Pamięcią wielkich w Ojczyźnie ludzi krzepi się naród, dźwiga się duch

Poniżej publikujemy treść kazania wygłoszonego przez księdza doktora Andrzeja Jedynaka, obecnie proboszcza parafii Gromnik, a w latach 1976 – 1979 pracującego w parafii Tymbark, na uroczystej Mszy św. w intencji zmarłych członków rodzin Myszkowskich i  Turskich, 19 czerwca 2015 r.

 Pamięcią wielkich w Ojczyźnie ludzi krzepi się naród, dźwiga się duch

Drodzy  Uczestnicy tej niecodziennej uroczystości w Tymbarku!

Historia Tymbarku rozpoczyna się od panowania  króla Kazimierza Wielkiego. Od tego czasu Tymbark  należał do tak zwanych królewszczyzn.

Po I rozbiorze Polski  ziemie królewskie przejęła Austria i przeznaczyła je na rzecz skarbu swego państwa. Z czasem owe ziemie były rozprzedawane osobom prywatnym. W 1830 roku poprzez licytację niegdysiejsze ziemie  królewskie przeszły w ręce   bogatego barona Antoniego Migdalskiego.

Kolejnym właścicielem tymbarskiej ziemi był Wiktor, a później  już  członkowie rodziny Sławikowskich: Henryk,Tytus i wreszcie   Myszkowscy:Ludwik, Józef i jako ostatnia z tego rodu Zofia z Myszkowskich Turska.

O ile o pierwszych właścicielach Tymbarku  wiemy niewiele, to znacznie więcej można powiedzieć o  ostatnich czyli o  rodzinie Myszkowskich. Dobra Tymbarku zakupili oni w 1868 r. Największe piętno na tej ziemi wycisnął Jan Myszkowski, który angażował się w życie lokalnej społeczności: m.in.przewodniczył tymbarskiej Radzie Szkolnej a także Radzie Parafialnej.

Ożenił się on z Walerią Borkowską, z którą miał czworo dzieci. Jednym z nich był Józef. Żył on  w latach 1890-1924. Zmarł w grudniu 1925 roku, a jego pogrzeb był prawdziwą manifestacją. Wzięło w nim   udział także 11 księży.

Po śmierci Józefa prawnym właścicielem majątku tymbarskiego została jego córka – Zofia Turska. Urodziła się ona w 1894 r. w Stubnie.W 1912 roku wyszła za mąż za Karola Turskiego w parafii Tartaków, w powiecie sokalskim – na terenie dzisiejszej Ukrainy. Tam mieli znaczny majątek wraz z dworem.

Rodzina Turskich pochodziła ze znanej szlachty kresowej pochodzenia ormiańskiego.Ojciec Karola brał udział w powstaniu styczniowym, za co był ścigany  przez władze zaborcze. Karol ukończył studia leśne w Zurychu. Praktykę zawodową odbywał w  majątkach Myszkowskich i prawdopodobnie w ten sposób zapoznał się z Zofią.

W 1924 roku na prośbę schorowanego ojca Józefa młodzi Turscy przeprowadzili się do Tymbarku, gdzie zajęli się prowadzeniem dworu. Córka  Zofia kontynuowała szeroką działalność swego ojca.

[Czytaj więcej…]

Nie Szwajcaria, tylko Tymbark, tam góry są najpiękniejsze

Nie Szwajcaria, tylko Tymbark, tam  góry są najpiękniejsze – takie słowa powiedziane przez Panią Zofię Turską,  zostały dzisiaj przypomniane przez Panią Barbarę Zych – wnuczkę ostatniej właścicielki Dworu Turskich. Miało to miejsce na konferencji poświęconej kulturze i historii Tymbarku, w związku z uroczystością odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Zofii Turski znajdującej się w tymbarskim parku, który otrzymał nazwę “Park Zofii Turskiej”.

Cała uroczystości miała miejsce w czterech płaszczyznach.  Rozpoczęła się ona uroczystą Mszą św., na której kazanie,  nawiązujące do historii Tymbarku, wygłosił ks.dr Andrzej Jedynak. Uczestniczyli w niej członkowie rodziny Turskich, w tym w szczególności wnuczka Barbara Zych, ale też i jej praprawnuczka – Zosia Zych.

Następnie wraz z orkiestrą “Tymbarski Ton” udano się na parafialny cmentarz, aby złożyć tam wieńce. Dalsza część uroczystości miała już miejsce na terenie Parku Zofii Turskiej. Po przemówieniach Wójta Gminy Tymbark, posła Wiesława Janczyka oraz starosty Jan Puchały, przewodniczącej Rady Gminy Pani Zofii Jeż,  jak i też mieszkanki Tymbark Pani Marii Kulpy, która nawiązała do historii jej rodziny, która przeplatała się z historią rodziny Turskich, odsłonięto  tablicę znajdującą się na obelisku.

