Koszty kampanii wyborczej Pana Lecha Nowaka

22 grudnia br. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy . Fakt ten pewnie jest zaskoczeniem dla osób, które na bieżąco interesują się sprawami samorządu tymbarskiego, m.in. czytając informacje na stronie internetowej  urzędu. Nie widzieli zaproszenia na sesją, gdyż ktoś nie zdążył /zapomniał?  tam go umieścić (mam nadzieję, że taka sytuacja się już nie powtórzy), tak w krótkim czasie  sesja ta została zorganizowana ( a pamiętacie Państwo, że 7 dni do zorganizowania sesji w sprawie wynagrodzenia wójta było terminem nierealnym?)                                                            Sesja została zwołana na wniosek Wójta. Powód? Podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego zakończenia inwestycji pt. „budowa lodowiska”, aby mogło  już służyć mieszkańcom Tymbarku jeszcze w tym sezonie, w czas wolny od zajęć szkolnych. Nasuwa się pytanie, w jakim celu potrzebna jest Rada Gminy do zakończenia inwestycji, do oddania której „brakowało tylko przymrozków”? Oczywiście pieniądze. Okazało się, że zabrakło ich m.in. na wykonanie przyłączeń energetycznych ( w sumie dodatkowa kwota w 2014 r. dotycząca lodowiska to  35 tys. zł ).

[Czytaj więcej…]

List Mieszkańców do Radnych Gminy Tymbark

Szanowni Państwo trafił do nas list od rodziny zamieszkałej w Tymbarku. List ten jest adresowany do Radnych Gminy Tymbark,  otrzymał go również Wójt.

Z doświadczenia wiemy (w poprzedniej kadencji tak się zdarzyło), że niewygodne tematy były „zamiatane pod dywan”. Pomimo tego, że adresatami są wszyscy radni i w zasadzie temat ten powinien być na najbliższej sesji poruszony,  to mamy uzasadnione obawy czy tak się stanie, czy nie zostanie on przemilczany. Nie sądzimy też, aby Wójt przypomniał Radnym o otrzymanym liście,  z prostego powodu, ponieważ … dotyczy jego osoby, a znając jego skromność  to, przez zwykłą ludzką przyzwoitość, tego po prostu nie zrobi.

Treść listu z punktu widzenia każdego Mieszkańca Gminy Tymbark jest bardzo istotna, w  związku z tym  pozwalamy  sobie na jego opublikowanie.

W imieniu redakcji portalu

Irena Wilczek-Sowa

List Państwa Platów

 

List od Państwa Platów

“Tymbarski folklor samorządowy” , ciąg dalszy

Na II Sesji Rady Gminy Tymbark, która odbyła się w dniu 09.12.2014r. miało miejsce kilka ciekawych wydarzeń, ciekawych to nawet mało powiedzianych – kuriozalnych (to określenie jest chyba właściwsze). Jak powiedziałem była to II Sesja, pierwsza była tydzień wcześniej. Dokonano na niej wyboru Przewodniczącego Rady, którym została Pani Zofia Jeż z Piekiełka. Wybór ten dla wielu był zaskoczeniem, dużo osób, z którymi rozmawiałem stwierdzało jednoznacznie, że nie rozumieją jak to się stało, że Radni z Tymbarku, których jest 7 ( tak na dobrą sprawę to sześciu, bo jeden z siódemki nie jest z tej właściwej strony – to oczywiście żart) nie potrafiło spośród siebie wybrać Przewodniczącego. Wydawać by się mogło, że w sytuacji kiedy to wójt jest z innej miejscowości naturalną rzeczą będzie Przewodniczący Rady  z Tymbarku. Może się trochę nieskromnie pochwalę tym, że dwukrotnie w poprzednich kadencjach namawiany byłem, aby tą funkcje pełnić, jednak za każdym razem uważałem, że Przewodniczący Rady Gminy należy się Tymbarkowi. Wychodzi na to, że tym razem z elity Tymbarczan, którą to elitą powinni być radni, nie ma osoby godnej tak zaszczytnej funkcji. Prawdopodobnie wśród tymbarskich radnych zabrakło tym razem ludzi tak wszechstronnie wykształconych, prawych, sprawiedliwych, rozsądnych o uregulowanych sprawach rodzinno- majątkowych, jak Pani Zofia Jeż z Piekiełka. Jednak pomimo tego, że jestem mieszkańcem tej właśnie miejscowości, to mam wątpliwość czy wybór tej pani przynosi chlubę gminie Tymbark. Dla mnie osobiście wybór ten nie jest zaskoczeniem, ponieważ Pani ta prowadziła bardzo intensywną „brudną” propagandę wyborczą przeciwko kandydatowi na wójta koledze Ptaszkowi i to stanowisko otrzymała po prostu w nagrodę. Pani Jeż chodząc w Piekiełku, prawie od domu do domu, roznosiła ulotki szkalujące Pawła Ptaszka, pozwalała sobie też na rożne, raczej mało merytoryczne uwagi (czytaj epitety) pod adresem obecnego Pana Wójta Pawła Ptaszka. Pani ta została teraz Przewodniczącą Rady Gminy Tymbark, funkcja ta powinna sprowadzać się do współpracy, a nie do konfrontacji, którą można obecnie zaobserwować.

[Czytaj więcej…]

Uroczystość ślubowania Wójta Gminy Tymbark Pana Pawła Ptaszka – zaproszenie dla Mieszkańców

9 grudnia 2014 r., o godz.16, w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Tymbarku

odbędzie się sesja Rady Gminy Tymbark, podczas której Pan Paweł Ptaszek , któremu Mieszkańcy Gminy Tymbark w wyborach 30 listopada br.powierzyli pełnienie funkcji Wójta Gminy Tymbark,

złoży ślubowanie.

 

P.S. W związku z faktem, iż na oficjalnej stronie Urzędu Gminy informacja o zmianie na stanowisku wójta jest “oszczędnie” przedstawiona ( i do tego nie na stronie głównej) proszę o przekazanie tego zaproszenia innym Mieszkańcom Tymbarku.

Tymbark, 7.12.2014 r.

Irena Wilczek-Sowa

 

 

Paweł Ptaszek Wójtem Gminy Tymbark

Paweł Ptaszek  wolą Mieszkańców Gminy Tymbark 30.11.2014 r. został wybrany na Wójta Gminy Tymbark.

W imieniu własnym oraz byłych i obecnego radnego Gminy Tymbark tj. Jana Berdychowskiego, Marka Golonki , Czesława Kuca, Piotra (Jana) Jamroza oraz Dariusza Sochy

składam życzenia owocnej pracy na rzecz Gminy Tymbark i jej Mieszkańców, realizacji zadań zawartych w programie wyborczym, umiejętności  współpracy z wszystkimi, którzy chcą dobra i rozwoju Gminy Tymbark oraz wszelkiej  pomyślności i   dużo, dużo zdrowia.

Irena Wilczek-Sowa

Tymbark, 30.11.2014 r.

“Rozmyślania nad kartką papieru”

Dotarła do mnie niepodpisana kartka papieru/ulotka? ,  kolportowana przez osoby prowadzące kampanię Panu Lechowi Nowakowi. Stąd pierwsza sugestia, iż pytania te zadał Pan Nowak.  Powiem jednak, że po jej przeczytaniu stwierdziłam , że jest to niemożliwe, aby  pytania te postawiła osoba, która obecnie pełni  funkcję wójta.
Skąd takie moje wątpliwości?

[Czytaj więcej…]

“Psy szczekają, karawana idzie dalej” – list Marka Golonki do Mieszkańców Piekiełka

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Piekiełka

Za pośrednictwem tej strony chcę Państwu serdecznie podziękować za oddane na mnie

w czasie poprzednich kadencji głosy. Szczególnie serdecznie chcę jednak podziękować tym

siedemdziesięciu dwóm osobom, które pomimo prowadzonej oszczerczej kampanii przeciwko

mnie nie dali się zwieść „emisariuszom”, którzy to dla własnej korzyści przekazywali

nieprawdziwe informacje, zmanipulowane fakty, umniejszające efekty mojej pracy w

tymbarskim samorządzie. Wyznaję zasadę, że – tłumaczy się tylko winny, dlatego też długo

zastanawiałem się czy jest sens wypowiadania się na temat zaistniałej sytuacji, jednak

doszedłem do wniosku, że nie można być biernym w stosunku do osób, które mienią się

wielkimi społecznikami, moralistami, osobami prawymi, a dla własnych wygórowanych

ambicji są w stanie poniżyć każdego nie przebierając w środkach byle tylko osiągnąć swój

cel. Pozwolę sobie w sposób chronologiczny opisać wydarzenia sprzed kilku lat. Nie

występuję tutaj jako osoba anonimowa dlatego też pozwolę sobie na dokładne opisy sytuacji

posługując się nazwiskami osób biorących w nich udział. Jeżeli ktokolwiek z wymienionych

uzna, że naruszyłem jego dobra osobiste to bardzo te osoby proszę o skierowanie sprawy do

sądu, a ja już teraz zapewniam, że tam zaprezentuję wszystkie posiadane informacje

potwierdzające moją wiarygodność. Wszystkie wymienione poniżej osoby były lub są

osobami publicznymi, a jako takie powinny być przede wszystkim prawdomówne i uczciwie

przedstawiać zaistniałe fakty. [Czytaj więcej…]