„Marsz trzeźwości dla Niepodległości”

Uczniowie klas I- VIII Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu włączyli się w XI edycję kampanii społecznej NO PROMIL- NO PROBLEM, która ma na celu uświadomienie skutków spożywania napojów procentowych i jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.
Nasi przodkowie swój patriotyzm wyrazili w wale o niepodległość, a jednym z przejawów współczesnego patriotyzmu jest promowanie życia w trzeźwości.
Dnia 7 listopada 2018 r. od godz. 7.30 Samorząd Uczniowski rozdawał kierowcom przejeżdżającym obok szkoły w Podłopieniu ulotki, baloniki i chorągiewki promujące akcję.
O godzinie 8.00  rozpoczął się happening pt. „Marsz trzeźwości dla Niepodległości”, który główny swój punkt miał na tymbarskim rynku. Pan Wójt – dr Paweł Ptaszek- przywitał uczestników, a następnie  wraz z panią Dorotą Ogórek- kierownikiem GOPS-u- rozstrzygnął konkurs na najładniejszy baner.
I miejsce – klasa 7,
II miejsce – klasa 8,
III miejsce- klasy 4 i 5.
Każda klasa zaskandowała swoje hasło promujące trzeźwość i zdrowy tryb życia.
Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, rodzicom oraz policji za pomoc i zaangażowanie w naszą akcję.

Koordynator projektu
Agata Dąbrowa

„Ojczyznę trzeba kochać” – rozmowa z Bogusławem Sową

W bieżącym wydaniu dwumiesięcznika dla chorych WSTAŃ ukazała się rozmowa  z Bogusławem Sową, tymbarczaninem,  nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej, którą przeprowadził kleryk  Wojciech Olszewski SCJ.

 

Bogusław Sowa  był również organizatorem konkursu historycznego „100 pytań na 100-lecie”, jaki wczoraj został przeprowadzony w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej

zdjęcia: uczniowie ZS nr 1

 

 

 

Pogrzeb śp.prałata Józefa Atłasa

Wczoraj miał miejsce pogrzeb śp. ks. prałata Józefa Atłasa. Trumna ze Zmarłym została wprowadzona do kościoła pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu. Tam o godz.9.00 została odprawiona Msza Św., następnie trwało czuwanie modlitewne.  Mszy św. pogrzebowej (koncelebrowanej z udziałem  zgromadzonych w kościele kapłanów  przewodniczył Bp. Andrzej Jeż.. Kazanie wygłosił ks.prałat Józef Wałaszek. Podczas Mszy Św. śpiewał Chór Parafialny z Tymbarku.  Następnie kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz w Biegonicach, gdzie zostało złożone ciało księdza prałata. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli również mieszkańcy Gminy Tymbark (m.in. dzięki zorganizowanemu przez Parafię Tymbark wyjazdowi). 

Poniżej krótka informacja o śp. księdzu Józefie Atłasie – autorstwa księdza Marka Pogórskiego – zamieszczona na portalu Diecezji Tarnowskiej. 

Ks. Józef Atłas urodził się 6 lutego 1940 roku w Tymbarku. Egzamin dojrzałości złożył w Nowym Sączu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 29 maja 1966 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Ptaszkowa, Żegocina, Kamienica, Biecz i Nowy Sącz – Biegonice. W latach 1982 – 2010 pełnił urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca Męczennika w Nowym Sączu – Biegonicach. Ponadto sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Stary Sącz, członka Komisji Wykonawczej Fundacji „Securitas”, moderatora duszpasterstwa ludzi pracy w rejonie nowosądeckim i asystenta kościelnego Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi w Nowym Sączu. Po złożeniu urzędu proboszcza pozostał w parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca Męczennika w Nowym Sączu – Biegonicach w charakterze rezydenta. W 2006 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

IWS

zdjęcia: Anna Wiewiórska