Jak to naprawdę było z terenem rekreacyjnym obok przedszkola

Na zebraniu wiejskim w Piekiełku Pani Jeż (sołtys wsi Piekiełko) ubolewała, jak to ludzie zawistni kłamią, oczerniają i złośliwie informują mieszkańców, a ona daje sobie „rękę obciąć” za uczciwość i prawdomówność tych osób, które  są szkalowane. Między innymi z ust tej Pani, oprócz wielu insynuacji, padło stwierdzenie, że tzw. „opozycja była przeciwko budowie parku  rekreacyjnego obok przedszkola w Tymbarku”, a jest to takie piękne miejsce, gdzie dzieci z mamami przychodzą, osoby starsze wypoczywają etc.. . Retoryka tej Pani wpisuje się w stwierdzenie Pana wójta Nowaka, który wypowiedział się niedawno w taki sposób, który może świadczyć o tym, że w okresie kampanii wyborczej kłamstwa są czymś normalnym i politycznie usprawiedliwionym.

W zebraniu wiejskim uczestniczył zarówno wójt Nowak jak i przewodniczący Rady Gminy Tymbark Pan Zimirski, żaden z tych Panów nie sprostował wypowiedzi Pani Jeż, zrobił to dopiero obecny Pan Ptaszek.

Szanowni Państwo to nie kto inny jak  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu Rady Gminy Tymbark zwróciła się z wnioskiem, którego treść przedstawiamy poniżej, oczywiście nie było zasługą tejże komisji, że ten park powstał. Komisja po prostu zrobiła to co leżało w jej kompetencji, a zrobiła  po wielu rozmowach i konsultacjach z mieszkańcami. To, że ten park powstał było i jest zasługą całego obecnego na głosowaniu  składu Rady Gminy Tymbark ( oczywiście chodzi o to głosowanie,  na którym to zarezerwowano w budżecie kwotę na ten cel). Z reguły jest tak, że sukces ma „wielu ojców” w  tym wypadku to nawet „matki chrzestne” i widoczni są ci, którzy to przecinają wstęgę przy otwarciu, pozują do zdjęć, które później eksponuje się w każdym możliwym miejscu, a ci co mieli w tym konkretny udział zastają w cieniu. Nam nie chodzi o tanią popularność, lecz o przedstawianie prawdy, co powinno wynikać ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości.  Przypominamy również, że wójt (każdy jeden) czyli również Pan Nowak realizuje ustalenia  Rady Gminy  i bierze za to duże pieniądze ( wynagrodzenie to bez paru złotych 10.000.-zł brutto na miesiąc).

Poniżej przedstawione pismo to nie jest dokument napisany na potrzeby chwili, jest to skopiowana treść wniosku  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu Rady Gminy Tymbark opublikowana w informatorze  Samorządowym w kwietniu 2011 r. Informacja ta znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Tymbark, wystarczy wpisać   www.tymbark.pl i w zakładce Informator samorządowy kliknąć w odpowiedni numer czasopisma. Polecamy
„Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu Rady Gminy Tymbark
pozytywnie zaopiniowała wnioski podmiotów, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 201 lr. Komisja nie poparła jedynie jednego z trzech wniosków OSP Tymbark (na zakup komputera chciano 3.000zł).

Komisja zwróciła się do Wójta Gminy Tymbark z następującymi sprawami:

I. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wytypowała miejsca na terenie Tymbarku, które zdaniem komisji nadają się do wykorzystania rekreacyjnego:
1. Na osiedlu „Podwisiołki“, od oczyszczalni ścieków do mostku, obok Państwa Kordeczków. W miejscu tym po odpowiednim przygotowaniu terenu tj. wycięciu dziko rosnących zarośli można by utworzyć zadaszone miejsca siedzące z ławeczkami. Oprócz tego można by wydzielić miejsce na ognisko i do gry np. w siatkówkę lub piłkę nożną
2. Teren za przedszkolem z pozostałością dworskiego stawu. Miejsce to po oczyszczeniu stawu, jego pogłębieniu i niewielkim powiększeniu, mogłoby być doskonałym miejscem wypoczynku. Skarpa obok wymagałaby zapewne odpowiedniego uporządkowania i wyznaczenia miejsc na ławeczki z zadaszeniem. Byłby to teren doskonale nadający się do wypoczynku, szczególnie dla osób starszych lub rodziców z małymi dziećmi,z uwagi na bliskość huśtawek i innych urządzeń do zabaw.
3. Plac naprzeciwko przedszkola (nad rzeką obok kortów) teren ten można by wyposażyć w ławeczki z miejscami zadaszonymi, alejki spacerowe, amfiteatr i inne. Dodatkową atrakcją mogłoby być np. zejście do rzeki lub ścieżka równoległa do niej.
4. Teren poniżej drogi powiatowej (pod remontowanym usuwiskiem). Praktycznie od ulicy aż do samej rzeki. Z uwagi na stosunkowo duże nachylenie terenu, miejsce to doskonale nadaje się na wyznaczenie alejek spacerowych, równoległych do rzeki, poprzecinanych zejściami. Do tego ławeczki obsadzone drzewami i krzewami, mogłyby w sposób wyjątkowo harmonijny i estetyczny zmienić fatalnie wyglądający nieużytek, a posadzone odpowiednie drzewa wzmocnić skarpę.
5. Teren poniżej bloków obok, Zespołu Szkól Średnich. Obszar ten nie jest własnością Gminy Tymbark, jednak miejsce to z pięknym podworskim starodrzewem może udałoby się wspólnie z obecnym właścicielem zagospodarować na miejsce rekreacyjne.
6. Teren nad stadionem sportowym. Miejsce to wraz z trybunami przedstawia w tej chwili żałosny wygląd, a jest tam dużo terenu do rekreacyjnego wykorzystania. Do takiego zagospodarowania są dwa domki campingowe, które być może po remoncie mogłyby stanowić niewielką sezonową bazę noclegową. Komisja wnioskuje, aby odpowiednie służby U.G. w Tymbarku wykonały wstępną ocenę proponowanych miejsc, przedstawiając możliwe wizualizacje do późniejszych społecznych dyskusji. Należy również rozeznać przed¬stawione propozycje pod kątem skorzystania z ewentualnych dofinansowań. Być może są na terenie Tymbarku inne atrakcyjniejsze miejsca, jednak Komisja nie była w stanie ich wskazać.

II. Ponadto Komisja zwróciła się do Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego w Tymbarku z następującym pismem: W odpowiedzi na Państwa pismo, chcielibyśmy podziękować za podzielenie się z nami obawami dotyczącymi Samorządowego Przedszkola w Tymbarku. Chcemy Państwa zapewnić, że los tego Przedszkola, edukacji oraz wychowania dzieci jest dla nas bardzo ważny. Z uwagi na powyższe, Rada Gminy podjęła się trudu wprowadzenia rozwiązań, których zamiarem jest wyprzedzenie sytuacji, gdy Gmina będzie miała coraz mniejsze środki finansowe na zadania oświatowe. Rada ma możliwość zwiększyć dochody gminy (czytaj – znacząco podnieść podatki, jak też czesne) lub też poszukać innych możliwości finansowania. Jest jeszcze inne wyjście: nic nie robić tak jak to było do tej pory, nie narażać się i czekać. To ostatnie rozwiązanie byłoby dla Rady Gminy bardzo wygodne. Kadencja się skończy i do zadań innych będzie należała -faktyczna likwidacja placówek, których Gmina nie będzie miała możliwości utrzymać. Obecna Rada podjęła się trudu poszukiwania środków finansowych poza budżetem Gminy lub wskazywania takich możliwości. Nie twierdzimy, że nasze rozwiązania są idealne, ale wiemy jedno, iż mają one dobrą stronę, ponieważ w przypadku większego zaangażowania dyrektora, wychowawców oraz obsługi, funkcjonowanie obecnej placówki pozostanie na równie wysokim jak nie na wyższym poziomie. Mamy nadzieję, że planowane przez Radę Gminy działania, przyczynią się do rozwoju tej i innych placówek edukacyjnych, do zwiększenia zakresu oraz różnorodności oferowanych usług z korzyścią dla dzieci oraz ich rodziców, czyli nas wszystkich.

