Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne rozdane

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia stypendiów za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia naukowe lub artystyczne uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w ubiegłym roku szkolnym i/lub byli laureatami, finalistami konkursów przedmiotowych lub artystycznych (plastyka, muzyka). Stypendia te zostały przyznane wg regulaminu, przedłożonego przez Wójta Gminy Tymbark i przyjętego przez Radę Gminy Tymbark, przez Komisję Stypendialną powołaną przez Wójta.

Gospodarzem tej uroczystości był Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, który na wstępie przywitał zaproszonych gości, w tym przede wszystkich wyróżnionych uczniów oraz ich rodziców, dyrektorów szkół oraz nauczycieli, jak też proboszcza Parafii Tymbark księdza dra Jana Banacha oraz prałata Edwarda Nylca.  Wójt podziękował wszystkich tym, dzięki którym zostały osiągnięte tak wspaniałe wyniki, jak też złożył gratulacje.

Z zaproszonych gości do zebranych zwrócił się proboszcz ks.dr Jan Banach rozpoczynając sentencją Jana Zamoyskiego, sprzed ponad 400 lat: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Podkreślił, że zdobywając wiedzę nie można zapomnieć o prawdzie, pięknie oraz dobru. Złożył gratulacje uczniom, jednocześnie zwracając się do rodziców, że mogą być dumni ze swoich dzieci, ale też poprosił, aby nadal wspomagali ich w rozwijaniu ich talentów. Życzył dalszego zapału w pracy.  Na zakończenie pogratulował władzom samorządowym za to, iż tak ważne jest dla nich inwestowanie  w kapitał ludzki, pomimo, że pieniądze te można by było wydać na inne inwestycje np.drogowe.   „Szczęść Boże na nowy rok szkolny” – życzył na zakończenie ksiądz proboszcz.

W ramach oprawy artystycznej uroczystości wystąpili uczniowie Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku, będący też uczniami Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku, jak również stypendystami za osiągnięcia artystyczne, Michał Majeran, grający na skrzypcach, oraz pianista Jakub Sporek.

Nastąpiło wręczanie przez Wójta Gminy oraz przewodniczącego komisji oświaty Rady Gminy Tymbark Krzysztofa Wiśniowskiego ( który był też członkiem Komisji Stypendialnej),  aktów otrzymania stypendium  oraz listu gratulacyjnego od Starosty Limanowskiego Jana Puchały.

Całość imprezy prowadziła kierownik ZEAS Gminy Tymbark Pani Agnieszka Kądziołka , która również złożyła podziękowania oraz gratulacje stypendystom, rodzicom oraz nauczycielom.

Uroczystość zakończył ponowny występ duetu Michał Majeran oraz Jakub Sporek, oraz słodki poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości.

IWS

stypendyści 3

XX Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj odbyła się XX Sesja Rady Gminy Tymbark. Została ona zwołana na wniosek Wójta Gminy Tymbark jako sesja nadzwyczajna. Radni obradowali nad dwoma punktami:

  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Limanowskiego zadania w zakresie zarządzania skrzyżowaniem drogi powiatowej z drogą gminną.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.

Sesja został zwołana w trybie nadzwyczajnym (2 tygodnie przed następną sesją zwyczajną), gdyż podjęcie przez radnych uchwał było konieczne do przedłożenia kompletnej dokumentacji do wniosków o dofinansowanie dwóch zadań własnych gminy.

Radni przyjęli przedłożone projekty uchwał (przy obecnych 10 radnych  pierwsza uchwała jednomyślnie, druga przy 9 głosach „za”).

IWS

XIV Mistrzostwa Tymbarku w Tenisie Ziemnym

W dniach  27 – 28 sierpnia br. na tymbarskich kortach, odbyły się  XIV Mistrzostwa Tymbarku w Tenisie Ziemnym o puchar Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka. Te zawody  już na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych naszej gminy.  Do gry pojedynczej przystąpiło dziesięciu uczestników, którzy rozegrali swoje partie w trzech grupach, a najlepszych czterech rozegrało rundę finałową. Gra deblowa, każdy z każdym. Zagrały 4 pary. Wgrała para Jacek Bartosz – Krzysztof Wiśniowski.

