Dzień Nauczyciela to też dzień wspomnień …

… szczególnie, gdy szkoła “była obecna” przez całe życie..

rok 1968(?), mgr Krystyna Wilczek (wychowawca, polonista, moja Mama) ze swoją klasą przed Szkołą Podstawową w Tymbarku 

i 50 lat później:

rok 2018, mgr Bogusław Sowa (wychowawca, historyk, mój Mąż) z uczniami klasy C (2016-2019) przed IV Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej

Irena Wilczek-Sowa 

zdjęcia z rodzinnego archiwum 

Wójt do Mieszkańców Gminy Tymbark

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tymbark,

Rozpoczął się sezon grzewczy, a co za tym idzie znacznie zwiększyła się emisja zanieczyszczeń do powietrza. Domowe kominy w przeciwieństwie do zakładów czy spalarni śmieci pozbawione są filtrów, co powoduje, że dym zawiera szkodliwe metale ciężkie, kadm, tlen i dwutlenek węgla, cyjanowodór, chlorowodór, siarkę. Toksyny przenikające do otoczenia nie tylko powodują zanieczyszczenie powietrza, ale również zanieczyszczenie wody i gleby.

Podczas spalania odpadów komunalnych w powietrzu tworzą się pyły zawieszone zawierające substancje toksyczne oraz metale ciężkie (tak zwany smog), mające szczególny wpływ na zdrowie człowieka, np.:

  • spalanie worków foliowych, butelek typu PET czy odpadów z gumy prowadzi do emisji rakotwórczych dioksyn, które mogą wpływać na rozwój chorób nowotworowych;
  • spalanie pianki poliuretanowej prowadzi do emisji cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski; kwas ten powoduje niewydolność nerek, a także uszkadza układ nerwowy;
  • spalanie płyt wiórowych lub sklejek powoduje emisję szkodliwego dla zdrowia formaldehydu; substancja toksycznie oddziałuje m.in. na wątrobę, układ oddechowy, a także układ odpornościowy;
  • spalanie wilgotnych odpadów może wywołać zatkanie przewodów kominowych poprzez osadzanie się sadzy i w efekcie cofnięcie tlenku węgla, co może doprowadzić do zatrucia.

W związku z powyższym rozpoczną się obowiązkowe kontrole domowych pieców i kotłów, które prowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy. Podstawą do przeprowadzania kontroli jest ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 379 ust.1) oraz zapisy uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. (zwanej uchwałą antysmogową dla Małopolski). Zgodnie z zapisami uchwały aktualnie kontroli należy poddać w roku 2021 – 60 budynków mieszkalnych.

Dodatkowo informuję, że mieszkańcy Gminy Tymbark mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę kotła z programu „Czyste Powietrze” Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku. Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub pod numerem telefonu 18 33 25 141.

Zachęcam do śledzenia na bieżąco stanu powietrza zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji o spędzaniu wolnego czasu na zewnątrz. Przypominam, że taką możliwość dają sensory mierzenia jakości powietrza, za pomocą których sprawdzić można: temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10. Sensory zlokalizowane są na budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz na budynku Przedszkola Samorządowego. Dane pomiarowe dostępne są na stronie www.tymbark.pl oraz w bezpłatnej aplikacji na telefonie komórkowym Airly.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

 

 

Apel Druhów z OSP Piekiełko o włączenie się w cykliczną akcję charytatywną

Szanowni Państwo,

Często zachwycamy się nauczaniem naszego największego Rodaka, śp. Jana Pawła II.  Słowa wypowiedziane w Kaliszu w 1997 roku :

“Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego dziecka, każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych (…) “
wciąż są aktualne.

Odpowiadając na te słowa, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekiełku – po raz 22.  organizuje charytatywną pomoc dla niepełnosprawnych, podopiecznych Fundacji św. Brata Alberta. A zatem zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o włączenie się w tę akcję pomocy. Tak nie wiele trzeba, a tak wiele radości można dać.

Potrzebne są:
– ogólnie rozumiane środki czystości oraz sprzęty do utrzymywania czystości w pomieszczeniach, płyny do podłóg, chemia gospodarcza, worki na śmieci, mopy, wiaderka, miotły, szmatki, gąbeczki, płyny do mycia szyb,
– środki do higieny osobistej, tj. mydła, mydła w płynie, szampony, pasty do zębów, ręczniki, ręczniki papierowe, papier toaletowy, maszynki do golenia, szczoteczki do zębów,
– przybory tzw. „szkolne”, tj. kredki, farby, bloki, papier do drukarki, długopisy,
– rzeczy spożywcze o przedłużonej dacie ważności,  to konserwy, mąka, cukier, makarony, słodkości (już myślimy o mikołajkach), napoje itp.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do włączenia się w to dzieło pomocy niepełnosprawnym. Każdemu kto włączy się w tę pomoc już dziś, w imieniu podopiecznych, z całego serca dziękujemy.

