Fotoreportaż z otwarcia ścieżki edukacyjno-turystycznej w Tymbarku

zdjęcia: RM

cdn.

Jak szło wojsko…

“Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło słowo piękne, jak honor i męstwo, słowo, które brzmi – niepodległość.

Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień – mówiąc po prostu polski dom, polski las, polska szkoła, polska władz i polski Kościół.

Ono znaczy – bez strachu spać,

Ono znaczy – spokojnie się budzić,

kochać, śmiać się i pewnie trwać, w wolnym kraju wolnych ludzi.”

Tymi słowami młodzież zrzeszona w KSM w Tymbarku rozpoczęła swój patriotyczny koncert, jaki miał dzisiaj miejsce w PCK, z okazji Święta Niepodległości.

Młodzi ludzie, w sposób absolutnie wciągający widzów, zaprezentowała różne pieśni legionowe (te ogólnie znane, ale i takie które zostały zapominane), przeplatane słowami, które spięte były klamrą ” Ojczyzna, Miłość, Bóg, Wiara”.

Na koncert przybyła liczna publiczność, księża z Księdzem Proboszczem, Wójt Paweł Ptaszek.

Przedstawienie miało również swój przebój. Była to piosenka “Oj, dziewczyno” brawurowo zaśpiewana przez zespół, również na bis.

zdjęcia: RM

IWS

 

Koncert Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Z okazji Święta Niepodległości w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej odbył się patriotyczny koncert, który jak co roku rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek zainicjowała wspólny śpiew pieśni patriotycznych: szkolnego chóru wraz z publicznością, która zapełniła aulę szkolną. Na koncert przybył też Wójt Paweł Ptaszek.  Swoje umiejętności zaprezentowali  uczniowie Szkoły w utworach solowych oraz zespołowych. Szczególną  uwagę zwróciły dzieci klas pierwszych.  Zatańczył też zespół “Tymbark dance”.

IWS

zdjęcia: RM

Obchody Święta Niepodległości w Tymbarku

 Główne obchody Święta Niepodległości miały dzisiaj miejsce w kościele parafialnym oraz  na Rynku. Mszy Świętej  w intencji Ojczyzny przewodniczył i wygłosił kazanie   Ksiądz Proboszcz Edward Nylec.  Przedstawił on długą drogą do odzyskania niepodległości, heroizm i miłość do Ojczyzny bohaterów narodowych. Podkreślił, że jesteśmy za Ojczyznę zawsze odpowiedzialni. Zmiany, jakie zachodzą w Polsce napawają nadzieją, podobnie jak postawa młodzieży. Na przykład tymbarskiej działającej w KSM, organizującej przedstawienia, koncerty,  jak też uczęszczających do Zespołu Szkół w Tymbarku i innych.
Następnie już na Rynku, po przywitaniu mieszkańców oraz gości,  odśpiewano hymn narodowy przy akompaniamencie orkiestry “Tymbarski Ton”.  Głos zabrał Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. Treść jego przemówienia znajduje się  tutaj  Potem uczeń klasy wojskowej odczytał Apel Poległych.  Na zakończenie oficjalnej część Wójt, wraz z młodzieżą działającą w organizacji “Strzelec” w Tymbarku, złożyli wieniec Wójta i Rady Gminy pod Pomnikiem Orląt Lwowskich.
l0l8lwojtlwienieclwojt2
W tym roku program artystyczny przygotowała Szkoła Podstawowa w Podłopieniu. Uczniowie, oprócz przedstawionych z zaangażowaniem tekstów historycznych, śpiewali piosenki patriotyczne, zachęcając do śpiewania wszystkich obecnych, dlatego wcześniej rozdano  chętnym przygotowane teksty.
lszkołalszkoła2
Uroczystość prowadził Robert Nowak.
IWS
migawki z uroczystości:
zdjęcia: RM

Galeria zdjęć – Święto Szkoły Podstawowej

zdjęcia: RM

Święto Szkoły im.Józefa Marka w Tymbarku – cd.

W dniu Święta Szkoły uczniowie klas pierwszych, jako pierwsi w historii Szkoły,  złożyli ślubowanie na nowy sztandar Szkoły. Ślubowanie złożyli uczniowie klasy I a oraz I b.  Następnie zostali oni przez dyrektora Szkoły pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Na pamiątkę tego faktu pierwszoklasiści otrzymali dyplomy oraz drobne prezenty od Rady Rodziców.

ślubowanieślubowanie3ślubowanie2

ślubowanie7 ślubowanie6 ślubowanie5jpg ślubowanie4

W dalszej części ogłoszono wyniki trzech konkursów dotyczących patrona Szkoły tj. inżyniera Józefa Marka.

