Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej oraz  poświęcenie grobu porucznik  Janiny Augustyniak z d. Duchnik

26 maja w Warkowicach (woj.łódzkie) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej oraz  poświęcenie grobu porucznik  Janiny Augustyniak z d. Duchnik. 
Porucznik Janina Augustyniak (01.01.1916 r. – 1988 r.) była żołnierzem Armii Krajowej,  łączniczką o pseudonimie „Marta“. Do lat 60-tych XX w. Janina Duchnik żyła i pracowała w Piekiełku. W czasie wojny m.in.prowadziła tajne nauczanie, które było też prowadzone w Tymbarku w dworze Zofii Turskiej przez Tajną Organizację Nauczycielską (w tym przez mgr. Henryka Sędziwego oraz mgr.Franciszka Barańskiego).

W domu Janiny Duchnik ukrwał się Jan Cieślak. (Por. Jan Cieślak ps. “Maciej” otrzymał w grudniu 1939 roku rozkaz zorganizowania oddziału partyzanckiego. Oddział ten powstał w składzie 1 + 15 żołnierzy. Teren działania obejmował cztery obwody: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski. Oddział miał charakter sabotażowy- dywersyjny. W okresie późniejszym kpt. Jan Cieślak został mianowany oficerem organizacyjnym wywiadu i I adiutant utworzonego I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej).

Tak przed laty wspominał Walenty Chudy (jego wspomnienia spisał Zenon Duchnik): 
Walenty Chudy (na pytanie czy był w partyzantce) : “Tak, miałem pseudonim Wrzos. Tu chyba wszyscy byli związani z AK. U Janki Duchnik ukrywał się Cieślak. U Guzika była radiostacja. jak raz Niemcy przyszli na kontrolę, to wszyscy co mieszkali w pobliżu uciekli w las. Radio było w plewach, ale Niemcy nie znaleźli. Druty były zwinięte. Chcieli je zabrać, ale wytłumaczono im, że są one do grodzenia. Nie zobaczyli tych drutów, co były rozpiete na drzewach, bo były wtedy liście. Potem to radio przenieśli (było w piwnicy u Janiny Duchnik).”
Po wojnie Janina Duchnik uczyła matematyki w  Szkole Podstawowej w Piekiełku. Wyszła za mąż i opuściła Piekiełko. 
W latach 1967 – 1975 pracowała w Szkole Podstawowej w Kłódnej (Gmina Wartkowice) jako nauczyciel fizyki, chemii i matematyki.
 
Niestety, pomimo zaproszeń od Organizatorów, nie zorganizowano wyjazdu do Wartkowic i  nikt od nas nie wziął udziału w tych uroczystościach. Zdjęcia z uroczystości pochodzą ze oficjalnej strony UG Wartkowice. 
IWS