Zbiórka trwa do 6 listopada. Więcej informacji pod nr tel. 696 323 303.

W imieniu Zarządu OSP Piekiełko
Naczelnik Andrzej Czernek

poniżej zdjęcia z 2019 roku – przekazanie darów przedstawicielowi Fundacji  

 

Gminna piłka halowa chłopców i dziewcząt młodszych

We wtorek 12 października 2021 roku w hali sportowej w Tymbarku, odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej, jako gminne eliminacje do powiatowych Igrzysk Dzieci .Do rozgrywek przystąpiły reprezentacje chłopców  Szkoły Podstawowej w Tymbarku i Zawadce oraz dziewcząt z Tymbarku.

KATEGORIA CHŁOPCÓW

SP Tymbark  –  SP Podłopień    10 : 0

SP Tymbark – I miejsce

Filip Bokowy, Mateusz Chudy, Bartłomiej Sobczak, Igor Rusin, Artur Bokowy, Hubert Olejarz, Franciszek Miśkowiec, Kacper Bokowy, Sebastian Poręba, Karol Wozniak.

 SP Podłopień – II miejsce

Paweł Michałka, Kamil Kęska, Tomasz Duda, Szymon Dudzik, Szymon Plata, Franciszek Duda, Jakub Kordeczka, Jakub Surdziel, Kacper Kaptur.

Najlepszy bramkarz: Filip Bokowy

Najlepszy strzelec: Mateusz Chudy

Zawodnicy wyróżnieni: Hubert Olejarz, Bartłomiej Sobczak, Kacper Bokowy,  Kamil Kęska, Szymon Dudzik, Kacper Kaptur.

KATEGORIA DZIEWCZĄT

Rozgrywki w kategorii dziewcząt, rozegrano dzień wcześniej 11.10.2021r.   

Do gry przystąpiły trzy drużyny ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku.

Wygrała drużyna o nazwie

„ZIELONE KIWI”: Emilia Atłas, Joanna Trzupek, Julia Piętoń, Laura Zając, Magdalena Opyd.

Najlepsza bramkarka: Wiktoria Grucel

Najlepsza strzelczyni: Magdalena Opyd

Zawodniczki wyróżnione: Joanna Trzupek, Zuzanna Dudzik, Joanna Stypuła,  Zuzanna Piwowarczyk

zawody sędziowali: Barbara Janczy i Krzysztof Wiśniowski.

Uczestniczki i uczestnicy turnieju, zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia piłkarskiego, a rozgrywane mecze przebiegały w kulturalnej i miłej atmosferze. Najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary i medale sportowe.

Turniej odbył się pod patronatem Urzędu Gminy i Wójta Gminy Tymbark, a zrealizowany przez, UKS „Olimpijczyk” przy Szkole Podstawowej w Tymbarku.

Krzysztof Wiśniowski

 

 

 

Piąta rocznica śmierci druha Kazimierza Dziadonia

Dzisiaj mija piąta rocznica śmierci druha Kazimierza Dziadonia.

Tak Jego przyjaciele żegnali Go za pośrednictwem portalu “Tymbark.in” 

W czwartek, rano,  w wieku 73 lat zmarł druh Kazimierz Dziadoń, Członek Honorowy OSP Tymbark.

Bardzo dobrze znany jako solidny rzemieślnik i niezwykle ofiarny społecznik, pełniący  w przeszłości funkcje radnego gminnego i powiatowego. Był Starszym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, a z ruchem ochotniczych straży pożarnych związał się od  lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Od 1991 roku do 2001 roku był prezesem OSP Tymbark, a w latach 2011- 2016 prezesem gminnej struktury Związku OSP RP w Tymbarku i zarazem wiceprezesem zarządu oddziału powiatowego.

Był jednym z założycieli Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”. Za swoją działalność otrzymał m.in. najwyższe odznaczenia strażackie: Złoty Znak Związku OSP RP, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Złoty i Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.                                                                      Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niech Mu świeci 

pan-kazimierz-dziadon

W ramach wspomnień przypomnijmy sobie wywiad z 1996 roku, jaki Adam Ociepka (również już nieżyjący) przeprowadził z Kazimierzem Dziadoniem  (rozmowa opublikowano w GT Nr 27).

Rozmowa z Kazimierzem Dziadoniem , Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku

Glos Tymbarku: Przy różnych uroczystych okazjach występuje orkiestra dęta nadając im jeszcze więcej powagi i pompy. Proszę przybliżyć czytelnikom Głosu Tymbarku ten zespól muzyczny.

