Parafia Podłopień – księża obchodzący jubileusz kapłaństwa: ksiądz kanonik Franciszek Malarz – 65 lat posługi kapłańskiej

Przypomnienie krótkiej rozmowy z Księdzem kanonikiem Franciszkiem Malarzem (z września 2020 roku),przeprowadzonej w związku z otrzymaniem  przez ks.Franciszka Malarza Złotego Krzyża Zasługi nadanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Ksiądz Kanonik Franciszek Malarz (w dniu obchodów w Parafii Podłopień 60-lecia kapłaństwa )

Fakty, krótki życiorys, Czytelnicy mieli już okazję poznać, gdyż były na portalu przedstawiane z okazji Jubileuszu, ale dla przypomnienia:

Ksiądz Franciszek Malarz urodził się 23 lutego w 1935 r. w Zawadce koło Tymbarku. Maturę zdał w 1952 r. w Limanowej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r. w Tarnowie W latach 1958 – 1962 pracował w Rożnowicach, potem w Rzepienniku Strzyżewskim, następnie od 1963 r. do 1972 r. w Gorlicach w parafii Glinik. W latach 1973 – 1994 był wicedziekanem dekanatu Gorlice – Północ oraz egzaminatorem i wizytatorem nauki religii. Od 1998 r. był ojcem duchowym dekanatu Ropa. Od 1972 r. przez 33 lata był proboszczem parafii Wysowa – Zdrój i kapelanem Zdroju ( 700 kuracjuszy). Materialnym sukcesem jest to, że udało się zbudować kościoły w Hańczowej pw. Dobrego Pasterza w Wysowej, kościół zdrojowy pw. Przemienienia Pańskiego oraz kaplicę cmentarną zwaną kościołem Dobrej Nadziei. Za Jego staraniem został wykonany wystrój wnętrza kościoła parafialnego oraz  jego otoczenie,   wokół kościoła wymurowano kamienne ogrodzenie, zostały ogrodzone dwa cmentarze oraz  parkingi.  Ponadto wybudowano plebanię oraz dwa pomieszczenia dla rekolekcji oazowych.

Ksiądz Franciszek Malarz wygłosił 46 rekolekcji wielkopostnych  i 2 misje parafialne.

Przyglądając  się tym osiągnięciom, sukcesom materialnym i niematerialnym, rodzi się pytanie,  jak to się mogło wszystko zdarzyć w czasach  wojującego komunizmu, w czasach prześladowania Kościoła. Czy mógł Ksiądz opowiedzieć o tym?

Była to wielka ofiara, wysiłek  i poświęcenie. Przypominamy sobie:  rok 1963. Uwieziono Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Odbywają się pokazowe procesy biskupów, wielu księży było skazywanych na więzienia oraz kary finansowe. Bezpośrednią  przyczyną był fakt usunięcia nauki religii ze szkół.  Księża wraz z wiernymi organizowali jej nauczanie w prywatnych domach, co przez komunistyczne władze było traktowane jako nielegalne zgromadzenia i było przestępstwem karnym. Z tego powodu byłem kilkakrotnie karany karami grzywny  przez kolegium  w Gorlicach, a następnie już jako recydywista, gdyż nie przestałem uczyć, zostałem skazany przez Sąd Wojewódzki w Rzeszowie . Otrzymałem wyrok: rok więzienia lub wysoką karę pieniężną. Moi wierni sami zebrali wymaganą kwotę i wpłacili ją za mnie, bym nie poszedł do więzienia. Ten sam sąd w Rzeszowie, w tym składzie sędziowskim,  skazał księdza Władysława Findysz ze Żmigrodu, za podobne oskarżenie, 2,5 roku bezwzględnego wiezienia. Został on osadzony  na Montelupich w Krakowie.  Niestety ksiądz Findysz nie przeżył traumy. Jako męczennik systemu totalitarnego został w 2005 roku ogłoszony błogosławionym,   spoczywa w kościele parafialnym w Żmigrodzie.

