Wyjaśnienie

Niniejszym chciałabym  się odnieść do  zadawanych mi pytań, w związku z informacjami przedstawianymi na portalu,  o żródło pochodzenia dokumentów czy też innych danych.   Otóż korzystam z możliwości, jakie daje ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz Statut Gminy Tymbark. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, o którą może  się każdy zwrócić.  Należy jedynie złożyć  “Wniosek o udostępnieniu informacji publicznej”            (przykładowy poniżej), w którym określa się zakres informacji oraz sposób jej przekazania.  Urząd ma prawo pobrania opłaty, o ile miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Irena Wilczek-Sowa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Rada Gminy Tymbark przyjęła zmiany w budżecie

Dzisiaj odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Tymbark. W programie były  dwa punkty: przyjęcie zmian w budżecie gminy na 2015 r. i w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz wolne wnioski. Radni jednogłośnie (przy nieobecności radnych Danuty Dawiec oraz Mariana Zimirskiego) przyjęli zmiany zaproponowane przez Wójta.  Przedstawiony  projekt utrzymał główne zmiany, które były przedłożone przez Wójta na sesji Rady Gminy, która miała miejsce 03 marca br.

W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Pan Jan Puchała oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Marek Urbański.

Na zakończenie głos zabrał radny Andrzej Ligas, który w swoim imieniu oraz radnego Stanisława Czernka, odczytał rezygnację z udziału w Klubie Radnych Nasza Gmina, podając również uzasadnienie tej decyzji.

Szczegóły oraz treść pisma radnych Panów  Andrzeja Ligasa oraz Stanisława Czernka zostaną podane w najbliższym czasie.

IWS

 

 

“Kameralnie z fortepianem” w Gdańsku

10 marca br, odbył się w Gdańsku IV Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół muzycznych I stopnia “Kameralnie z fortepianem”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów kameralistyką oraz konfrontacja ich umiejętności na estradzie ogólnopolskiej. W konkursie tym wziął udział  zespół Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku. Kwintet fortepianowy MIX MAX w składzie: Aleksandra Boruta (skrzypce), Anna Trzupek (skrzypce), Wiktoria Grzegorzek (flet), Klaudia Sasula (wiolonczela) i Natalia Kokoszka (fortepian) otrzymał wyróżnienie. Gratulacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

IWS

GDAŃSK1      GDAŃSK2

 

Orkiestra “Tymbarski Ton”

Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton gra już od 1993 roku, obecnie pod batutą kapelmistrza Pana Andrzeja Głowy oraz pod kierownictwem  Pana Ryszarda Gawrona. Orkiestra to przede wszystkim muzycy, pasjonaci kochający muzykę ( dzieci, młodzież, dorośli), pracujący nad  utworami, aby potem swą grą uświetniać uroczystości strażackie, kościelne, gminne. Niezbędne  są również instrumenty, ich naprawa, ale i też ubiór dla  członków orkiestry. Prowadzenie orkiestry, dbanie o jej ciągły rozwój  to wysiłek  ponoszony przez OSP Tymbark, przy pomocy finansowej władz samorządowych Gminy Tymbark. Współpraca ta to również  konsultacje z samorządem na temat możliwości pozyskiwania środków od instytucji i programów finansujących aktywność w zakresie kultury.

Tymbarski Ton 1

 

Tymbarski Ton 2    Tymbarski Ton3

Orkiestra Tymbarski Ton – fot. Roland Mielnicki , zdjęcia archiwalne (2012-2014)

IWS

 

 

Radni pracują nawet nocą

Wczoraj wieczorem w naszej okolicy miały miejsce sceny niczym z amerykańskiego filmu o porachunkach mafijnych.

Tak się złożyło, że dwóch naszych kolegów znalazło się, zupełnie przypadkowo, w restauracji przy stacji paliwowej w Podłopieniu. Około godziny 20 na salę, na której siedzieli nasi znajomi, wszedł radny Pan Zbigniew Papież z Zamieścia, rozejrzał się po sali, a następnie zaraz ją opuścił. To z kolei zaciekawiło jednego z naszych kolegów, który wyszedł za nim. Okazało się, że na parkingu w samochodzie czekał Pan Lech Nowak, a Pan Papież występował w roli wywiadowcy badającego czy teren jest czysty. Po chwili panowie ci (Papież i Nowak) odjechali w stronę Dobrej. Nie pojechali daleko, bo do sąsiedniego zajazdu. Wiemy o tym, gdyż był tam wczoraj Pan Czesław Kuc, a radni go nie zauważyli.   W związku z tym był on mimowolnym świadkiem, jak Pan Lech Nowak przemawiał do radnych ( którzy zostali radnymi z ramienia KWW Nasza Gmina a teraz tworzą Klub Radnych Nasza Gmina),  jak to powinni się zachowywać w stosunku do wójta Pawła Ptaszka.

O tej niezaplanowanej wcześniej zmianie lokali nie wiedzieli radni Panowie Oleksy i Wiśniowski z Tymbarku, gdyż  spóźnieni dojechali do restauracji przy stacji paliw.  Z tego co wiemy nie wszyscy członkowie Klubu Radnych „Nasza Gmina” byli wczoraj na tym spotkaniu, podobno nie wziął w nim udziału Pan Andrzej Ligas.

Szanowni Państwo przedstawiliśmy fakty z wczorajszego wieczoru, nie mamy zamiaru tego komentować, ocenę zostawiamy Państwu. Możemy się jedynie domyślać, że to nie było pierwsze spotkanie Klubu Radnych „Nasza Gmina” z byłym wójtem.

IWS, MG