Gmina Tymbark – oświadczenie Wójta Pawła Ptaszka

Wczoraj na sesji Rady Gminy Tymbark otrzymałem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022 oraz wotum zaufania.

Dziękuję Radnym za zaufanie i dobrą konstruktywną współpracę. Dziękuję pracownikom urzędu i jednostek Gminy za merytoryczną pracę. Mieszkańcom dziękuję za zaufanie i życzliwość.

Razem możemy zrobić więcej!

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

zdjęcia: UG Tymbark