Wyniki gry pojedynczej: 1 miejsce– Grzegorz Matras – Młynne, 2 miejsce – Filip Kubiński – Rabka,  3 miejsc – Janusz Kaleta – Tymbark.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe , puchary i dyplomy, które wręczał gospodarz gminy Tymbark Paweł Ptaszek, a ich fundatorem był Urząd Gminy w Tymbarku.

Robert Nowak

 

Muzyczna Szkoła w Tymbarku laureatem Nagrody Jakości Nauczania!

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku została laureatem Nagrody Jakości Nauczania Sapere AUSO w kategorii Instytucja kultury.

Poniżej treść pisma, jakie dzisiaj wpłynęło do Szkoły. Fakt ten jest następnym potwierdzeniem jakości pracy tej działającej od ponad 25 lat placówki oświatowej w Tymbarku.

Jest to wspaniały początek następnego roku szkolnego, na który życzę dalszych sukcesów edukacyjnych, pedagogicznych i muzycznych całej Społeczności Szkoły.

Irena Wilczek-Sowa

Separe

 

Ryszard Pawłowski – Człowiek z pasją

pawłowski 1-1

Dzisiaj, na Podłopieniu, w Rowerowym Południu, miało miejsce niebywałe spotkanie. Zaproszonym gościem przez pasjonatów wypraw rowerowych był Ryszard Pawłowski, polski taternik, alpinista i himalaista, również instruktor i przewodnik górski ( z wykształcenia inżynier elektryk). Pan Ryszard opowiadał nie tylko o swojej pasji, wspinaczkach górskich, lecz również mówił o tym, jak ważne jest, aby każdy człowiek znalazł, odpowiednią dla siebie, pasję i ją realizował.

Opowieść o wyprawach Pana Ryszarda  była tym bardziej pasjonująca, że,  alpinista, jak sam zaznaczył, jest on już emerytem, a jednak przez cały czas jest bardzo aktywny. Dalej  wspina się, organizuje również komercyjne wprawy wysokogórskie.  Jak powiedział o nim jego brat, w pokazanym na spotkaniu filmie, „Nie sztuka być dobrym alpinistą, sztuka być starym alpinistą”.

Pan Ryszard, przez te ponad 40 lat wspinania,  wziął udział w ponad 300 wyprawach w różne góry świata jako uczestnik lub organizator. Zdobył dziesięć szczytów 8-tysięcznych, min. K2 (8611 m) płn.filarem od strony chińskiej. Jest jedynym Polakiem, który 5-krotnie stanął na szczycie Mt. Everestu (8848 m). Dokonał wielu wejść trudnymi drogami wspinaczkowymi w różnych rejonach Ziemi. Był partnerem wspinaczkowym Jerzego Kukuczki, Adama Zyzaka, Piotra Pustelnika, Janusza Majera, Krzysztofa Wielickiego i wielu innych sławnych himalaistow.

Jest członkiem prestiżowego The Explorers Club w Nowym Jorku, stowarzyszenia zrzeszającego ok. 3000 odkrywców i badaczy z kilkudziesięciu państw wszystkich kontynentów. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień w dziedzinach fotografii oraz filmu dokumentalnego. Szkoli młodych adeptów alpinizmu, organizuje wyprawy i występuje z prelekcjami o tematyce górskiej.

Organizował i prowadził wyprawy dla niepełnosprawnych sportowców na Alaskę, do Afryki i Patagonii w ramach programu Korona Nadziei

Zdobyte szczyty 8 tysięczne:

Mount Everest (8848m) – 1994: przez Przełęcz Południową Nepal; 1995 i 1999: Północnym Filarem Tybet, K2 (8611m) – 1996: Pólnocnym Filarem Chiny,Lhotse (8516m) – 1994: Zachodnią Scianą Nepal, Cho-Oyu (8201m) – 2000: Himalaje Tybet, Nanga Parbat (8125m) – 1993: Ścianą Diamir Pakistan, Annapurna I (8091) – 1991: Południową Ścianą Nepal,Hidden Peak (8068m) – 1997: Kuluarem Japońskim Pakistan,Broad Peak (8047m) – 1984: Karakorum Pakistan, Gasherbrum II (8035m) – 2003: Karakorum Pakistan, Shisha Pangma Middle (8008m) 2001: Himalaje Tybet.

Więcej informacji o Panu Ryszardzie można znaleźć na jego stronie internetowej www.patagonia.com.pl

IWS

pi4 pio3 poi2

zdjęcia: RM