Gmina Tymbark informuje o pozyskanych środkach na inwestycje wodno-ściekowe

Gmina Tymbark pozyskała kolejne środki zewnętrzne na gospodarkę wodno- ściekową w wysokości 3,1mln zł. W ramach zadania będzie kontynuowana rozbudowa sieci wodociągowej w Piekiełku (rejon szkoły) oraz budowa kanalizacji w Tymbarku (Węglarka, Zaolzie), a także na Zamieściu (Sołtystwo). Inwestycja będzie realizowana do listopada 2024 roku.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark