Urząd Gminy przypomina o upływającym terminie IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Tymbark uprzejmie przypomina, że 31 października 2021 r. upływa termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o bieżące regulowanie zobowiązań.

Przypominamy także, że od stycznia br. zmianie uległy numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokonywane wpłaty uiszczane są na właściwy numer rachunku bankowego.

Informacja: UG Tymbark 

Przysłowia wybrane przez Wacława Dudzika (część pierwsza)

Poniżej przysłowia wybrane przez Wacława Dudzika, pochodzą z książki “Moje słowa dla Ciebie”, wydanej w 2016 roku 

01 – Między przeszłością a przyszłością jest teraz!
02 – Wszechświat tworzy przeszłość i przyszłość;
Posłannictwem przeszłości jest zmiana na przyszłość!
03 – Książka naszego życia sama się pisze, jest romantyczna, nie zawsze po naszej myśli, nie zawsze rozumie czego inni pragną!
04- To co robimy winno być zwyczajne, dzielić się chlebem z drugimi!
05 – Żyjemy razem moi przyjaciele, dochowajcie wierności!
06 – Ten co się uważa za nadczłowieka, nie jest godny pochwały!
07-Jedyne lekarstwo na próżność to śmiech, śmiech zaspokoi próżność!
08- Aby wierzyć trzeba mieć świadomość!
09 – Swoją radość z radością innych to sekret szczęścia!
10 – Nie trzeba wszystkim wierzyć co mówią, jeśli nie myślą podobnie jak my!
11- Fundamentem życia duchowego jest: uczciwość, szczerość, hojność, prostota, kochać sercem i duszą,służyć bliźnim i chwalić Boga!
12 Dążąc do celu zmierzamy różnymi drogami!
13- Błądząc w ciemnościach przestworza znajdujemy niebieskie niebo. A na niebie burze i błyskawice, które rozjaśniają nam drogę!
14 – Uczynek nie zawsze przynosi szczęście, lecz nie ma szczęścia bez uczynku !
15 – Jeśli chcesz być władcą życia, bądź gotowy na śmierć!
16 – Miejcie cierpliwość, lecz myślcie rozsądnie!
17- Widzimy co jest zrobione, lecz nie widzimy co jest jeszcze do zrobienia!
18 – Jeśli kogoś osądzasz, nie masz czasu go kochać!
19 Jeśli nie możesz latać, to biegaj, chodź, czołgaj się a zbliżysz się do celu!
20- Nie sądźmy dobrodziejstwa innych, albowiem nie wiemy z czego pochodzą i czym się kierują!
21- Dobro dane na siłę często powoduje zło!
22 – Więcej jest nienawiści niż miłości jeden drugiego!
23 – Trudne czasy historyczne dają nadzieję że to co jest niezmienne może się zmienić!
24- Przyszłość jest inna od przeszłości!
25 – Niewolnik przestaje być niewolnikiem gdy zrzuci swoje jarzmo!
26 Prawo ludzkie i boże jest bez przemocy. Prawo natury i zwierząt kto silniejszy!
27- Każdy chce być lepszym od drugiego!
28 – Kiedy jest pokój i słońce świeci, to człowiek gloryfikuje!

29 – Jeśli nie mamy żadnych propozycji, nie zamienimy żadnej rzeczy,
30 – Ciemność nie zmieni ciemności, może tylko światło; Zła nie zmieni złem, tylko dobrocią !
31- Nie bójmy się dobroci, serdeczności, ofiarności, jest to czyn piękny i szlachetny !
32 – Sumienie ma się lepiej, jak się wahanie nie przedłuża!
33 – Nie dyskutuj jeśli wiesz, że nie masz racji, nie osiągniesz przewagi!
34 – Racja i logika nie pomoże na upór i głupotę!
35 Każda racja w duchu świadomości ma jakąś ideę, jest osobista nie znana innym!
36 – Wartość człowieka to nie wygląd zewnętrzny, lecz wewnętrzny niezależny od koloru skóry i rasy!
37- Gdy człowiek broni ideału przesyła małą nadzieję!
38 – Wszystko co robisz jest tymczasowe lub śmieszne, ważne jednak jest to, że robisz!
39 – Nie będzie postępu humanitarnego, jeśli panuje nienawiść rasowa, religijna, nacjonalna, socjalna, moralna, polityczna, ekonomiczna, ideologiczna!
40 – Każdy kto wykorzystuje drugiego, traci godność i zaufanie!
41 – W potrzebie poznasz prawdziwe oblicze i wartość człowieka!
42 – Prawo ludzkie działa jak naleśnik, jeden drugiego przygniata!
43 – Ten co cierpi, winien zrozumieć cierpiącego!
44 – Człowiek ma dostatek, lecz nie może nasycić swej chciwości!
45 – Nie poddaj się w życiu, biegaj, walcz a zwyciężysz!
46 – Szczęście jest zawsze za nami, doczekasz się szczęścia w starości!
47- Nienawiść zabija, miłość nie ginie!
48- Owocem ciszy jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest posługa, owocem posługi jest pokój !
49- Człowiek, który oczekuje, bierze ryzyko, ponosi często ciężką odpowiedzialność !
50- Wszystko co robicie reprezentuje waszą osobę!
51- Nie trzeba bać się życia, trzeba je rozumieć!
52- Można się poświęcić dla idei własnej, lecz nigdy dla głupoty innych!
53 – Miłuj bliźniego, bo wspólnie żyjemy na ziemi!
54 – Nienawiść rujnuje życie, miłość przywraca równowagę!
55 – Dobrodziejstwem jest poświęcenie, ono jest istotne!