Na konferencji, która miała miejsce Bibliotece Publicznej, miała miejsce miła uroczystość podziękowania Panu Stanisławowi Wciśle za jego wkład w dokumentowanie historii Tymbarku, w tym w szczególności rodziny Myszkowskich i Turskich. Były też podziękowania dla członków rodziny Turskiej, przemówienie Pani Barbary Zych. Zgromadzeni mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat czasów okupacji i roli właścicieli dworu w organizacji ruchu oporu, przedstawioną przez Pana Przemysława Bukowca, przy współudziale grupy rekonstrukcyjnej. Część artystyczną uroczystości wypełniła młodzież Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku przedstawiając, w sposób  budzący refleksję, poezję oraz utwory muzyczne. Ostatnim punktem konferencji było przedstawienie przez Pana Stanisława Przybylskiego historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku, jak powiedział, prawdopodobnie najstarszej ochotniczej straży pożarnej w Małopolsce.

IWS

Przemówienie Wójta Gminy Tymbark

złożenie wieńców           Wójt Gminy Tymbark  odsłonięcie tablicy2  tablica

 

przedszkolaki biorące udział w uroczystości  konferencja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Barbara Zych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Barbara Zych

Zdjęcia: Roland Mielnicki

Kanie w czerwcu?

Mieszkaniec Piekiełka przysłał na   kontakt www.tymbark.in dzisiaj zrobione zdjęcia, na których widać… kanie. Grzyb “czubajka kania”, u nas popularnie zwana  kanią,  zwykle w naszych lasach pojawia się późnym latem. Występuje szczególnie na polanach i w rzadkim lasie. Wg opinii niektórych grzybiarzy można je spotkać najczęściej tam, gdzie wcześniej był wypas owiec lub innych zwierząt.

IWS

kania1           kania2

 

 

 

 

 

 

 

Festyn parafialny w fotograficznym kolejdoskopie

zdjęcia: Roland Mielnicki

Sukcesy uczniów szkoły muzycznej

W Nałęczowie odbył się XVI Międzynarodowy Konkurs “Moje inspiracje muzyczne 2014/2015” .  Konkurs  miał dwie części:  plastyczną oraz muzyczną,  i był przeprowadzony dwuetapowo. Pierwszy etap to przygotowanie i przesłanie organizatorom  konkursu prac i nagrań zespołów lub solistów. Drugi etap to finał, prezentacja zaproszonych uczestników, wyłonionych przez jury .  Szkoła Muzyczna w Tymbarku  wystawiła dwa zespoły:  Zespół Muzyki Dawnej oraz Modern Trio.
Obydwa zespoły zostały zaproszone do finału w Nałęczowie. Zespół  Muzyki Dawnej grał w składzie: Wiktoria Grzegorzek ( flet ),  Aleksandra Boruta, Anna Trzupek (skrzypce), Klaudia Sasuła (wiolonczela ) oraz Natalia Kokoszka (fortepian)  – otrzymał wyróżnienie.        dyplomdyplom2

Modern Trio zagrało w składzie: Maciej Uchacz (akordeon),  Jakub Sporek (fortepian) i Michał Majeran (skrzypce) również otrzymał wyróżnienie. 
Ponadto w Konkursie Regionalnym uczniów klas instrumentów  dętych drewnianych, akordeonów i perkusji   w Trzcianie  uczeń klasy IV Paweł Pajdzik , w klasie akordeonu nauczyciela Pana  Pawła Janczego,  otrzymał II nagrodę.

Serdeczne gratulacje uczniom, rodzicom oraz nauczycielom składa Dyrektor Szkoły Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek, do których się również przyłączamy.

IWS

 

Festyn parafialny – występy przedszkolaków

zdjęcia: Roland Mielnicki

Weźmy udział w uroczystości upamiętniającej Zofię Turską

W 2014 Rada Gminy Tymbark nazwała imieniem Zofii Turskiej – ostatniej właścicielki dóbr tymbarskich –  nowo wybudowany park.  19 czerwca br. ( w piątek), po zakończonej Mszy  św.,  zostanie tam odsłonięty obelisk upamiętniający  osobę  Pani Zofii Turskiej.

W wydarzeniu tym wezmą również udział członkowie rodziny śp. Zofii Turskiej.

Następnie w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbędzie się konferencja poświęcona historii i kulturze Gminy Tymbark.

Wójt Gminy Tymbark i OSP Tymbark zapraszają mieszkańców Gminy Tymbark do wzięcia udziału w tej uroczystości. Zaproszenie oraz szczegółowy program:  tutaj.

