Zakupy

Minęło 115 lat, a analogiczne historie mogą się i obecnie się wydarzyć, a czym pamiętajmy podczas przedświątecznych internetowych zakupów! 🙂

paczki

materiał wyszukany przez Pana Janusza Guzika w zbiorach Jagiellońskiej Bibiloteki Cyfrowej