Jak to było z Przedszkolem Samorządowym?

5 września 2014 r. w Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Tymbarku odbyło się spotkanie rodziców z Dyrekcją Przedszkola ( z nowym rokiem szkolnym nastąpiła zmiana na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora przedszkola).  Na tym spotkaniu obecny był też Wójt Gminy, który  jakoby twierdził „ile to jeszcze można by zrobić, gdyby nie tacy co to przeszkadzają” .

Oczywiście nie wiemy kogo miał na myśli Pan Wójt, ale jeżeli ktoś obecnych na spotkaniu pomyślał, że może chodzić tu o grupę radnych wypowiadających się na stronie tymbark.in oraz w przypadku, gdyby Wójt Gminy mówił te słowa z myślą o nas , to dla pokazania prawdy w tej sprawie  przedstawiamy przykładową sytuację.

W kwietniu 2014 r. Komisja Oświaty otrzymała pismo od Grona Pedagogicznego i Rodziców ( w załączeniu), z którego wynika, iż zwracają się już kolejny raz o przeznaczenie środków finansowych na realizację zajęć dodatkowych. Przy czym, jak się wyjaśniło podczas posiedzenia Komisji, nie chodziło tu o ponowny wniosek do Komisji (gdyż takiego nie było), lecz o  wnioski  przekazywane na ręce Wójta.

Na pismo Rodziców odpowiedział Wójt,  pismem z 06.05.2014 (w załączeniu).

07 maja 2014 r. odbyło się w siedzibie Samorządowego Przedszkola posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu  ( w załączeniu protokół ). Na posiedzeniu tym członkowie Komisji stwierdzili, iż widzą konieczność finansowania takich zajęć. Przewodniczący   Komisji przedstawił Wójtowi w imieniu Komisji wnioski z posiedzenia ( w załączeniu). Komisja wnioskowała o zapewnienie dodatkowych środków dla przedszkola, jak też dla Samorządowego Gimnazjum, które też zwróciło się do komisji o zabezpieczenie środków na nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez gimnazjum ( pismo w załączeniu).

Kilka dni później Wójt Gminy dokonał zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Przedszkola.

Odpowiedź Wójta Gminy na złożone przez  Komisję wnioski  w załączeniu.

Załączniki:

pismo od Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców

odpowiedź Wójta Gminy z 06.05.2014 na pismo od Grona i Rodziców

Protokół z posiedzenia Komisji, które obyło się 07.05.2014 w Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym  

Pismo Dyrektora Gimnazjum do Komisji

Wnioski  Komisji skierowane do Wójta Gminy 

odpowiedz Wójta na wnioski Komisji 21.05.2014 r.

Nasza odpowiedź na wezwanie, które otrzymaliśmy od Pana Wacława Zonia

Treść Wezwania

Pan Wacław Zoń

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark” to jedynie opinia grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę działalności Wójta Gminy Tymbark.

W artykule tym napisaliśmy, iż są osoby, które, wg naszej opinii,  atakują radnych, bronią Wójta oraz mają duży wpływ na działania Wójta Gminy Tymbark.

Osoby te zostały opisane jako:

– „piszące pod artykułami na portalu informacyjnych „limanowa.in”, a nie jest napisane –  jak Pan to sugeruje – iż chodziło o osoby piszące pod artykułami, które były atakami na radnych,

– „osoba wysoko postawiona we władzach Miasta Limanowa oraz udzielająca się również w Gminie Laskowa,

– „..o której  ostatnio głośno było  z powodu  kłopotów finansowych,  które przysporzył m.in. Mieszkańcom Tymbarku ,

– „… Radca Prawny, tak się jakoś dziwnie składa, obsługujący te właśnie gminy, czyli Laskową, Tymbark i miasto Limanowa.

Pana pismo świadczy, iż odnalazł się Pan w dwóch pierwszych opisach:

–  iż komentuje Pan artykuły na limanowa.in.  (nie jest dla nas zrozumiałym z jakiego powodu fakt pisania komentarzy na limanowa.in może powodować negatywne skutki dla Pana dalszego funkcjonowania w samorządzie. Według nas świadczy to o tym, iż Pan żywo interesuje się sprawami, problemami, z jakimi mają do czynienia samorządy) ,

– oraz „…osoba wysoko postawiona we władzach Miasta Limanowa oraz udzielająca się również w Gminie Laskowa”.

[Czytaj więcej…]

Trzeci Muszkieter?

Na to pytanie  trzeba jednak odpowiedzieć NIE, ponieważ trzej muszkieterowie  byli  postaciami (co prawda wymyślonymi przez autora powieści) pozytywnymi, a w naszej historii   jedna z osób biorących w niej udział  określa się  jako kardynał Richelieu.  A może trzeci muszkieter  jeszcze nam się przedstawi?

O kim mowa? O Panu Leszku Nowaku, o Panu Krzysztofie Smadze  i o Panu Wacławie Zoniu. Właśnie Pan Zoń również wezwał nas do usunięcia naruszenia dóbr osobistych.