Były to czasy wielkich represji, rygorów, podsłuchów, donosów. Ale było to  skąd też się czerpało siłę i  moc. Wierni byli wraz z księżmi, Byliśmy razem!  Ludzie bronili księży, płacili za nich  grzywny i dalej trwała wspólna działalność duszpasterska.  Ksiądz miał autorytet.  Hasło Prymasa „Non   possumus” , czy  „zło dobrem zwyciężaj”,  nie ulegać przeciwnościom. I daliśmy radę!

Ciągły atak na rodzinę,  na młodzież,  staraliśmy się przetrzymać poprzez organizacje  dwutygodniowych rekolekcji dla rodzin,  a dla młodzieży oazy, 15 dniowe, trzystopniowe, rekolekcje  z charyzmatem księdza Blachnickiego „Światło Życie”. Kilkaset młodzieży  wzięło w nich udział. To było wzruszające widzieć, jak młodzież  z Sejn, Rumi czy innych miejscowości z północy Polski,  autokarami przyjeżdżała do nas, jadąc przez całą Polskę,  narażając się na wysiłek finansowy i różne niewygody. Ale udało się!

W jakim nastroju ksiądz przyjmuje to wielkie wyróżnienie,   Złoty Krzyż Zasługi  do Prezydenta?

 W nastroju radości, ale i wielkiej wdzięczności dla Prezydenta Andrzeja Dudy  oraz dla  tych wszystkich, którzy byli  Promotorami tego wydarzenia  oraz  załatwiali formalności w tym związane.

 Czuję się też w obowiązku gorętszej modlitwy za Ojczyznę.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Błogosławieństwa Bożego na następne lata życia kapłańskiego.

zdjęcia: IWS

Parafia Podłopień – księża obchodzący jubileusz kapłaństwa: ksiądz Stefan Duda SC , 65 -lecie

Ksiądz  Stefan Duda SC

Ksiądz Stefan Duda, SC (Zmartwychwstaniec), ur. 1935, święcenia kapłańskie w 1958 r.. , był m.in. rektorem Małego Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu, a następnie  proboszczem  parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku-Strzyża (1972 do 2005, z przerwą wynikającą z kadencyjnością stosowaną w Zgromadzeniu, jednak w tym czasie dalej był budowniczym kościoła).   W 1984 roku, kiedy to proboszczem był ksiądz prałat Stefan Duda, przystąpiono do  przebudowy tego dotychczasowego prowizorycznego kościoła i do budowy gmachów parafialnych. Dwa lata  później oddano  do użytku dom katechetyczny, a osiem lat później nowy gmach domu zakonnego. W 1985 roku wmurowano kamień węgielny pod nowy kościół, w 1988 otwarto I część nowego kościoła, w 1991 poświęcono dolny kościół, a 23 grudnia 1995 roku – otwarto i poświęcono całości nowego kościoła. Poświęcenia dokonał Arcybiskup Metropolita Tadeusz Gocłowski w obecności pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy (który był fundatorem figury Chrystusa Zmartwychwstałego znajdującej się na ścinie głównej kościoła). W 2001 roku, w dniu konsekracji kościoła,  ustanowiono w nim Archidiecezjalne  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Potem była Stryszawa (kapelan zgromadzenia), a następnie Gdańsk-Sicówka.

Ks.Stefan Duda został odznaczony Medalem św.Wojciecha i Księcia Mściwoja II (w 2005 roku).  Tak brzmiał tekst wygłoszonej podczas tej uroczystości laudacji: 

“Szanowny Księże, szanowna  Rado, Panie i Panowie.

Przed wiekami poeta i filozof Miguel Redin pisał, że ,,drzewo najbardziej urodzajne w świecie to człowiek”.  Nad tym drzewem pochyla się w Gdańsku od 1976 roku proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  we Wrzeszczu, zmartwychwstaniec, ks. Stefan Duda.

Pochodzi z Beskidu Wyspowego, po studiach wyższych w Seminarium Duchownym w Krakowie w 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie. Dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończył stopniem magistra psychologii. W latach 1961-1963 był wikariuszem i katechetą w Gdańsku. Potem przez 9 lat zajmował stanowisko rektora Niższego i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu.

Długi jest okres posługi duszpasterskiej w Gdańsku, w tym czasie 11 lat był także dyrektorem charytatywnym diecezji gdańskiej i sprawiedliwie, szczególnie w okresie ,,Solidarności”  i stanu wojennego, dzielił olbrzymie dary, które napływały do diecezji, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych.

Ale ten okres posługi duszpasterskiej wypełniony był niezwykłym budownictwem wyróżniającym się piękną, nowoczesną architekturą z elementami tradycyjnej architektury gdańskiej. Stworzył swoisty campus, na który składa się kościół z otaczającą go Drogą Światła zbudowaną na wzór Drogi Krzyżowej, dom parafialny, dom zakonny i dom samarytanina, w którym ks. Duda uruchomił świetlicę osiedlową, klub seniora i punkt pomocy charytatywnej.  Planuje otworzenie domu seniora na ok. 30 osób, bo mieszkańcy Osiedla Strzyża zestarzeli się i potrzebują pomocy.

Ksiądz Stefan Duda owocnie współpracuje z Radą Osiedla, był inicjatorem jej powołania. Ludzie jak ludzie mówili o potrzebie utworzenia lokalnego samorządu, ale żeby go powołać, musiał wkroczyć Ksiądz Proboszcz.  Teraz wspólnie dbają o Osiedle, żeby ulice były czyste, skwerek zadbany, żeby wszędzie były ławki umożliwiające odpoczynek starszym ludziom. Inspiruje Radę Osiedla  w wielu istotnych sprawach, m.in. dąży do uruchomienia domu dziennego pobytu dla osób posuniętych w latach i wymagających opieki.  Zabiega także o reaktywowanie szkoły podstawowej w osiedlu.

Proboszcz żyje życiem osiedla. Po wojnie zamieszkali na nim ludzie z różnych stron kraju, którzy przynieśli ze sobą własną kulturę i lokalne obyczaje. Konfliktów było co niemiara. W spisanej historii parafii zauważono, że była tutaj miejscowa wersja konfliktu pawlakowo-kargulowych. Czas i trud Księży Zmartwychwstańców sprawił, że konflikty wygasły, a mieszkańcy wręcz wzorowo zintegrowali się i skonsolidowali. Zasługa ks. Dudy jest w tym przypadku bezsprzeczna.

Ojciec Święty Jan Paweł II  podczas pobytu w Gdańsku pobłogosławił na placu Piłsudskiego obraz Miłosierdzia Bożego w kościele  Księży Zmartwychwstańców.

Ksiądz Stefan Duda potrafi umiejętnie łączyć obowiązki duszpasterskie z przyjętymi na siebie obowiązkami wobec całego  osiedla. W historii parafii słusznie napisano: „Dba o dobro wszystkich mieszkańców , angażuje się w akcje prowadzone na rzecz ludzi starszych, chorych, dzieci, dba o wszystkich. Pamięta zawsze o urodzajnym drzewie – o człowieku ”.

Powyższa laudacja oraz historia budowy kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku i o tym, jak Pan Jezus upodobał sobie to miejsce na Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks.Stefan zawarł w książce “Żagiel Trójmiasta”, która został wydana właśnie z okazji jubileuszu.

Ks. Stefan Duda (w środku) – kościół parafialny w Tymbarku, rok 2018, 60 -lecie kapłaństwa

ks.Stefan Duda, pierwszy po prawej, obok ks. dr Jan Banach i ks.Franciszek Malarz

zdjęcia: IWS

Parafia Podłopień – księża obchodzący jubileusz kapłaństwa: ksiądz Wiesław Orwat, 35-lecie

Ks. Wiesław Orwat w wigilię święta św. Jana Chrzciciela (czyli wczoraj)  ukończył 60 lat.  W latach 1982–1988 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. (w tym samym dniu święcenia kapłańskie przyjął bp.Andrzej Jeż).

Swoją posługę kapłańską rozpoczął w Parafii Szerzyny (koło Biecza), następnie służył w Podegrodziu, skąd przeszedł do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. Zanim 17. lat temu przybył do Podłopienia był wikariuszem w Bochni w kościele św.Mikołaja. Tam m.in. był redaktorem prowadzącym miesięcznika Bazyliki Mniejszej Św. Mikołaja pod tytułem ‘Zwiastun Maryi”.  O trudzie wydawania Zwiastuna niech świadczą słowa pożegnania, jakie zespół redakcyjny skierował do ks.Wiesława Orwata w dniu opuszczenia przez Niego parafii: “Dziękujemy za ogromny wysiłek, za pracę w godzinach późnej nocy, za dyspozycyjność, za budujące rozmowy, troskę, by każdy następny numer był lepszy od poprzedniego, a ja dodam: za serce, kulturę i takt” (z jubileuszowego numeru Zwiastuna Maryi). 

Od 2006 roku jest proboszczem Parafii Podłopień (Dekanat Tymbark, parafia powstała z wyodrębnienia się z Parafii Tymbark). W czerwcu br. bp Andrzej Jeż powierzył księdzu Orwatowi obowiązki proboszcza Parafii Łęgu Tarnowskiego, którą to funkcję obejmie w sierpniu br.

IWS

w środku ks.Wiesłąw Orwat,  po prawej stronie ks.rodak Franciszek Malarz, po lewej były proboszcz Parafii Podłopień (budowniczy kościoła w Podłopieniu) Tadeusz Machał

zdjęcia: IWS

  

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w pielgrzymce na Jasną Górę na zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski!!

Organizowana jest Pielgrzymka do Częstochowy na zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, które odbywa się tam w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Wyjazd 1. lipca  z Tymbarku o godzinie 10:15 z placu przed Domem Parafialnym, a o godz. 10:30 z parkingu koło Kościoła w Podłopieniu. Powrót zaraz po zakończeniu Apelu. Koszt 80 zł. Zachęcamy do udziału.  Zgłaszania wraz z  wpłatami przyjmują: Pani Marty Florek lub  Pani Agnieszka Wiewiórska (najpóźniej do 26 czerwca)

Telefon kontaktowy: 792 686 855.

zdjęcie z pielgrzymki w pierwszą sobotę listopada 2022 r.

Od dzisiaj: podporucznik Grzegorz Niezabitowski!

Dzisiaj na Akademii Wojsk Lądowych im.Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyła się uroczysta promocja oficerska  studentów kończących tą wojskową uczelnię. W tej grupie był też Grzegorz Niezabitowski z Zamieścia! Decyzją Prezydenta RP Grzegorz Niezabitowski  został mianowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Po uroczystości nowi oficerowie udali się na zasłużony urlopy, po którym – zgodnie z przydziałami – rozpoczną służbę w jednostkach wojskowych  na terenie całego kraju, we wszystkich rodzajach wojsk. Podporucznik Grzegorz Niezabitowski otrzymał przydział do jednej z jednostek piechoty górskiej tradycyjnie nazywanych  Podhalańczykami,  stąd jako dodatek do munduru charakterystyczna długa peleryna z kapeluszem i orlim piórem. Oprócz tego mundur tej formacji wyróżnia emblemat alpejskiej szarotki, naszywany na rękaw i metalowe znaczki noszone w miejscach tzw. “korpusówek”.

Uroczystość uświetnił minister MON- u Pan Mariusz Błaszczak, promocję przeprowadził Szef Sztabu Generalnego WP
Generał Rajmund Andrzejczak (najwyższy stopniem generał w kraju) wraz z dwoma innymi generałami.

ps. ciupaga nie jest elementem wojskowego wyposażenia, ale prezentem od kolegów 🙂 

Podporucznik Grzegorz Niezabitowski z dziadkiem Mieczysławem Kapturkiewiczem 

Podporucznik Grzegorz Niezabitowski z rodzicami, Ireną i Ryszardem Niezabitowskimi

Podporucznik Grzegorz z przyjaciółmi, którzy przybyli na tą uroczystość do Wrocławia 

informacja i zdjęcia nadesłane