Zofia Turska

Rodzicami Zofii Turskiej byli: Józef Myszkowski, który był w drugim pokoleniu rodu Myszkowskich właścicielem dóbr tymbarskich oraz Jadwiga Marszałkowicz, córka właściciela dóbr ziemskich w Kamienicy. Pani Zofia urodziła się 7 sierpnia 1894 r. w majątku Stubnie. Miała dwóch braci: Jerzego i Ludwika. O jej dzieciństwie brak informacji. Poznajemy ją już jako posiadaczkę, podarowanego jej przez jej ojca, majątku w okolicach Robczyc. Związek małżeński z Karolem Turskim (pochodzącego ze znanej szlachty ormiańskiej) zawarła w Boże Narodzenie 1912 roku.  Państwo Turscy mieli dwie córki: Janina Maria (ur. 1913 w Krakowie) oraz, urodzonej już w Tymbarku,  Danutę. Do Tymbarku (na prośbę schorowanego ojca Pani Zofii) Turscy przeprowadzili się w 1924 roku. Tu wspólnie zajęli się prowadzeniem dworu, którego Zofia Turska stała się właścicielem po  śmierci ojca. Od tego czas zaczął się nowy okres w historii dworu tymbarskiego ( ale i zarazem już ostatni). Zmieniono nazwę dworu z Dworu Myszkowskich na Dwór Turskich. Dla Państwa Turskich bardzo ważna była gospodarka leśna, większość drewna przerabiano w dworskim parowym tartaku. Ponadto prowadzono hodowlę bydła czerwonej rasy polskiej. Gospodarka ta stała na wysokim poziomie.  Pani Zofia Turska odegrała dużą rolę w organizacji Podhalańskiej Spółdzielni Owocarskiej (zwanej “Owocarnią”), tak że dla docenienia jej roli została wybrana na przewodniczącą pierwszego zarządu Spółdzielni. Zofia Turska społecznie udzielała się przez cały ten okres, pomimo osobistych tragedii (śmierć męża, jak i później córki).  Nastała okupacja niemiecka. Pani Turska włączyła się aktywnie w działalność ruchu podziemia. Pomagała oficerom i żołnierzom WP, w tym również kapitanowi Tadeuszowi Paulone. Dwór, jak i jej gajówki i leśniczówki stanowiły miejsca, w których partyzanci znajdowali pomoc o każdej porze dnia i nocy ( w działalności ruchu oporu pomagał fakt, że Pani Zofia Turska posiadała też obywatelstwo szwajcarskie).  Po zakończonej okupacji, w 1945 ówczesne władze zlikwidowały dwór, a jego mieszkańcy zostali wypędzeni, a Pani Zofia Turska została aresztowana i osadzona w areszcie UB w Limanowej.  Z rąk bezpieki odbili ją ludzie podziemia z AK, ale niestety nadal musiała się ukrywać. Trwało to szereg lat. Wyjechała do Wrocławia, gdzie na stałe zamieszkała wraz z córką Danutą. Zmarła w 1975 r. W 2005 roku, dzięki je wnuczce, spełniło się jej marzenie – jej prochy spoczęły obok męża na tymbarskim cmentarzu.

Opracowano na podstawie “Memorabilia, Zofia Jadwiga Turska – z Myszkowskich – ostatnia właścicielka    Zofia Turskatymbarskiego dworu w latach 1924 – 1945″ , autorstwa Stanisława Wcisły,  wydawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku, Tymbark 2015

Irena Wilczek-Sowa

 

festyn parafialny oraz mecz Ks Tymbark

Jutro tj.w niedzielę nikt w Tymbarku nie powinien się nudzić.  Mamy do wyboru wycieczki piesze, udział w festynie parafialnym , jak  również kibicowanie tymbarskim piłkarzom.

Festyn parafialny już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w Tymbarku. Księża naszej parafii wraz z  wolontariuszami oraz ludzmi dobrej woli gwarantują,  że, jak w każdym roku,  będzie interesująco, wesoło i energetycznie. Dobra pogoda ducha, i nie tylko, zapewniona!

Mecz KS Tymbark –   KS Jarmuta (drużyna ze Szczawnicy znajdująca się na 6.poz.w tabeli) rozpocznie się o godz. 17.30. Jeżeli kibice nie zawiodą i będę mocno wspierać naszych piłkarzy, to KS Tymbark wygra, a tym samym zapewni sobie awans do IV ligii!!!

IWS

 

Sprawdzian Szóstoklasisty -z języka polskiego i matematyki w Gminie Tymbark

Sredni uzyskany przez tymbarskich sześcioklasistów wynik z tych dwóch przedmiotów to 66% ( średnia w powiecie limanowskim 67%).

Z języka polskiego oni uzyskali wynik: 73% ( w powiecie 72%), z matematyki 59% ( w powiecie 61%) . Najlepsze wyniki uzyskała młodzież miasta Limanowa 71%, z języka polskiego miasto Limanowa i Jodłownik (75%) , z matematyki miasto Limanowa (67%),  jednakże w gminie Limanowa aż 6 szkół (na 15) zantowało wysoki wynik. Szkoły w Gminie Tymbark (4) uzyskały średni wynik.

Analizy dotyczące Małopolski przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie:

JĘZYK POLSKI  Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 72% maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Bez problemu określali temat tekstu oraz wskazywali fragment tekstu, który jest wypowiedzią narratora. Uczniowie gorzej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym świadomość językową.

MATEMATYKA  Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 61% maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi, również w kontekście praktycznym. Bez problemu odczytywali informacje przedstawione w tabeli i na rysunkach oraz właściwie wykorzystywali je do rozwiązywania zadań. Gorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność posługiwania się ułamkami dziesiętnymi

Analiza wyników egzaminów w zależności od lokalizacji szkoły

Rozkład wyników