Fakt ten oraz  forma tego wezwania wskazują, iż Panowie ci ścisłe ze sobą współpracują, a nawet pracują wszyscy w Urzędzie Gminy Tymbark, o czym świadczy to  iż wszystkie wezwania przyszły za pośrednictwem, a niektóre za pieniądze Urzędu. To akurat jest tyko  potwierdzeniem tezy postawionej w naszym artykule “Dlaczego nie głosowaliśmy …”.

 

Zoń 1 Zoń 2

Konsultacje Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego

Trwają konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dokument ten będzie stanowił informację na temat rodzaju możliwych do realizacji projektów na lata 2014- 2020 w województwie małopolskim finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zawierał katalog potencjalnych beneficjentów.

Uwagi do projektu mogą być zgłaszane do 31.08.2014r. i będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Odpowiedź na “Wezwanie…”

Pan Krzysztof Smaga

Radca Prawny

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych  (zobacz treść Wezwania)

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim Piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark” to jedynie opinia grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę działalności Wójta Gminy Tymbark, a nie Pana pracy jako radcy prawnego.

[Czytaj więcej…]

“Wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych”, jakie otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Smagi – radcy prawnego.

Poniżej publikujemy “Wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych”,  jakie otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Smagi –  radcy prawnego . Wezwanie, o takiej samej treści, otrzymali (22.07.2014)  radni naszej grupy, którzy byli obecni na sesji absolutoryjnej (17 czerwca 2014),  tj. Irena Wilczek-Sowa, Marek Golonka, Czesław Kuc, Paweł Ptaszek oraz  Dariusz Socha.

Nasza odpowiedź ukaże się wkrótce.

 

wezwanie1  wezwanie2

Nasza odpowiedź na otrzymane od Wójta Gminy Tymbark wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych

Lech Nowak

Wójt Gminy Tymbark

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych (zobacz treść wezwania Wójta)

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim Piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbarkjest jedynie stanowiskiem grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę Pańskiej działalności jako Wójta Gminy. Forma tego stanowiska mieści się w granicach dopuszczalnej krytyki, która dodatkowo uzasadniona jest szczególnym interesem publicznym mając na uwadze stanowisko jakie Pan piastuje.

Osoby podejmujące działalność publiczną, w sposób nieunikniony a zarazem świadomy i dobrowolny wystawiają się na kontrolę i reakcję ze strony opinii publicznej – w tym także ze strony Radnych, którzy są przedstawicielami mieszkańców Gminy. W treści naszego wstąpienia poruszono ważne kwestie dotyczące sposobu zarządzania Gminą, o których winni wiedzieć mieszkańcy udzielający Panu mandatu.

[Czytaj więcej…]

Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark

Poniżej przedstawiona treść jest wyjaśnieniem Wam Drodzy Mieszkańcy dlaczego część radnych nie głosowała za udzieleniem absolutorium  dla Wójta Gminy Tymbark doprowadzając do jego nie udzielenia. Jest też odpowiedzią na próby ataku na radnych oraz usilnej obrony Pana Wójta przez część ludzi piszących pod artykułami na portalu informacyjnym limanowa. in. Chodzi tu głównie o  osoby spoza Gminy, którzy nie mając wiedzy na temat tego co dzieje się w Gminie Tymbark,  mają bardzo duży wpływ na działania  obecnego Wójta (chodzi o osobę wysoko postawioną we władzach  Miasta  Limanowa oraz udzielająca się również  w Gminie Laskowa  lub np. osobie,   o której  ostatnio głośno było  z powodu  kłopotów finansowych, które przysporzył m.in. Mieszkańcom Tymbarku  ) i dla zasady bronią, jak również utwierdzają Pana Lecha Nowaka, iż sposób zarządzania przez Wójta jest bardzo dobry. Chodzą opinie, że nieformalnym wójtem  Gminy Tymbark  jest Radca Prawny, tak się jakoś dziwnie składa, obsługujący te właśnie gminy, czyli Laskową, Tymbark i miasto Limanowa.

Dla nas radnych absolutorium nie dotyczy tylko cyferek w sprawozdaniach finansowych, lecz również dotyczy samego zarządzania tj. pozyskiwania zewnętrznych środków, sposobu prowadzenia inwestycji, traktowania mieszkańców oraz realizacji podstawowych obowiązków do jakich ustawodawca powołał Gminę. Mieszkańcy naszej Gminy zauważyli na pewno, iż w okresie urzędowania naszego Wójta przepaść, która jest pomiędzy Tymbarkiem a naszymi sąsiadami jak Gminą Słopnice czy Dobra tylko się pogłębiła.  Wójt do końca 2013 roku nie zdążył przygotować ani jednego projektu drogi, kanalizacji, czy jakiegokolwiek budynku użyteczności publicznej. Wójt złożył jedynie do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację dla inwestycji  wodociągowej, ale i tak ta dokumentacja  zawierała błędy zarówno formalne, jak i merytoryczne ( była to jedyna  inwestycja, na którą Wójt uzyskał finansowanie zewnętrzne) .

[Czytaj więcej…]