Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Tymbark 2022, Msza święta

W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Ten dzień manifestujemy  naszą wiarę w  Najświętszy  Sakrament.

Do wprowadzenia święta Bożego Ciała przyczyniła się bł. Julianna, która miała następującą wizję.  Zobaczyła w niej księżyc w pełni, na którym była ciemna plama. Później Chrystus objawił jej, że ta plama oznacza brak w kalendarzu kościelnym święta ku czci Eucharystii. 
Od kilku wieków chrześcijanie w święto Bożego Ciała wychodzą na ulice, place miast i wiejskie drogi, które w tym dniu zamieniają się we wspaniałą świątynią. 

Uroczystą Sumę w Parafii Tymbark sprawował ks.Marcin Natonek, który też wygłosił kazanie. Przybyły poczty sztandarowe Rady Gminy Tymbark, OSP Tymbark oraz Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Obecni byli druhowie OSP Tymbark pod dowództwem Naczelnika OSP Tymbark Tomaszem Kapturem. 

Oprawę muzyczną zapewnił chór Parafii Tymbark pod kierownictwem Piotra Taczanowskiego oraz Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarki Ton pod batutą Andrzeja Głowy.  Po zakończonej Eucharystii rozpoczęła się procesja Eucharystyczna po tymbarskim Rynku.

IWS

IWS

 

Prawdopodobnie pierwsza uroczystość Bożego Ciała w Tymbarku na wojnie

Fotografia przedstawia uroczystość Bożego Ciała, procesję, na tymbarskim Rynku – lata  40/50-te ubiegłego wieku. Prawdopodobnie była to pierwsza precesja od wybuchu wojny.

Fotografia ta jest też świadectwem zwyczaju, że panie do kościoła, w tym tak uroczystym dniu, ubierały białe bluzki. Zwyczaj ten, w pewnym stopniu, utrzymywał się do przełomu wieków. Głównie pamiętały o tym panie starszego pokolenia.

IWS

 

Dziewczęta na podium

Uczniowie klas wojskowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej osiągnęli sukces w Wojewódzkich Zawodach „ O Srebrne Muszkiety 2022″.  Dziewczęta w zielonych mundurach drużynowo zajęły trzecie miejsce, a chłopcy miejsce piąte.

Serdecznie gratulujemy.

Robert Nowak 

Ogłoszono przetarg na projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania “Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Tymbark” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru budowlanego.

Zamówienie dotyczy wykonania projektu przebudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy nr 49 z oraz przebudowy sąsiedniego budynku nr 49 wraz ze zmianą jego funkcji użytkowej na cele Urzędu Gminy Tymbark, a także połączenia obu budynków w jedną funkcjonalną całość w celu usprawnienia obsługi klientów oraz dostosowanie go dla osób z niepełnosprawnościami. Po przebudowie obydwa budynki połączone zostaną funkcjonalnie i stanowić będą jeden obiekt przeznaczony na cele administracji publicznej

Informacja/grafika: UG Tymbark

Organizacja ruchu: Kowalówka – Zagonie

W związku z rosnącym ruchem na drodze gminnej ,,Kowalówka” w Podłopieniu, która łączy drogę krajową z drogą powiatową, w zeszłym roku przebudowano tę drogę wytyczając pas ruchu oraz pas dla pieszych. Kolejnym etapem modernizacji drogi ,,Kowalówka” jest wprowadzanie na skrzyżowaniu z drogą ,,Zagonie” nowej organizacji ruchu: strefowego ograniczenia prędkości oraz radaru mierzącego prędkość przed wjazdem na skrzyżowanie.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

Obóz Policyjny pod Cichoniem…

Na początku czerwca młodzież trzech klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku  uczestniczyła   w terenowym obozie szkoleniowym  na zboczach  Cichonia  w Słopnicach Górnych. Podczas czterech dni uczniowie uczestniczyli  w zajęciach prowadzonych przez wielu instruktorów ze służb mundurowych.

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zademonstrowali wyposażenie, broń i sprzęt, którego używają w czasie służby. Szkolili młodzież  elementów „zielonej taktyki”.
Instruktorzy z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej i OSP w Słopnicach Dolnych, prowadzili szkolenie z zasad użycia sprzętu ratowniczego, prowadzenia akcji gaszenia pożarów, rozwijania linii gaśniczych w terenie, udzielania pierwszej pomocy, działania z użyciem sprzętu ratowniczego oraz ochrony osobistej i dróg oddechowych.

Bardzo ciekawe zajęcia prowadziła grupa żołnierzy z  11MBOT stacjonująca w Limanowej. Przez dwa dni kilkunastu żołnierzy instruktorów  szkoliło młodzież z musztry, pierwszej pomocy, zasad przeżycia w górach, działań terenowych z użyciem broni. Uczniowie poznali zasady naboru do WOT, zobaczyli   uzbrojenie i sprzęt będący na wyposażeniu tej formacji wojskowej.
Dwa dni na obozie także  przeznaczone zostały na zajęcia z Komendą Powiatową Policji w Limanowej oraz z Oddziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W tym czasie funkcjonariusze odbyli zajęcia z rozpoznawania zagrożeń, technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, elementów kryminalistyki, zasad ruchu drogowego oraz musztry a także poszukiwania zaginionych osób w górach.

Pierwszy dzień obozu  to rozbijanie obozowiska ,wykonanie szeregu prac logistycznych i poprawa kondycji poprzez wycieczkę turystyczną na Cichoń. Pod wieczór wszyscy  uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych z orientacji w terenie, strzelectwa i sztuk walki wręcz, poznawali faunę i florę Beskidu Wyspowego, były rozgrywki w piłkę  siatkową i wieczorne ogniska. Tradycyjnie odbyło się też nabożeństwo czerwcowe z zaproszonymi gośćmi. Na zakończenie wspólnie zostały upieczone kiełbaski na grillu.
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku składa serdeczne podziękowanie wszystkim służbom mundurowym za bezinteresowną pomoc przy realizacji bogatego programu szkolenia.

Józef Banach ZS Tymbark