III. Zwrócono się do Pani Stomatolog z prośbą o przekazanie danych na temat świadczonych bezpłatnie usług w ramach kontraktu podpisanego z NFZ. Otrzymane dane zamieszczone są na stronie www.tymbark.pl

IV. Zwrócono się również do Prezesa Klubu Sportowego z pismem o następującej treści: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu Rady Gminy Tymbark zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Sołectwa Zamieście dwóch bramek treningowych do gry w piłkę nożną. Chodzi oczy¬wiście o bramki używane jednak nadające się jeszcze do amatorskiego wykorzystania. Sołectwo Zamieście dysponuje łąką która jest przez tamtejsze dzieci i młodzież wykorzystywana do gry w piłkę nożną. Radni Gminy Tymbark prawdopodobnie pozytywnie odpowiedzą na apel Pana Prezesa w sprawie przekazani diet na rzecz Klubu Sportowego Tymbark lub wskazanej przez Klub inicjatywy. Mamy nadzieję na przychylne potraktowanie naszej prośby w celu wsparcia rozwoju amatorskiego sportu na terenie naszej Gminy. Każda forma pozytywnego wypełniania czasu dla dzieci i młodzieży skutkuje kształceniem właściwych postaw w życiu dorosłym. Zarówno Panu Prezesowi jak i wszystkim czynnie uprawiającym sport, temat ten jest znany i bliski, dlatego jeszcze raz wnosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
Przewodniczący Komisji Marek Golonka”

Problemy społeczne

Jako Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu rozpatrywaliśmy kilka miesięcy temu  problem, który dotyczył jednego z mieszkańców naszej Gminy.  O interwencję poproszeni zostaliśmy przez członków najbliższej rodziny. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tymbarku udało się udzielić rodzinie pomocy. Chcemy Państwu przedstawić odpowiedź „GOPS-u” na nasze zapytanie dotyczące problemów społecznych o charakterze socjalnym  na terenie gminy. Lektura pisma niejednego zaskoczy, ponieważ tak na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z otaczających nas trudnych sytuacji, które oprócz tego, że niejednokrotnie wiążą się z osobistymi tragediami, to jeszcze niestety są dosyć kosztowne. Koszty te obciążają nas wszystkich.   Jednak społeczność zorganizowana, a takim tworem powinno być każde państwo, zobowiązane jest nie tylko stwarzać możliwości, wyrównywać szanse, ale też w solidarny sposób wspomagać ludzi, których doświadczył los. Niejednokrotnie jest jednak tak, że są osoby, które dzięki „pomocy społecznej” nieźle żyją, gdyż jak twierdzą, to im się należy, a same nie chcą nic od siebie dać. Niestety takie patologie są dosyć częste. Jednak są też osoby, które pomimo tego, że żyją w skrajnej biedzie nie mają odwagi lub wstydzą  się poprosić o pomoc. Jeżeli zauważamy takie przypadki powinniśmy  wszyscy na nie reagować, zarówno na te niewłaściwe postawy,  jak  i zwrócić uwagę na te osoby, którym pomoc jest potrzebna, ale  z różnych względów jej nie otrzymują.

W załączeniu informacja  przygotowana przez GOPS Tymbark , poprzedzona   wnioskiem  Komisji oraz odpowiedzią   Wójta Gminy Tymbark

[Czytaj więcej…]

Jak to było z Przedszkolem Samorządowym?

