List Mieszkańców do Radnych Gminy Tymbark

Szanowni Państwo trafił do nas list od rodziny zamieszkałej w Tymbarku. List ten jest adresowany do Radnych Gminy Tymbark,  otrzymał go również Wójt.

Z doświadczenia wiemy (w poprzedniej kadencji tak się zdarzyło), że niewygodne tematy były „zamiatane pod dywan”. Pomimo tego, że adresatami są wszyscy radni i w zasadzie temat ten powinien być na najbliższej sesji poruszony,  to mamy uzasadnione obawy czy tak się stanie, czy nie zostanie on przemilczany. Nie sądzimy też, aby Wójt przypomniał Radnym o otrzymanym liście,  z prostego powodu, ponieważ … dotyczy jego osoby, a znając jego skromność  to, przez zwykłą ludzką przyzwoitość, tego po prostu nie zrobi.

Treść listu z punktu widzenia każdego Mieszkańca Gminy Tymbark jest bardzo istotna, w  związku z tym  pozwalamy  sobie na jego opublikowanie.

W imieniu redakcji portalu

Irena Wilczek-Sowa

List Państwa Platów

 

List od Państwa Platów