Pielgrzymka motocyklowo-samochodowa Szlakiem Jana Pawła II do Ludźmierza

Do Ludźmierskiego Sanktuarium przyjechali wczoraj strażacy i inni motocykliści w ramach Pielgrzymki  motocyklowo-samochodowa Szlakiem Jana Pawła II do Ludźmierza. Mszy św. przewodniczył nasz rodak małopolski kapelan Strażaków bryg. ks. Władysław Kulig. Jak możemy przeczytać na stronie Sanktuarium w homilii kaznodzieja mówił o pięknie świata stworzonego przez Boga w Trójcy Świętej jedynego. “Tworzycie wspólnotę zatroskaną o bezpieczeństwo innych. Ta wspólnota ma być odbiciem najdoskonalszej Wspólnoty jaka jest Trój-jedyny Bóg. mamy Mu pozwolić wniknąć we mnie. Dziś w dniu Dziękczynienia mamy za co Bogu dziękować. Bóg bowiem ciągle jest z nami. i my mamy Go nieść po naszych pielgrzymkowych szlakach” – powiedział ksiądz Władysław.

Po mszy św. wszyscy przeszli pod figurę św. Jana Pawła II. Poszczególne delegacje złożyły wieńce i znicze zawierzając swoje dziś i jutro największemu spośród ludźmierskich pielgrzymów. 
 
źródło informacji: SANKTUARIUM/zdjęcia nadesłane
 

Parafia Tymbark: nowe kandydatki zostały przyjęte do Dziewczęcej Służby Maryjnej

W niedzielę (4.06.23) siedem dziewcząt zostało przyjętych do Dziewczęcej Służby Maryjnej.  Eucharystię sprawował ks.Rafał Stós, który też uroczyście wprowadził dziewczęta w szeregi DSM. Na znak przynależności do DSM kandydatki otrzymały medaliki oraz niebieskie pelerynki, a następnie złożyły przyrzeczenie. 

Dziewczęta do tego uroczystego dnia przygotowała Siostra Julitta, która prowadzi DSM w tymbarskiej parafii (a raczej należy już powiedzieć, że prowadziła, biorąc pod uwagę zmianę Jej obowiązków w strukturach Zgromadzenia i w związku z tym opuszczenie w czerwcu Tymbarku).

IWS

zdjęcia: Parafia Tymbark

Parafia Podłopień: ks. Janusz Balasa obejmie urząd proboszcza Parafii Podłopień

Dzisiejszą decyzją bp.Andrzeja Jeża, w miejsce obejmującego probostwo w Łęgu tarnowskim ks.Wiesława Orwata, urząd proboszcza Parafii Podłopień obejmie ks.Janusz Balasa. Ks.Janusz Balasa (ur.1975 r.) obecnie jest wikariuszem w Parafii narodzenia NMP w Piwnicznej-Zdrój. Święcenia kapłańskie przyjął 20 lat temu, w 2003 roku.

źródło zdjęcia i informacji: strona Parafii Piwniczna-Zdrój 

źródło informacji: strona portalu Gość.tarnowski

Parafia Tymbark: ks. wikariusz Sylwester Taraszka otrzymał nominację na proboszcza Parafii Słupiec

Biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył 5 czerwca nominacje proboszczowskie kapłanom, którzy obejmą te urzędy w najbliższym czasie. Wśród 31 księży, którzy albo po raz pierwszy zostają proboszczami lub którym zmieniono parafię, jest ksiądz Sylwester Taraszka – wikariusz Parafii Tymbark. Dzisiaj wręczono mu nominację na proboszcza Parafii Słupiec.

źródło informacji i zdjęcia: portal Gość tarnowski 

Parafia Podłopień: ks.proboszcz Wiesław Orwat decyzją bp.Andrzeja Jeża obejmie probostwo w Łęgu Tarnowskim

Biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył 5 czerwca nominacje proboszczowskie kapłanom, którzy obejmą te urzędy w najbliższym czasie. 

Jednym z nich był dotychczasowy proboszcz Parafii Podłopień (proboszcz od 2006 roku) ks.Wiesław Orwat, który obejmie w sierpniu Parafię Łęg Tarnowski.

Taki słowami zwrócił się do księży proboszczów zmieniających parafie bp.Andrzej Jeż

” Księża proboszczowie, którzy obejmują drugą parafię, są w sytuacji, że mają doświadczenie parafialne, które mogą wnieść w nową wspólnotę. Chcę podkreślić, że każda parafia jest dla nas ważna, gdyż jest miejscem zbawiania człowieka, jest miejscem budowania wspólnoty na wzór Trójcy Świętej, jest żywym Ciałem Chrystusa, gdzie jesteśmy posłani, by to Ciało chronić, pielęgnować, chronić przez zaangażowaną pracę duszpasterską. Stąd też mamy świadomość, że parafia nie jest naszą własnością.”

źródło informacji: portal Gość tarnowski

ks.Wiesław Orwat

 

ks.Wiesław Orwat sprawuje Eucharystię w kościele parafialnym w Podłopieniu