5 września 2014 r. w Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Tymbarku odbyło się spotkanie rodziców z Dyrekcją Przedszkola ( z nowym rokiem szkolnym nastąpiła zmiana na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora przedszkola).  Na tym spotkaniu obecny był też Wójt Gminy, który  jakoby twierdził „ile to jeszcze można by zrobić, gdyby nie tacy co to przeszkadzają” .

Oczywiście nie wiemy kogo miał na myśli Pan Wójt, ale jeżeli ktoś obecnych na spotkaniu pomyślał, że może chodzić tu o grupę radnych wypowiadających się na stronie tymbark.in oraz w przypadku, gdyby Wójt Gminy mówił te słowa z myślą o nas , to dla pokazania prawdy w tej sprawie  przedstawiamy przykładową sytuację.

W kwietniu 2014 r. Komisja Oświaty otrzymała pismo od Grona Pedagogicznego i Rodziców ( w załączeniu), z którego wynika, iż zwracają się już kolejny raz o przeznaczenie środków finansowych na realizację zajęć dodatkowych. Przy czym, jak się wyjaśniło podczas posiedzenia Komisji, nie chodziło tu o ponowny wniosek do Komisji (gdyż takiego nie było), lecz o  wnioski  przekazywane na ręce Wójta.

Na pismo Rodziców odpowiedział Wójt,  pismem z 06.05.2014 (w załączeniu).

07 maja 2014 r. odbyło się w siedzibie Samorządowego Przedszkola posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu  ( w załączeniu protokół ). Na posiedzeniu tym członkowie Komisji stwierdzili, iż widzą konieczność finansowania takich zajęć. Przewodniczący   Komisji przedstawił Wójtowi w imieniu Komisji wnioski z posiedzenia ( w załączeniu). Komisja wnioskowała o zapewnienie dodatkowych środków dla przedszkola, jak też dla Samorządowego Gimnazjum, które też zwróciło się do komisji o zabezpieczenie środków na nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez gimnazjum ( pismo w załączeniu).

Kilka dni później Wójt Gminy dokonał zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Przedszkola.

Odpowiedź Wójta Gminy na złożone przez  Komisję wnioski  w załączeniu.

Załączniki:

pismo od Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców

odpowiedź Wójta Gminy z 06.05.2014 na pismo od Grona i Rodziców

Protokół z posiedzenia Komisji, które obyło się 07.05.2014 w Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym  

Pismo Dyrektora Gimnazjum do Komisji

Wnioski  Komisji skierowane do Wójta Gminy 

odpowiedz Wójta na wnioski Komisji 21.05.2014 r.

Nasza odpowiedź na wezwanie, które otrzymaliśmy od Pana Wacława Zonia

Treść Wezwania

Pan Wacław Zoń

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark” to jedynie opinia grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę działalności Wójta Gminy Tymbark.

W artykule tym napisaliśmy, iż są osoby, które, wg naszej opinii,  atakują radnych, bronią Wójta oraz mają duży wpływ na działania Wójta Gminy Tymbark.

Osoby te zostały opisane jako:

– „piszące pod artykułami na portalu informacyjnych „limanowa.in”, a nie jest napisane –  jak Pan to sugeruje – iż chodziło o osoby piszące pod artykułami, które były atakami na radnych,

– „osoba wysoko postawiona we władzach Miasta Limanowa oraz udzielająca się również w Gminie Laskowa,

– „..o której  ostatnio głośno było  z powodu  kłopotów finansowych,  które przysporzył m.in. Mieszkańcom Tymbarku ,

– „… Radca Prawny, tak się jakoś dziwnie składa, obsługujący te właśnie gminy, czyli Laskową, Tymbark i miasto Limanowa.

