Programy i projekty realizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Materiał przygotowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tymbarku.

Programy i projekty realizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę.

 U schyłku roku pragniemy przypomnieć Państwu najważniejsze programy realizowane w szkołach w 2022 roku.

Gmina Tymbark dwa razy otrzymała dofinansowanie w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Pod koniec 2021 roku pozyskane środki wyniosły 4.000 zł, natomiast wysokość wkładu własnego Gminy to 1.000 zł. Za otrzymaną dotację zakupione zostały książki do biblioteki Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.

 W 2022 roku pozyskane środki to łącznie 13.500,00 zł, wkład własny  Gminy to 3.375 zł. W tym wartość zadania dla Szkoły Podstawowej w Tymbarku: 15.000 zł oraz dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole w Podłopieniu 1.875 zł.

Otrzymaliśmy również  środki w wysokości 43.076,40 na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Uczniowie Szkół Podstawowych z Tymbarku, Zawadki i Podłopienia wzięli udział w łącznie siedmiu wycieczkach krajoznawczych, na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Wycieczki odbyły się w okresie od maja do czerwca br., a uczniowie odwiedzili min. Kraków i jego okolice, Tyniec, Wieliczkę, Sandomierz i Góry Świętokrzyskie oraz Wrocław.

Wkład własny do zadania w formie wpłat rodziców wyniósł 27786,10 zł.

Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  trafił nowoczesny sprzęt techniczny niezbędny do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 Gmina Tymbark pozyskała na ten cel środki z programu Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Łącznie otrzymane przez Gminę środki wynoszą 196.500,00 zł, w tym: 106.500 zł dla Szkoły Podstawowej w Tymbarku, 60.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Zawadce oraz 30.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.

Wysokość przyznanych poszczególnym szkołom środków zależała od ilości uczniów w placówkach.

Od kwietnia  br. uczniowie II i III klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark uczestniczyli w kursie nauki pływania w ramach programu “Już pływam”. Zajęcia odbywały się w formie zajęć pozaszkolnych.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w formie pomocy finansowej gminie.

Z terenu Gminy Tymbark w programie brało udział 68 uczniów szkół podstawowych  z Tymbarku, Zawadki oraz Podłopienia. Koszt realizacji programu wynosi 33.000 zł. W tym: kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego –14.200 zł, środki z budżetu gminy –18.800 zł. Zajęcia nauki pływania odbywały się na krytej pływalni w Limanowej.

Ponadto Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie w  ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”.

     Pozyskane środki wynoszą 28.000 zł, natomiast wysokość wkładu własnego Gminy to 7.000zł.W ramach programu Szkoła Podstawowa w Podłopieniu i Szkoła Podstawowa      w Zawadce zakupiły po dwa monitory interaktywne na łączną kwotę 35.000 zł.

Rok 2022 był niezwykle „obfity” w przedsięwzięcia oświatowe.

Czekamy również na podpisanie umowy do Grantu 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. Gmina Tymbark otrzymała grant w wysokości 118.463,99 zł, o czym niebawem szerzej Państwa poinformujemy.

 

Święci męczennicy wietnamscy

24 listopada Kościół wspomina świętych męczenników wietnamskich. Do Wietnamu pierwsi  misjonarze przybyli 1533 roku. Chrześcijanie nie byli jednak dobrze widziani przez władze, byli oni prześladowani. Wielu poniosło śmierć męczeńską, szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to zginęło nawet do 300 tysięcy wierzących. Od 1900 roku były cztery uroczystości beatyfikacyjne wietnamskich męczenników, a w 1988 roku papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 117-tu. Wśród tych kanonizowanych męczenników  jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów; było to ośmiu biskupów i pięćdziesięciu kapłanów; pozostali to ludzie świeccy. Prawie połowa kanonizowanych (50 osób) należała do Rodziny Dominikańskiej. Ponieważ zamieszkiwali oni teren apostolatu Tonkin Wschodni (położony na wschód od rzeki Czerwonej), który papież Innocenty XIII powierzył dominikanom z Filipin, nazywa się ich często męczennikami z Tonkinu.*

Na zdjęciu – figura Matki Bożej Wietnamskiej, jaka znajduje się w seminarium na Filipinach. Zdjęcie nadesłał ks.Jan Krzyściak – misjonarz na Filipinach.

IWS

*-źródło: www.brewiarz.pl

Św. Wincenty Ferreriusz – obraz z kościoła w Tymbarku

Obraz świętego Wincenty Ferreriusza, znajdujący się w Kaplicy Adoracji w kościele  parafialnym w Tymbarku.

Poniżej informacje pochodzą z portalu Świeccy.dominikanie.pl

Wincenty urodził się w Walencji (w Hiszpanii) w 1350 roku. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w wieku 17 lat.

Po ukończeniu studiów zasłynął jako porywający mówca, panujący nad tłumami potęgą słów. W ciągłych podróżach po całej niemal zachodniej Europie prowadził bardzo surowy żywot. Co rano śpiewał Mszę św. pod gołym niebem dla tłumów, potem spowiadał i wygłaszał kazania. Najczęstszym tematem tych kazań była groźba Sądu Ostatecznego. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny i miłosierdziem względem bliźnich. Działał niezliczone cuda i nawracał rzesze grzeszników, heretyków i innowierców, zwłaszcza Maurów i Żydów.

Pomódl się hymnami do św. Wincentego

 Zmarł jako niezmordowany kaznodzieja w Vannes w Bretanii w 1419 roku i tam, w kościele katedralnym, spoczywają jego relikwie. Dawniej w dniu jego wspomnienia święciło się wodę w celu uproszenia powrotu do zdrowia dla chorych.

Poznaj więcej legend o św. Wincentym

 

Okruchy historii – podpis wojennego wójta Tymbarku Władysława Kuca

kopia dokumentu (fragmentu) podpisana przez wojennego wójta Gminy Tymbark Władysława Kuca oraz urzędowa pieczęć z okresu wojny o treści:

“GUBERNATOR GENERALNY

GMINA TYMBARK

GMINA POLSKA TYMBARK”

Historię życia Władysława Kuca publikowałam na portalu. Poniżej linki.

“Władysław Kuc” – historia życia przedwojennego wójta Tymbarku (część pierwsza)

“Władysław Kuc” – historia życia przedwojennego wójta Tymbarku (część druga)

“Prorok” – film, który jeszcze można zobaczyć w Limanowej

Na dzisiejszym seansie filmu “Prorok”, na który wybrałam się do kina KLAPS w Limanowej, spotkałam nasze Siostry, co oczywiście było bardzo miłe, ale nie o tym, lecz  o tym, że była to nasza bardzo dobra decyzja, aby film ten oglądnąć, a raczej należałoby  powiedzieć, przeżyć.  Dla starszego pokolenia, czyli mojego, to w pewnym  stopniu jest to przywołanie własnych i naszych rodziców wspomnień. Dla pokolenia młodszego to możliwość zobaczenia czym był, czym jest, komunizm w życiu człowieka, całego narodu. Też refleksja, w jakim miejscu byłaby obecnie Polska, gdyby Prymas Stefan Wyszyński, i inni księża, przyjęli jako prawdziwe,  tak często obecnie powtarzane zdanie, że Kościół nie powinien wtrącać się do polityki społecznej? 

Film rozpisany jest w repertuarze tego tygodnia do czwartku włącznie.

IWS

poniżej kadry z filmu

oraz widzowie 🙂 

IWS