej posłudze, a Matka Najświętsza otaczała nieustanną opieką.

Szczęść Boże.

IWS

 

 

Klub Radnych “Wspólnie dla Mieszkańców” do Mieszkańców Gminy Tymbark

Szanowni Państwo,

Jako już pełnoprawni radni wybrani z Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólnie dla Mieszkańców” serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, za głosy oddane zarówno na naszych kandydatów na radnych jak również Panią Bożenę Matras, jako kandydatkę na wójta Gminy Tymbark. Wasze poparcie jest dla nas szczególnie ważne gdyż w wyborach 7 kwietnia br. KWW „Wspólnie dla Mieszkańców” zdobył w sumie więcej głosów, niż drugi komitet (obowiązująca ordynacja spowodowała, ze nie przełożyło się to na większą ilość mandatów). Chcemy Państwa zapewnić, że tak jak informowaliśmy w naszych ulotkach programowych oraz podczas bezpośrednich rozmów w czasie kampanii wyborczej, będziemy robić wszystko, aby realizować zgłaszane przez Was potrzeby. W piętnastoosobowej Radzie Gminy posiadamy jednak tylko siedem mandatów, dlatego też dla uzyskania większej skuteczności naszego działania utworzyliśmy Klub Radnych, którego przewodniczącym (jednogłośnie wybrany) został radny Grzegorz Pach.

Za nami pierwsza sesja Rady Gminy Tymbark w obecnej kadencji. W jej trakcie przeprowadzono określone w przepisach czynności związane z objęciem funkcji przez nowo wybranych radnych naszej gminy. Wręczono akty powołania na radnych, wójt oraz radni złożyli ślubowanie.

Wybrane zostało także prezydium Rady Gminy, w trakcie której to procedury, doświadczyliśmy szczególnego rodzaju „otwartości i współpracy”,  tak często przywoływanej przez wójta w kampanii wyborczej. 

Szczególnie przejawiła się ona w postaci:

– nieprzyjęcia zgłaszanego przez nas wniosku o poszerzenie porządku obrad o punkt „wolne wnioski”,

– odrzucenia kandydatury przedstawiciela naszego klubu na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy, a następnie na stanowisko II zastępcy przewodniczącego Rady Gminy. W ten oto sposób Tymbarczanie nie mają swojego przedstawiciela w prezydium Rady. Nie posiada go też „przy okazji” nasz Klub Radnych.

          Zaistniała też – delikatnie mówiąc – niezrozumiała sytuacja, że nawet radna, będąca przedstawicielką Tymbarku, głosowała przeciwko jej mieszkańcowi.

Na osobne podkreślenie niewątpliwie zasługuje brawurowe uzasadnienie kandydatury na funkcję przewodniczącego Rady Gminy, zaprezentowane przez przedstawiciela większościowej „ósemki”. Wymienienie jedynie imienia i nazwiska kandydata, wydaje się być, w przypadku tak istotnej funkcji, nad wyraz  skromną rekomendacją.

Teraz o „wolnych wnioskach” – czyli punkcie, którego nie wprowadzono do porządku obrad. Było to działanie tyleż niezrozumiałe, co zastanawiające. Bardzo istotnym, bowiem elementem demokracji jest rzetelna, informacja, którą powinni posiadać mieszkańcy. Jakie są problemy, jakie są ich przyczyny oraz  jakie istnieją możliwości ich rozwiązania. Pełna wiedza pozwala Radzie Gminy, jako organu decydującego, tworzącego lokalne prawo, podejmować słuszne uchwały.

Wójt gminy, jako organ wykonawczy, jest zobowiązany do przedstawienia informacji na każdy zgłaszany przez radnych problem, który dotyczy funkcjonowania tak Urzędu, którym kieruje, jak i jednostek podległych oraz realizacji  inwestycji czy innych spraw związanych z życiem naszej wspólnoty,

W „wolnych wnioskach” o które chcieliśmy poszerzyć porządek obrad pierwszej sesji zamierzaliśmy wprowadzić zagadnienia, co do których – na progu nowej kadencji –zarówno radni jak też mieszkańcy, powinni  posiadać wiedzę. Są to tematy, na co dzień szeroko komentowane i dyskutowane.

Z powodu niezrozumiałego odrzucenia w głosowaniu ośmioma głosami naszego wniosku (chciano chyba pokazać, kto tu rządzi), złożyliśmy, jako Klub Radnych, 10 maja br. na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tymbark, adresowany na Przewodniczącego Rady Gminy Tymbark, wniosek o zwołanie na 21.05.2024 sesji Rady Gminy Tymbark z przedłożonym przez nas programem sesji.

W załączeniu treść wniosku o zwołanie sesji.

Jesteśmy przekonani, że w zgodnej opinii członków klubu, a także mieszkańców Gminy Tymbark, ze wszech miar zasadne i konieczne, jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania gminy, abyśmy, jako społeczność zyskali ogólną wiedzę – także w odniesieniu do spraw, które niechętnie, lub nawet wcale nie były poruszane w czasie kampanii wyborczej. Jest to bardzo istotne gdyż między innymi te problemy będą przedmiotem naszej pracy przez najbliższe lata i od tego jak się wspólnie z nimi uporamy, zależeć będzie w dużej mierze to, jak zostaniemy ocenieni na finiszu właśnie rozpoczętej kadencji.

Ze swej strony, niezmiennie deklarujemy chęć współpracy, lecz by zyskała   nasza gmina, powinno być to odwzajemnione konkretnymi działaniami, a nie tylko, by deklaracja współpracy miała postać górnolotnych frazesów i sztuczek socjotechnicznych, stosowanych dla rozmycia faktów – szkoda na to czasu i zdrowia.

W imieniu Klubu Radnych „Wspólnie dla Mieszkańców”

Grzegorz Pach

 

Treść wniosku:

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy  Tymbark

                                                                                   Wniosek

 Klub Radnych „Wspólnie dla Mieszkańców”,  na podstawie Statutu Gminy Tymbark wnosi o zwołanie na dzień 21.05.2024 r. sesji Rady Gminy Tymbark.

Proponowany porządek obrad:

I. Stwierdzenie prawomocności obrad

II. Odpowiedzi Wójta Gminy Tymbark na poniższe zagadnienia

1) Przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark całości spraw związanych z budową ronda na DK 28, w miejscu jej skrzyżowania z drogą gminną „ Do Noku” oraz drogą powiatową nr 1632 K

2)    Przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark sposobu realizacji Uchwały Rady Gminy Tymbark z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki nr 753|1 położonej w Tymbarku zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, na rzecz „Chiramed” Spółka z o.o.

3)    Przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark informacji dotyczących przeniesienia myjni samochodowej znajdującej się obecnie przy wejściu do parku. W szczególności dotyczy to wskazania docelowego miejsca lokalizacji po przeniesieniu oraz terminu w jakim  nastąpi ponowne uruchomienie myjni.

4)Przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark ostatecznego terminu włączenia zbiorników na wodę pitną zlokalizowanych obok bloków nad torami w istniejącą sieć wodociągową wraz z opisem sposobu  ich wykorzystania.

5) Przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tymbarku, w tym wyniku finansowego za 2023 rok oraz za miesiące styczeń – kwiecień 2024r. Przedstawienie wszystkich bieżących zobowiązań finansowych Zakładu, w tym: wysokości zaciągniętych kredytów, rachunku obrotowego – środki wykorzystane na koniec kwietnia 2024r, rat leasingu i inne. Przedstawienie koniecznych działań związanych z przekształceniem ZGK Tymbark Sp. z o.o. w Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, wraz z przewidywanym okresem trwania procedury przekształcenia.

6)Przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark prac związanych z wybudowaniem głównego ujęcia wody pitnej wraz z niezbędną infrastrukturą.

7) Przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark całości spraw związanych z budową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przewidywanym terminem zakończenia prac.

8)Przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark informacji dotyczących działań podjętych w celu zapobieżenia wjeżdżaniu samochodów ciężarowych ( w tym TIR) z drogi krajowej DK 28 w ulicę Kościelną ( os. Plebańskie). Prosimy o wskazanie kiedy i jakie działania zostały podjęte.

9)Gmina Tymbark dysponuje dokumentacją projektową budowy brakującego fragmentu chodnika i parkingu, na końcowym odcinku ulicy Kościelnej ( dz.ew.nr 1163/7). Prosimy o przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark informacji co do planowanego terminu realizacji tej długo wyczekiwanej i wielokrotnie wnioskowanej przez mieszkańców inwestycji. Kontynuacja ciągu pieszego i zapewnienie miejsc postojowych jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla a także komfortu kierowców parkujących samochody na czas uroczystości religijnych.

10) Przedstawienie przez Wójta Gminy Tymbark informacji, o dofinansowanie jakiej inwestycji drogowej ( dotyczącej dróg gminnych) Gmina Tymbark będzie się ubiegać, w ramach tegorocznego naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Według jakich kryteriów wytypowano drogę/drogi, z kim konsultowano wybór.

11) Przedstawienie przez Wójta informacji o stanie prawnym dz.ew.nr. 304/1 w m. Piekiełko, na której została wywiercona studnia. Proszę także o informację na temat kroków, jakie zostały poczynione w celu podłączenia do wodociągu gminnego, budynków zlokalizowanych na dz.ew.nr 245/2 oraz 245/3 w m. Piekiełko.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej oraz ustnie.

    III. Wolne wnioski.

     IV. Zakończenie obrad.

W imieniu Klubu Radnych Przewodniczący Grzegorz Pach

scan pisma-wniosku  do Przewodniczącego Rady Gminy Tymbark

Tymbarska Majówka!