Pana pismo świadczy, iż odnalazł się Pan w dwóch pierwszych opisach:

–  iż komentuje Pan artykuły na limanowa.in.  (nie jest dla nas zrozumiałym z jakiego powodu fakt pisania komentarzy na limanowa.in może powodować negatywne skutki dla Pana dalszego funkcjonowania w samorządzie. Według nas świadczy to o tym, iż Pan żywo interesuje się sprawami, problemami, z jakimi mają do czynienia samorządy) ,

– oraz „…osoba wysoko postawiona we władzach Miasta Limanowa oraz udzielająca się również w Gminie Laskowa”.

[Czytaj więcej…]

Trzeci Muszkieter?

Na to pytanie  trzeba jednak odpowiedzieć NIE, ponieważ trzej muszkieterowie  byli  postaciami (co prawda wymyślonymi przez autora powieści) pozytywnymi, a w naszej historii   jedna z osób biorących w niej udział  określa się  jako kardynał Richelieu.  A może trzeci muszkieter  jeszcze nam się przedstawi?

O kim mowa? O Panu Leszku Nowaku, o Panu Krzysztofie Smadze  i o Panu Wacławie Zoniu. Właśnie Pan Zoń również wezwał nas do usunięcia naruszenia dóbr osobistych.

Fakt ten oraz  forma tego wezwania wskazują, iż Panowie ci ścisłe ze sobą współpracują, a nawet pracują wszyscy w Urzędzie Gminy Tymbark, o czym świadczy to  iż wszystkie wezwania przyszły za pośrednictwem, a niektóre za pieniądze Urzędu. To akurat jest tyko  potwierdzeniem tezy postawionej w naszym artykule “Dlaczego nie głosowaliśmy …”.

 

Zoń 1 Zoń 2

Konsultacje Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego

Trwają konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dokument ten będzie stanowił informację na temat rodzaju możliwych do realizacji projektów na lata 2014- 2020 w województwie małopolskim finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zawierał katalog potencjalnych beneficjentów.

Uwagi do projektu mogą być zgłaszane do 31.08.2014r. i będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Odpowiedź na “Wezwanie…”

Pan Krzysztof Smaga

Radca Prawny

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych  (zobacz treść Wezwania)

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim Piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark” to jedynie opinia grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę działalności Wójta Gminy Tymbark, a nie Pana pracy jako radcy prawnego.

[Czytaj więcej…]

“Wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych”, jakie otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Smagi – radcy prawnego.

Poniżej publikujemy “Wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych”,  jakie otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Smagi –  radcy prawnego . Wezwanie, o takiej samej treści, otrzymali (22.07.2014)  radni naszej grupy, którzy byli obecni na sesji absolutoryjnej (17 czerwca 2014),  tj. Irena Wilczek-Sowa, Marek Golonka, Czesław Kuc, Paweł Ptaszek oraz  Dariusz Socha.

Nasza odpowiedź ukaże się wkrótce.

 

wezwanie1  wezwanie2

Nasza odpowiedź na otrzymane od Wójta Gminy Tymbark wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych

Lech Nowak

Wójt Gminy Tymbark

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych (zobacz treść wezwania Wójta)

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim Piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbarkjest jedynie stanowiskiem grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę Pańskiej działalności jako Wójta Gminy. Forma tego stanowiska mieści się w granicach dopuszczalnej krytyki, która dodatkowo uzasadniona jest szczególnym interesem publicznym mając na uwadze stanowisko jakie Pan piastuje.

Osoby podejmujące działalność publiczną, w sposób nieunikniony a zarazem świadomy i dobrowolny wystawiają się na kontrolę i reakcję ze strony opinii publicznej – w tym także ze strony Radnych, którzy są przedstawicielami mieszkańców Gminy. W treści naszego wstąpienia poruszono ważne kwestie dotyczące sposobu zarządzania Gminą, o których winni wiedzieć mieszkańcy udzielający Panu mandatu.

[Czytaj więcej…]