Sianko na wigilijny stół

Po  Mszach św. młodzież działająca w KSM przy Parafii Tymbark rozprowadzała  sianko na stół wigilijny. Pozyskane środki będą przeznaczone na działalność KSM.

siankosianko2sianko3

zdjęcia: RM

 

Błogosławieństwo nowych ministrantów

W niedzielę w kościele parafialnym w Tymbarku do grona ministrantów, po przygotowaniu  przez księdza Witolda, dołączyło 14-tu aspirantów. Błogosławieństwa udzielił ksiądz proboszcz Jan Banach.

Ministrare (z łaciny) znaczy „służyć”. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

Jak ważna jest posługa i niełatwa jest posługa ministranta możemy się przekonać czytając materiały przygotowane dla kandydatów na ministrantów, na przykład te przygotowane  przez Dominikanów w Jarosławiu  “Przy ołtarzu Pana”  TUTAJ 

Nowym ministrantom życzymy radosnej i gorliwej służby!

IWS

zdjęcia: RM