Pierwszy: Wiedzy o patronie

klasy 1-3

I miejsce: Igor Sobczak, Tomasz Surdziel, Mikołaj Niezabitowski, Bartłomiej Kurdziel

II miejsce: Karolina Trzópek, Bartosz Piętoń, Krystian Frączek, Marcin Sobczak

III miejsce: Aleksandra Matras, Wiktoria Grzegorzek

nagrody za udział: Artur Włodarczyk, Natalia Wańczyk, Karol Kaim, Tymoteusz Faron

klasy 4 – 6

I miejsce: Wojciech Urbański

II miejsce: Kamil Śliwa, Jakub Śmiech, Szymon Urbański

III miejsce: Kamil Matląg

Drugi: Pocztówka z Tymbarku

I miejsce: Urszula Czyrnek

II miejsce: Bartłomiej Łącki

III miejsce: Martyna Sułkowska, Emilia Grochmal

Trzeci: Zdjęcia “Z jabłonią w tle”

I miejsce: klasa 6a

II miejsce: klasa 4a , klasa 4b

III miejsce: klasa 6a.

wyniki1wyniki2

wyniki4 wyniki3

Następnie uczestnikom święta zaprezentowali się uczniowie, którzy w ramach zajęć teatralnych przygotowali i zaprezentowali  scenki mające na celu przybliżenie sylwetki inż.Józefa Marka. W formie rapu przedstawili  nam  życie Józefa Marka, a w innej scence, używając gwary,  opowiedzieli anegdotę o Inżynierze. Grupę teatralną przygotowała Pani Irena Wolska.

występ2występ1

występ6 występ5 występ4 występ3 występ8 występ7

Na zakończenie uroczystości zatańczył zespół “Mali Tymbarczanie” (przygotowany przez Panią Alę Dziadoń oraz Panią B.Naściszewską)

z2 z1

Całość uroczystości prowadziła Pani Jowita Jonik.

Goście na pamiątkę otrzymali  okolicznościowe  jabłuszko, wykonane z piernika.

jabłuszka

IWS

Święto Szkoły Podstawowej – nowy sztandar Szkoły

10 listopada br. w Szkoła  Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku przeżywała swoje święto. Uroczystość w Szkole została poprzedzona Mszą Świętą, na której Ksiądz Witold dokonał poświęcenia nowego sztandaru. W Święcie Szkoły wzięli  udział  uczniowie Szkoły, dyrekcja i grono pedagogiczne, pracownicy Szkoły oraz zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, dyrektorzy gminnych szkół podstawowych oraz przedszkola. Obecna była Pani Prezes GS Tymbark Pani Janina Sędzik oraz młodszy aspirant Paweł Frys. Dzień ten był szczególny dla Szkoły, gdyż otrzymała ona nowy sztandar.  Nowy, gdyż Szkoła miała już  sztandar, ale jego historia sięga 50 lat wcześniej ( w 2016 roku Szkoła będzie obchodziła swoją 50-tą rocznicę) , kiedy to Szkoła była imienia Oskara Langego. W 1990 roku, w roku w którym Szkoła zmieniła swojego patrona, a  został nim inżynier Józef Marek, sztandar ten został jedynie przeszyty. I tak służył przez następne 25 lat, do dzisiaj. Inicjatorem  wykonania nowego sztandaru była Rada Rodziców z rocznika 2012/2013, wówczas przewodniczącym Rady był Pan Stefan Kumórkiewicz. Następna Rada Rodziców z przewodniczącą Panią Renatą Szewczyk dołożyła starań, znalazła sponsorów, czuwała na wykonawstwem, tak , że dzisiaj z rąk od przedstawicieli rodziców sztandar ten uroczyście odebrał dyrektor Szkoły Pan Marek Sawicki, który następnie przekazał go uczniom Szkoły (zgodnie z tradycją Szkoły byli to uczniowie klas szóstych). Następnie zastępca dyrektora Pani Ewa Kowalczyk przedstawiła sztandar.  Został on wykonany według projektu Pani  Agata Czaja (nauczycielki Szkoły). Na awersie znajduje się godło Gminy Tymbark, oraz duże czerwone jabłko oraz jesienne liście jabłoni. Na rewersie godło Polski:orzeł biały w koronie oraz napis: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.

Głos zabrał dyrektor Marek Sawicki, który podziękował wszystkim tym co się przyczynili do tego, że Szkoła wzbogaciła się w nowy sztandar. Po nim wystąpił Wójt Gminy Tymbark, który życzył uczniom, aby słowa, jakie znajdują się na sztandarze, towarzyszyły w ich życiu oraz przekazał upominek, który będzie wykorzystywany podczas zajęć na świetlicy szkolnej.

IWS

cdn.

szkola1

szkoła

szkoła3

zdjęcia: RM

szkoła4

dyrektorWójt