Sprawą naszego honoru jest pamięć – mówią i czynią tymbarscy Strzelcy

W tym tygodniu wybrani strzelcy naszej Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku oddali krew do Narodowego Centrum Krwi, w ramach święta Żołnierzy Niezłomnych 1 marca. 

Czy pamiętamy? Oczywiście, że tak, sprawą naszego honoru jest pamiętać o wielkich bohaterach i ich nie mniejszych czynach. Sprawą nadrzędną jest wspominać ludzi, którzy oddawali życie po to abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Jesteśmy pełni dumy, że w ramach historii naszego kraju możemy odszukać nazwiska ludzi, którzy nie bali się przeciwstawić radzieckiemu prześladowcy, by uwolnić spod jego jarzma swoich braci i siostry swoje – mówi plutonowy ZS Kacper Kordeczka z tymbarskiego Strzelca. 

W chwili obecnej nie musimy przechodzić tego co oni, Niezłomni musieli, ale czy to oznacza, że powinniśmy zaledwie cieszyć się wolnością? Kontynuujmy sami to co Żołnierze niezłomni mieli na celu, pomagajmy, wspierajmy, bądźmy ludźmi dla innych ludzi, oddajmy krew dla potrzebujących, tak jak oni oddawali krew i życie za nas. Bądźmy ich kontynuatorami przez małe gesty, bądźmy ich dumą i efektem ich starań i żyjmy tak, aby ich duch walki wśród nas Polaków nigdy nie umarł – kończy Kacper Kordeczka.

Robert Nowak

30-lecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku

Dokładnie 30 lat temu – 27 lutego 1990 roku – Uchwałą  Nr VIII/43/90 Rady Narodowej w Tymbarku powołany został Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku. Z tej okazji, z inicjatywy Kierownika GOPS Pani Doroty Ogórek, zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska, Sekretarz Gminy Stanisława Kaptur, Skarbnik Gminy Zofia Duda oraz Pracownicy Ośrodka.

Kierownik Ośrodka przedstawił rozwój jednostki w latach 1990-2020, wspominając poprzedników zarządzających jednostką: Panią Teresę Atłas (1990-1992), Pana Józefa Wikara (1992-1997), Panią Marię Parzuchę (1997), Panią Jolantę Skwarczek-Ichas (1997-2011). Podczas spotkania doceniono rolę pracowników Ośrodka, w tym pracowników socjalnych, którzy realizowali zadania Ośrodka od początków jego istnienia – takim pracownikiem jest Pani Anna Sopata (specjalista pracy socjalnej). W kolejnych latach, w związku z poszerzaniem zakresu działalności Ośrodka,  do zespołu dołączali pozostali pracownicy. Obecnie Ośrodek zatrudnia na umowę o pracę 10 osób, które realizują zadania własne, jak również zlecone z zakresu administracji samorządowej i rządowej.

Podsumowując spotkanie Kierownik Ośrodka złożyła podziękowanie Wójtowi, jego poprzednikom, Przewodniczącej Rady i Radzie Gminy, Sekretarzowi, Skarbnikowi, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz pracownikom Ośrodka za wieloletnią, dobra współpracę na rzecz mieszkańców Gminy. 

Podziękowanie i życzenia z okazji jubileuszu pracownikom Ośrodka złożył także Wójt Paweł Ptaszek oraz pozostali zaproszeni goście.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami powiatu limanowskiego

Wieczorem, w hali sportowej „Mechanika” w Limanowej z mieszkańcami powiatu limanowskiego spotkał się prezydent Andrzej Duda. Na to spotkanie wyborcze licznie przybyli zwolennicy prezydenta (nie dało się zauważyć osób /grup, które by nie popierały  kandydatury Andrzeja Dudy).  Prowadzącym spotkanie był poseł Prawa i Sprawiedliwości Wiesław Janczyk.  Muzykę z naszego regionu zapewnił zespół regionalny ze Skrzydlnej. 

Po zakończanym przemówieniu prezydent Andrzej Duda podszedł do osób, które czekały aby się z nim przywitać, zrobić sobie zdjęcie, powiedzieć kilka słów. Prezydent miał czas dla każdego czekającego. 

Poniżej zapis audio przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy (po przywitaniu przez zebranych oraz przez posła Wiesława Janczyka).

zdjęcia: IWS

Zdjęcia ze spotkania nadesłali również Czytelnik portalu

oraz Wójt Paweł Ptaszek

Krótkie migawki ze spotkania:

IWS

 

 

 

 

29 lutego rusza konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie dla małopolskich społeczników

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych skierowała do mieszkańców Małopolski poniższe zaproszenie: 

Mieszkacie w Małopolsce? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie, skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program Grantowy FIO Małopolska Lokalnie, w którym liczy się przede wszystkim pomysł!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowała dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu Małopolski konkurs grantowy z dofinansowaniem do 5000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia:

– projekty społeczne, jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, grupą nieformalną lub grupą samopomocową;

– projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych.

Nabór projektów rozpoczyna się 29 lutego 2020 roku i trwać będzie do 21 marca.

Czym różni się konkurs FIO Małopolska Lokalnie od innych?

Stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze wypracowały formułę w której fundusze zdobędą najlepsze pomysły, a nie najlepiej napisane wnioski. Będziemy koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji.

Więcej informacji możecie znaleźć na stronie www.malopolskalokalnie.pl oraz uzyskać na spotkaniach informacyjnych, których terminy są podawane na bieżąco na stronie www i FB https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/

Zapraszamy na spotkania informacyjne, w poniedziałek 02 marca o godzinie 16.30 w Starostwie Powiatowym w Limanowej, ul. Marka 9, 34-600 Limanowa. Sala nr. 204, Budynek B.

Zapisy: lukasz.dubin@bis-krakow.pl

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa oraz Powiatu Oświęcimskiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.