Zebranie strażaków w Zawadce

W  budynku Szkoły Podstawowej w Zawadce, druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym na którym omówiono realizację zadań w roku 2022 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zarządowi jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium.

      W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Paweł Ptaszek, mł. bryg.  Krzysztof Hybel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, druh Stanisław Przybylski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP.

      W roku 2022 druhowie obchodzili jubileusz 50 – lecia działalności jednostki, a dzięki wsparciu finansowemu samorządu zakupiono sprzęt do działań  ratowniczych na wypadek zagrożenia powodziowego na kwotę 50 tyś. złotych. Druhowie ponadto uczestniczyli w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz pomagali przy organizacji imprez kulturalnych i turystycznych na terenie naszej gminy

      W planie pracy na rok 2023 druhowie przyjęli między innymi rozbudowę obiektu remizy oraz powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.    

       Podziękowania za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności wszystkim zebranym i ich rodzinom  złożył gospodarz gminy Paweł Ptaszek. 

Robert Nowak

zdjęcia: Organizatorzy 

“Zbiór myśli” – tytułowy wiersz nowego zbioru twórczości Wacława Dudzika

Pod koniec 2022 Pan Wacław Dudzik wydał kolejny tomik swojej twórczości. Na łamach portalu wielokrotnie publikowane były wiersze, przemyślenia, obrazy, które były prezentowane w poprzednich publikacjach Pana Wacława. Tom z 2022 roku nosi  tytuł “Zbiór myśli, logika i realia”.

Poniżej wiersz tytułowy:

Zbiór myśli

Myślą Duchem napełnieni!
I cieleśnie ożywieni!
Nasuwa się więc pytanie,
Jakie nasze powołanie?

Jak myślimy tak czynimy!
Myśląc, palcem poruszymy.
Przymiot człowieka myślenie,
To codzienne utrapienie.

Każda myśl się w głowie rodzi,
W całym ciele się rozchodzi.
Z myśli twórczość też powstaje,
Tradycyjne obyczaje.

Myśli, słowa oraz czyny,
To zmysłowe są przyczyny.
Ręka pisze, zmysł pracuje,
Okiem pismo rozpoznaje.

Chociaż człowiek myśli wiele,
Często myśli skryte w ciele.
Zmysł myślenia co widzimy,
Czujemy oraz słyszymy.

Każdy myśli tak jak może,
Zmysł umysłu mu pomoże.
Często mówi tak przysłowie,
Zmysł i rozum bywa w głowie.

Argenteuil, 01.10.2022

“Kocham Babcię i Dziadka całym sercem…” – uroczystość w Szkole Podstawowej w Tymbarku

Dziadkowie to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego uczniowie klasy 1 „b” pamiętali o swoich Babciach i Dziadkach, i wspólnie ze swoją wychowawczynią oraz  rodzicami zorganizowali dla nich uroczystość.

20  stycznia do Szkoły Podstawowej w Tymbarku przybyli licznie zaproszeni goście, zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na występ swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor  szkoły Beata Pachowicz, która po przywitaniu  gości złożyła życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Następnie rozpoczął się program artystyczny, na który złożyły się liczne wiersze, tańce i piosenki. Przy akompaniamencie organów dzieci wraz z Dziadkami zaśpiewały „Sto lat” i wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty oraz kwiaty swoim ukochanym bliskim.

Potem wszyscy zostali zaproszeni na  słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech  a  nawet łzy wzruszenia. Na zakończenie Babcie i Dziadkowie  nie szczędzili słów pochwał, uznania i podziękowań skierowanych do dzieci, które także obdarowali  słodkimi pysznościami.

Ten dzień – pełen ciepła, wzruszeń i radości na długo pozostanie w pamięci dzieci oraz ich ukochanych Dziadków.

 Wychowawczyni klasy 1 „b”

materiał przygotowany przez SP Tymbark

Gmina Tymbark informuje o pozyskanych środkach na inwestycje wodno-ściekowe

Gmina Tymbark pozyskała kolejne środki zewnętrzne na gospodarkę wodno- ściekową w wysokości 3,1mln zł. W ramach zadania będzie kontynuowana rozbudowa sieci wodociągowej w Piekiełku (rejon szkoły) oraz budowa kanalizacji w Tymbarku (Węglarka, Zaolzie), a także na Zamieściu (Sołtystwo). Inwestycja będzie realizowana do listopada 2024 roku.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark