Zaproszenie do modlitwy w VII. Zaduszkach Strażackich – Tymbark, 24.listopada 2023 r.

Wstęp

Zygmunt Krasiński, Modlitwa za Umarłych /fragm./

 O Panie! jako ja żyję i cierpię, oni żyli i cierpieli i przeminęli, jako ja przeminę.
 O Panie! wzrosłem wśród nich, nie pojmowałem niegdyś, co to jest być bez nich, a dziś już nie pojmuję, co to jest być z niemi. Gdzie oni są, o Panie?
 Czasem w głosach słyszanych zda mi się, że ich głos się odzywa — czasem w nocy strach mnie przejmie; patrzę naokoło, jak gdyby oni stali blizko — i minie chwila i niema nikogo!
 O! Daj im odpoczynek na łonie Twojem, o Panie…
…jako ja dzisiaj modlę się za nich, daj, Panie, by kiedyś ci, których zostawię na ziemi, modlili się za mnie. — Połącz mnie kiedyś, o Panie, z temi, których zaznałem i ukochałem na ziemi — byśmy razem żyli w Tobie na wieki wieków. — Amen.

Program:
godzina 15.30 – zbiórka członków OSP Tymbark przy cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy na grobach zmarłych Członków,
godzina 16.30 – zbiórka strażaków z dekanatu na parkingu parafialnym w Tymbarku,
godzina 16.40 – przemarsz do kościoła parafialnego,
godzina 16.45 – utwory żałobne w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”,
godzina 17.00 – Wypominki i Msza Święta w intencji zmarłych Członków.

W czasie Zaduszek czytani są w wypominkach zmarli Członkowie Czynni, Wspierający i Honorowi z poszczególnych jednostek OSP oraz zmarli Członkowie Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”.

S. Przybylski

Zaduszki strażackie, 2017 rok (RM)

Święta Cecylia, dziewica i męczennica – patronka muzyki kościelnej

“W historii św. Cecylii – młodej rzymskiej męczennicy –  spotykają się trzy żywioły: piękno, miłość i śmierć. Tradycja dodała jeszcze jeden: muzykę ku chwale Boga. Święta Cecylia wyśpiewała swoim życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga. Kto chce skomponować wielogłosowy utwór muzyczny, musi opanować sztukę kontrapunktu, czyli umiejętność równoczesnego prowadzenia różnych linii melodycznych, tak by razem wszystko brzmiało pięknie, w harmonii. By życie stało się pieśnią dla Pana, potrzebna jest także w życiu sztuka kontrapunktu. Tak kochać, tak wierzyć, tak pracować, tak cieszyć się i smucić, tak dojrzewać i starzeć się, wreszcie tak umierać, by nie było zgrzytów, dysharmonii, ale by wszystkie żywioły, które pojawiają się w ludzkim życiu, zagrały razem ku chwale Najwyższego. Pewien mądry rabin powtarzał swoim uczniom: każdego dnia pieśń, każdego dnia pieśń.”

Fragment artykułu ks.Tomasza Jaklewicza na portalu “wiara.pl”.

organy w kościele parafialnym w Tymbarku

Zakończono drugi etap odnowienia ok. dwustuletniej kapliczki na Malarzówce

Dobiegły końca prace konserwatorsko – restauratorskie (drugi etap) kamiennej kapliczki domkowej  z przełomu XVIII/XIX w. znajdującej się na osiedlu Malarzówka w Tymbarku.

 Tegoroczne prace obejmowały: konserwację  wątków kamiennych (czyszczenie, miejscową wymianę osłabionych fug, wzmocnienie fugowań), rekonstrukcję tynków, która została wykonana zaprawami konserwatorskimi nawiązującymi do historycznych technologii, konserwację kutego krzyża w szczycie kapliczki oraz wykucie starej betonowej posadzki i wykonanie nowej posadzki kamiennej.

Koszt tegorocznych prac wyniósł 27.700,00 zł, w tym środki własne samorządu to kwota 20.700 zł, natomiast kwotę 7000 zł stanowiła dotacja Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski.

Całkowity koszt prac konserwatorsko – restauratorskich kapliczki – mającej ok. 200 lat  – zamknął się kwotą 52.700 zł. Gmina Tymbark na realizację tego tak bardzo ważnego zadania zrealizowanego  w dwóch etapach przeznaczyła środki finansowe w wysokości 35.700 zł, pozostałe środki w wysokości 17.000 zł przekazało Województwo Małopolskie.

 Prace wykonała Firma: Konserwacja Zabytków Marta Kalata – Pawłowska z Nowego Sącza.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

 

Kalendarz wydany z okazji 140 lat istnienia Galicjanki może też być i Twój! (przypomnienie)

W 2024 roku linia kolejowa nr 104 będzie obchodzić 140 lat istnienia. Aktualnie przechodzi modernizację, ale członkom Stowarzyszenia Kolejowo Historycznego “Galicjanka” udało się  jeszcze “ustrzelić” nieco kadrów tej malowniczej linii i opracować  kalendarz na rok 2024.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby go nabyć, to zamówienia można składać na maila: galicjanka104@gmail.com

 

Gmina Tymbark – informacja o odśnieżaniu dróg w sezonie 2023/24

W minionym tygodniu w środę 15 listopada Urząd Gminy Tymbarku podpisał umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy UG Tymbark a ZGK drogi zostały podzielone na kategorie V i VI standardu odśnieżania (standardy w infografice).

Poniżej wykaz dróg.

Telefon kontaktowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej – 18 3325 343.

Informacja/grafiki: UG Tymbark 

Uroczystość 30-lecia działalności Strażackiej Orkiestry Dętej “Tymbarski Ton” – podziękowania

Podziękowanie

Trzydziestolecie działalności Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton” powoli przechodzi do historii. Pragnę w imieniu własnym, jak i Członków Orkiestry wyrazić wdzięczność za wszelkie  dobro i życzliwość wielu osób.
Z całego serca dziękuję Ojcu brygadierowi Władysławowi Kulig – Kapelanowi Małopolskich Strażaków, Ks. Kustoszowi Bogdanowi Selmachowi z Pasierbca,
Ks. dr. Janowi Banachowi – Proboszczowi z Tymbarku, Ks. dr. Tomaszowi Atłasowi, Ks. Januszowi Balasowi – Proboszczowi z Podłopienia oraz Siostrze Krystynie Majko i Panu Piotrowi Taczanowskiemu.
Dziękuję Wójtowi Gminy Tymbark Panu dr. Pawłowi Ptaszkowi wraz z Małżonką, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Stanisławie Urbańskiej oraz Radnym Gminy Tymbark: Iwonie Toporkiewicz, Annie Wiewiórskiej, Piotrowi Juszczakowi, Krzysztofowi Wiśniowskiemu, Sołtysowi Panu Andrzejowi Ligas z Małżonką. Dziękuję Prezesowi OSP Tymbark Panu Stanisławowi Przybylskiemu oraz Gminnemu Naczelnikowi Zbigniewowi Kapturowi.
Wyrazy wdzięczności kieruję do Pana Stanisława Gągały – Prezesa firmy Goldrop, Firmy MASPEX, Firmy Cichórz z Dobrej, Gminnej Komisji Alkoholowej w Tymbarku. Dziękujemy Panu Romanowi Pasykowowi, Państwu Zofii i Czesławowi Czyrnkom, Janowi i Annie Kaim, Anecie i Jarosławowi Kaim, Barbarze i Władysławowi Kapturkiewiczom, Małgorzacie i Czesławowi Sobczakom oraz Bolesławie i Januszowi Piętoniom, Czesławie i Władysławowi Zielonkom.
Z całego serca dziękuję też sponsorowi proszącego o anonimowość.
Dziękuję Panu Kapelmistrzowi Andrzejowi Głowie oraz wszystkim Członkom Orkiestry, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Tymbarku na czele z Panią Prezes Agnieszką Cebulą.
Na koniec pragnę zwrócić się do Pani Ireny Wilczek-Sowa z portalu Tymbark.in. Dziękujemy Pani Irenko za ogrom pracy i serca, jaką Pani wykonuje na rzecz orkiestry.

Jeśli kogoś pominąłem to przepraszam.

Raz jeszcze dziękuję za wszystko.

Niech Pan Bóg wynagrodzi wszelkie dobro i życzliwość

DZIĘKUJĘ

Ryszard Gawron