Na majowy piątek Panie z KGW Tymbark, wraz ze Strażacką Orkiestrą Dętą Tymbarski Ton, zaprosiły na Majówkę, która tym razem miała miejsce przy figurze Matki Bożej stojącej przy tymbarskim cmentarzu. Majówkę rozpoczął modlitwą ksiądz proboszcz Parafii Tymbark Jan Banach. Można powiedzieć, że już  tradycyjnie, zabrzmiały pieśni maryjne oraz została odśpiewana Litania Loretańska.

Orkiestra Tymbarski Ton, której kierownikiem  jest Ryszard Gawron, gra pod batutą Andrzeja Głowy.

Następna Majówka zaplanowana jest na 26.maja (Dzień Matki), na Zamieściu, na Osiedlu Puty.

od lewej: Agnieszka Młynarczyk, Wiktoria Fiejtek, Stanisława Fiejtek oraz Ryszard Gawron.

IWS

zdjęcia: St.Przybylski 

zdjęcia: IWS

Pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim

W 89. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego Strzelcy ZS Piotr Lasak, Maciej Pilch i Oskar Suchański z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku, będący uczniami klas wojskowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN przygotowali okolicznościową gazetkę ścienną. Pamiątkową tablicę umieszczono w Internacie Zespołu Szkół. Głównym celem przygotowania pamiątkowej tablicy przez tymbarskich Strzelców była pamięć o Marszałku i wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym.

Robert Nowak

HISTORIA Tenisa  Ziemnego w Tymbarku (7) ze starego albumu – Krzysztofa Wiśniowskiego  

Pierwsze turnieje tenisowe, które rozegrane zostały na tymbarskich kortach, były tylko początkiem dużej ekspansywnej aktywności coraz liczniejszej grupy tenisowych zapaleńców. Turnieje te stanowiły i stanowią kamienie milowe tenisowej rzeczywistości i tworzą sportowo ideologiczny kręgosłup całego tymbarskiego tenisa.

Rozrastająca się działalność wymusiła kolejne zmiany i udoskonalenia. Turnieje rozgrywano już w kilku kategoriach, na kortach od początku pojawiły się kobiety i niektóre z nich podejmowały rywalizacje  w swojej kategorii. Nauką gry w tenisa rozszerzono o grupy wiekowe dzieci młodszych i starszych, które prowadził Trener Tenisa Ziemnego Stanisław Duchnik.  Prowadzone były także zajęcia dla młodzieży początkującej i zaawansowanej. Z czasem dla wszystkich organizowano oddzielne turnieje lub tworzono kategorie przy Turniejach Mistrzowskich i OPEN.

Przykładowy Turniej

16-17 lipca 2011 r. XX Dni Tymbarku – VII Turniej Tenisa Ziemnego OPEN

Kategoria Starsza: 1 Andrzej Paryś, 2 Józef Kurek, 3 Krzysztof Wiśniowski, Zbigniew Pietruczuk, Zbigniew Dąbrowski, Zdzisław Stępień, Zbigniew Wandas.

Kategoria Młodsza: 1.Grzegorz Matras, 2.Marek Molenda, 3. Janusz Kaleta – Mateusz i Szymon Wąchała, Józef Kaleta.

Kategoria Kobiet: Teresa Wiśniowska, Beata Ranosz, Beata Burnus.

1 .Uczestnicy IV Turnieju Tenisa Ziemnego OPEN – lipiec 2008 r.    Krzysztof Mirek, Bartek Florek , Jacek Bartosz, Janusz Kaleta, Grzegorz Matras, Stanisław Kaleta, Zbigniew Wandas – Teresa Wiśniowska, Krzysztof Wiśniowski, Beata Ranosz,

2 . V Turniej OPEN – w upalną lipcową niedzielę 2009 roku – Krzysztof Wiśniowski, Grzegorz Matras i Jacek Bartosz.

3 . 18.07.2011r.Medaliści VII Turnieju OPEN – Krzysztof Wiśniowski, Andrzej Paryś,  Grzegorz Matras, Marek Molenda, Beata Burnus, Beata Ranosz, Zbigniew Wandas, Teresa Wiśniowska.

4 . 18.07.2011r. – Krzysztof Wiśniowski, Józef Kurek, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Paryś, Tadeusz i Józef Zapałowie – VII Turniej  OPEN

5 . Trener Stanisław Duchnik – przygotowuje kort do gry deblowej.

6 .20-23.06.2013r.IX Turniej Tenisa OPEN rozgrywany w ramach XXII Dni Tymbarku. Krzysztof Wiśniowski(4), Tomasz Pietrzak(5), Jacek Bartosz(2), Grzegorz Matras(1), Rafał Siekierczak(6), Szymon Wąchała(8), Sylwester Mamak(7), Janusz Kaleta(3), Mateusz Ryś(10), Mateusz Kozłowski(9)

7 . 31.05.2014r, – Mecz deblowy z Mszaną Dolną – Krzysztof Wiśniowski, Andrzej Paryś, Ryszard Biedroń, Stanisław Róg, Józef Zapała, Tadeusz Zapała, Zbigniew Wandas, Andrzej Dąbrowski, Stanisław Duchnik.