Kaplica Rodziny Myszkowskich w Tymbarku

Kaplica Myszkowskich pod wezwaniem Św.Krzyża., znajdująca się w Tymbarku  to kaplica grobowa rodziny Myszkowskich i Turskich.   Została  wybudowana  w 1875 r. lub  1889 r. (wg innych źródeł).  Na ścianach freski oraz tablice nagrobne. Pod Kaplicą krypta mieszcząca prochy spoczywających tam osób,  o których informują tablice tej samej treści co w Kaplicy. W roku 2006 pani Barbara Zych (z domu Bzowska) jako jedyna wnuczka zmarłej Zofii Turskiej  – ostatniej właścicielki dóbr tymbarskich, a zarazem i Kaplicy Myszkowskich z powodu niemożności  sprawowania bezpośredniej opieki nad tą kaplicą, aktem z dnia 8.10.2006 r., za zgodą Kurii Diecezjalnej  w Tarnowie, przekazała ją na własność Parafii p.w. Narodzenia NMP w Tymbarku.

zdjęcie: IWS