Dobiega końca budowa chodnika na Podłopieniu przy DK 28

Dobiega końca budowa chodnika na Podłopieniu przy drodze krajowej 28 w kierunku osiedla Podlas – informuje Wójt Paweł Ptaszek.

Inwestycja ta jest wynikiem współpracy samorządu Gminy Tymbark z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina wykonała dokumentację projektową oraz uzyskała pozwolenie na budowę. GDDKiA sfinansowała w całości koszty wykonania prac budowlanych. Chodnik ten będzie służył bezpieczeństwu Mieszkańców Gminy w szczególności osiedla Podlas na Podłopieniu – dodaje Wójt.

zdjęcia: UG Tymbark 

Będzie dalszy remont kapliczki na osiedlu Malarzówka w Tymbarku

W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023”  Gmina Tymbark w bieżącym roku otrzymała ze środków Województwa Małopolskiego  dofinansowanie w wysokości 7 000 zł na prace konserwatorsko – restauratorskie kamiennej kapliczki domkowej z przełomu XVIII i XIX w. zlokalizowanej na osiedlu Malarzówka w Tymbarku.

 Samorząd Gminy do  zadania dołoży 20.700 zł, co stanowi 75% tegorocznych kosztów prac. Realizowane przedsięwzięcie w ostatnim drugim etapie  obejmuje: wątki kamienne (czyszczenie, miejscowa wymiana osłabionych fug, wzmocnienie fugowań), rekonstrukcję tynków wykonaną zaprawami konserwatorskimi nawiązującymi do historycznych technologii, konserwację kutego krzyża w szczycie kapliczki oraz wykucie starej betonowej posadzki i wykonanie nowej posadzki kamiennej.

Całościowy koszt prac konserwatorskich pierwszego i drugiego etapu wyniesie 52.700 zł  przy wsparciu Województwa Małopolskiego kwotą 17 tysięcy złotych.

Robert Nowak

80-ta rocznica śmierci kpt.Tadeusza Paulone – regulaminy uczestnictwa w Rajdzie oraz w konkursie plastycznym

Urząd Gminy w Tymbarku organizuje Rajd im.kpt.Tadeusza Paulone oraz konkurs plastyczny, projekt  upamiętniający 80-tą rocznicę Jego śmierci w niemieckim obozie zagłady Auschwitz.

Zapraszamy do udziału w tym patriotycznym przedsięwzięciu.

Robert Nowak 

Link do REGULAMINóW – 80-ta rocznica śmierci kpt.Tadeusza Paulone