Kolej Galicyjska od Dobrej do Limanowej (11) – w zdjęciach Tadeusza Rybki

XXVI Sesja Rady Gminy Tymbark

8 lutego w Urzędzie Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Tymbark. W Sesji udział wzięło 13-tu radnych. Oprócz stałych punktów w porządku obrad było:

  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2017.
  • Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
    i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  • Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tymbark”.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Spółka z o.o. z siedzibą w Podłopieniu.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017r.
  •  Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.
  • Rozpatrzenie drugiej skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku ( przy czym rozdzielenie uchwały w sprawie dyrektora na dwie uchwały zostało dokonane na Sesji w związku z wnioskiem złożonym na wspólnym posiedzeniu komisji Rady w dniu wczorajszym przez radnego Czesława Kuca).

Poszczególne tematy były poddawane pod głosowania bez jakiejkolwiek dyskusji radnych. Dyskusja była, ale na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji Rady.

Wczoraj dyskusja odbyła się w sprawie punktu dotyczącego projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  We wspólnym  posiedzeniu wzięli udział dyrektorzy szkół, przedstawiciele niepublicznych szkół w Piekiełku oraz przedstawicie rodziców  Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.  Szczególnie dyskusja dotyczyła ewentualnego wariantu organizacji szkoły w Podłopieniu, czy ma to być cztery klas (co przez radnych było dyskutowane ze względu na aspekt kosztowy) czy ma być to szkoła ośmioklasowa, o którą wnioskowali obecni rodzice. W wyniku dyskusji radni postanowi nie zmieniać przedstawionego przez Wójta projektu sieci szkół, który przewiduje ośmioklasowe szkoły podstawowe w Tymbarku, Zawadce oraz w Podłopieniu oraz likwidację gimnazjum. I taki projekt został dzisiaj przyjęty ( wszyscy radni głosowali “za”) na dzisiejszej Sesji.

Drugim tematem, który był przedmiotem dyskusji wczoraj, a nie był dyskutowany dzisiaj, tylko z tą różnicą, że ta uchwała nie została przez radnych podjęta (“za” przyjęcie uchwały było pięciu radnych, “przeciw” było ośmiu radnych) była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Spółka z o.o. z siedzibą w Podłopieniu.  Z jakich powodów projekt takiej uchwały został przedłożony przez Wójta Gminy?

[Czytaj więcej…]

Ferie 2017 – zimowe w górach!

W dniach od 04.02.2017 r. do 06.02.2017 r. dziewczęta należące do Dziewczęcej Służby Maryjnej, z klas IV-VI, w Tymbarku przebywały w Domu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Kościelisku koło Zakopanego.
Czas ten spędziły bardzo aktywnie, odwiedzając najatrakcyjniejsze miejsca w tej okolicy. W pierwszym dniu dziewczęta pomodliły się w kaplicy na Jaszczurówce, podziwiały ogrom Wielkiej Krokwi i lodowy zamek. Zwiedziły zabytkowy cmentarz na Pęksowym Brzysku, gdzie spoczywają sławni mieszkańcy Podhala. W niedzielę- drugim dniu pobytu –  uczestniczyły we Mszy Św. w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, które powstało jako votum za ocalenie życia Papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 r. Po spacerze po tzw. Parku Fatimskim na terenie sanktuarium dziewczynki udały się kolejką na Gubałówkę, skąd oglądały piękną panoramę Tatr. Dodatkową atrakcją okazały się zjazdy z „górki na pazurki” pod Gubałówką. W ostatnim dniu pobytu dziewczęta przebywały w Tatrzańskim Parku Narodowym spacerując Doliną Kościeliską. Na zakończenie wyprawy cała grupa udała się do McDonalda w Nowym Targu.
Dobry humor i wspaniałe samopoczucie towarzyszyło uczestnikom wycieczki, gdyż pogoda w czasie pobytu dopisała. Dziewczynki wykorzystały również ten czas na zabawy w śniegu, którego tam jest pod dostatkiem, jeżdżąc na sankach i ślizgach oraz lepiąc bałwanki. Wieczorami urządzały przedstawienia i chętnie uczestniczyły w zabawach integracyjnych w grupach, nie zapominając o codziennej modlitwie i Apelu Jasnogórskim.
Siostry goszczące nasza grupę były bardzo wyrozumiałe, stworzyły miłą i życzliwą atmosferę. Przygotowywały smaczne posiłki, które z uśmiechem podawały na stół.
Pobyt zorganizowała siostra Agnieszka Zamora, a w opiece pomagały panie: A. Moskal, B. Szarłowicz, A. Rokosz.
Wszyscy uczestnicy wycieczki składają serdeczne podziękowania osobom, które wsparły finansowo ten wspaniały pobyt w górach.
K. Rokosz

« z 2 »

Kolej Galicyjska od Dobrej do Limanowej (10) – w zdjęciach Tadeusza Rybki