Kazimierz Dziadoń: Orkiestra „Tymbarski Ton” działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku powstała w 1993 roku. Założycielami i
organizatorami tej orkiestry byli: Kazimierz Dziadoń – prezes OSP, Stanisław Przybylski – v-ce prezes OSP i przew. Rady Gminy, Władysław Odziomek – dyrygent i Józef Sopata – członek i kierownik orkiestry.

GT: Pisaliśmy już w tym miejscu o sukcesach orkiestry…

KD: Pomimo krótkiego stażu orkiestra rozwija się i odnosi sukcesy. Np. w latach 1995 i 1996 brała udział w rejonowych eliminacjach „Echo Trąbity”
w Limanowej, potem w Nowym Sączu, gdzie zajęła III miejsce.

GT: Gratulujemy! Ale pretekstem do tej rozmowy są Wasze podróże zagraniczne.

KD: Na przełomie czerwca i lipca br. orkiestra gościła w zaprzyjaźnionym z Tymbarkiem angielskim miasteczku Whaley Bridge. W Anglii orkiestra wystąpiła z ośmioma koncertami w kilku miastach, m.in. w kurorcie podobnym do naszej Krynicy – Buxton. Nasze występy były szeroko  komentowane w tamtejszej prasie lokalnej, a słuchacze przyjmowali je z aplauzem.

GT: Jesteśmy przekonani, że godnie reprezentowaliście Tymbark i Polskę w Whaley Bridge. Jednak działalność tak dużego zespołu wiąże się z
dość poważnymi kosztami. (?)

KD: Na działalność orkiestry Zarząd OSP angażuje własne środki oraz dotacje z Urzędu Gminy. Korzystając z okazji pragnę w imieniu własnym i członków orkiestry, publicznie podziękować Radzie i Zarządowi Gminy Tymbark, panu Przewodniczącemu i Wójtowi, za pomoc finansową i organizacyjną, dzięki której mógł być sfinalizowany wyjazd całego zespołu do Anglii. Dziękuję również panu sołtysowi – Stanisławowi Potocznemu i Radzie Sołeckiej za przekazanie na dalszy rozwój orkiestry 1000 zł. Myślę, że Rada Sołecka jak też Obywatele Tymbarku są zadowoleni z istnienia orkiestry, która wraz ze Strażą Pożarną bierze czynny udział we wszystkich  uroczystościach państwowych i kościelnych.

GT: Wśród mieszkańców Tymbarku orkiestra Wasza i Jej członkowie cieszą się dużym poważaniem. Redakcja Głosu Tymbarku życzy wielu sukcesów na różnych płaszczyznach społecznego działania, a głównie tego, by działalność ta była doceniana. Dziękując za rozmowę, wyrażam nadzieję, że w przyszłym numerze naszego kwartalnika pojawi się bardziej szczegółowy opis Waszych angielskich wojaży, który zaspokoi naszą ciekawość.
rozmawiał Adam Ociepka”

Dzień Edukacji Narodowej w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku

Dzisiaj społeczność Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku uroczystym koncertem uczciła Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14.października. Uroczystość połączona była z aktem pasowania pierwszoklasistów. Przybyli rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły, oczywiście uczniowie oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek ,Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwona Toporkiewicz, Prezes Koła Nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, prowadzącego Szkołę, Irena Wilczek-Sowa oraz Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Pyrć. 

Koncert, prowadzony przez uczennice Szkoły Aleksandra Cichoń, Amelię Rusin i Zuzannę Staśko rozpoczął się fanfarami w wykonaniu uczniów klas instrumentów dętych oraz Hymnem Narodowym, w wykonaniu chóru szkolnego. Obok muzyki, występów w układach rytmicznych klas pierwszych, śpiewu chóru szkolnego,  był czas na życzenia dla nauczycieli od uczniów oraz od Przewodniczącego Rady Rodziców Jacka Pyrcia, wręczenie nauczycielom nagród dyrektora Dyrektora Szkoły, jak też odebranie przez Panią Dyrektor Halinę Waszkiewicz-Rosiek ślubowania od uczniów klas pierwszych oraz na akt pasowania ich na uczniów Szkoły. 

Koncert zakończył się wspólnym uczczeniem św.Jana Pawła II poprzez wspólne odśpiewanie “Barki”. 

Irena Wilczek-Sowa

IWS

Tak wyglądał “Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny”, jaki przeszedł przez Limanową pięć lat temu

Pięć lat minęło od słonecznej październikowej niedzieli, kiedy to przez Limanowa przeszedł Diecezjalny Marsz dla Życia, w której również wzięli udział przedstawicieli tymbarskiej Parafii, jak też z Podłopienia. 

Poniżej kilka fotograficznych wspomnień z tego wydarzenia. 

zdjęcia: Roland Mielnicki