Poczty sztandarowe z jednostek OSP oraz Tymbarski Ton na VIII Pielgrzymce Strażaków na Jasnej Górze (2)

W VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków uczestniczyły poczty sztandarowe z OSP Tymbark, OSP Podłopień i OSP Zawadka, przy czym druhowie z OSP Tymbark zostali szczególnie wyróżnieni, gdyż zostali wybrani do grupy, która stała podczas uroczystości na wałach jasnogórskich. Pozostałe poczty stały na placu. Organizatorzy podali, że na Jasną Górę przybyło ok. 500 pocztów sztandarowych. Zanim rozpoczęła się Msza św. wszystkie przybyłe orkiestry wspólnie zagrały krótki koncert.

Widok z wałów na pielgrzymkowy plac w foto Prezesa OSP Tymbark Stanisława Przybylskiego.


Więcej o pielgrzymce czytamy na oficjalnym portalu Jasnej Góry.

z materiałów Biura Prasowego “JasnaGóraNews” – autor Maria Bareła

“- Bóg, honor, Ojczyzna, to mamy w sercu i dopóki te wartości są na swoim miejscu, to Polska jest bezpieczna. Strażakiem się nie bywa, strażakiem się jest z powołania – powiedział gen. bryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Z udziałem ok. 20 tys. osób odbyła się 8. Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków. To wielkie święto dla zawodowych i ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Honorowy patronat nad pielgrzymką objął prezydent RP Andrzej Duda. W modlitwie uczestniczyli także przedstawiciele tej formacji mundurowej z Ukrainy. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy ełcki Dariusz Zalewski, homilię wygłosił bp Romuald Kamiński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Strażaków.

Z pielgrzymką Strażaków połączona była w tym roku 25. Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi. Wielu spośród strażaków regularnie oddaje krew, a przy wielu jednostkach działają kluby honorowego krwiodawstwa. Strażacy i honorowi krwiodawcy wspólnie modlili się na Szczycie podczas sprawowanej tam Mszy św.

W kazaniu bp Kamiński wskazał na ogromną rolę strażaków nie tylko w ochronie życia, mienia i bezpieczeństwa Polaków, ale ich udział w pielęgnowaniu narodowego dziedzictwa. Przypomniał, że już pod zaborami strażacy w zakładanych strażach ogniowych integrowali lokalne społeczności, chronili mowę ojczystą i wiarę, cementowali małe ojczyzny i budowali solidarne wspólnoty. – Teraz też historia i cześć dla strażackiego munduru jest przekazana z pokolenia na pokolenie. To tradycja wielka i piękna – podkreślał kaznodzieja. Bp Kamiński podziękował strażakom za ich służbę i pomoc, którą okazują także uchodźcom z Ukrainy. Życzył, aby z każdej akcji wracali bezpiecznie w zdrowiu do swoich rodzin.

Służba strażacka to często też rodzinna tradycja. – Wstąpiłem do jednostki OSP Radłów w 1985r. Jestem strażakiem z krwi i kości, ponieważ mój dziadek i ojciec długie lata służyli w jednostkach zawodowych i ochotniczych. To właśnie oni zaszczepili we mnie to pragnienie pracy społecznej – mówił Tomasz Stefańczyk z Radłowa.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny PSP podziękował strażakom za ich trud, także za obecność na Jasnej Górze. Życzył, aby Pani Jasnogórska czuwała nad nimi każdego dnia.

Komendant PSP zwrócił uwagę w rozmowie z @JasnaGóraNews, że najważniejsze zadanie jakie teraz przed funkcjonariuszami stoi to, aby weszła w życie ustawa o ochronie ludności. – Strażacy muszą być przygotowani na różne niebezpieczeństwa związane z wojną na Ukrainie i wschodnią niebezpieczną granicą. Muszą być przygotowani na zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne – wyjaśniał.

– Jesteśmy jedną wielką strażacką rodziną. Dzisiaj w Sanktuarium zawierzyliśmy wszystkich naszych druhów zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, modliliśmy się także w intencji naszej Ojczyzny, aby Polskę omijały kataklizmy, które teraz dzieją się w ostatnim czasie na świecie. Z jednej strony susza i pożary lasów w Hiszpanii, czy we Francji. Z drugiej powodzie we Włoszech. Nie chcielibyśmy, żeby takie katastrofy były u nas – powiedział bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Rzecznik podkreślił, że przez ostatnie trzy lata polscy strażacy brali udział w piętnastu różnych akcjach ratunkowych i humanitarnych poza granicami naszego kraju m.in. w Turcji, Libanie, Grecji, czy w Czechach. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie wspierają ukraińskich uchodźców.

– Druhowie OSP i zawodowi strażacy pomagali w przemieszczaniu się obywateli Ukrainy w głąb Polski, tak, żeby mogli znaleźć bezpieczne schronienie. Strażacy budowali punkty recepcyjne, czyli miejsca, gdzie uchodźcy mogli znaleźć schronienie, tam mogli liczyć na pomoc medyczną, opiekę psychologiczną, czy prawną. Strażacy z OSP zapewniali schronienia w swoich remizach – opowiadał bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski i dodał, że polscy strażacy przekazali ponad 200 samochodów ratowniczych i organizowali specjalistyczne szkolenia medyczne, czy techniczne.
Współpraca ze strażakami z Ukrainy stale się rozwija, czego dowodem jest dzisiejsza ich obecność na pielgrzymce.

30 lat temu strażacy głównie jeździli do pożarów, a obecnie takie wyjazdy stanowią tylko około 20 % ich pracy. Teraz jest to też np. ratownictwo wodne, techniczne, chemiczne, czy wysokościowe.

Straż Pożarna to największa mundurowa formacja w Polsce. OSP stanowi ok. 600 tys. druhów z tego ok. 230 tys. posiada uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej to formacja ok. 30-tysięczna.

Maria Bareła @JasnaGóraNews”

IWS

Poczty sztandarowe z jednostek OSP oraz Tymbarski Ton na VIII Pielgrzymce Strażaków na Jasnej Górze

 

Dzień Rodziny w Przedszkolu Samorządowym

W piątek, w  Dzień Mamy, w Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku odbył się piknik rodzinny. Dzieci przygotowały krótki program artystyczny, a następnie wraz z rodzicami uczestniczyły we wspólnych pląsach i zabawach, a także konkursie karaoke.

materiał przygotowany przez Przedszkole Samorządowe

Poczty sztandarowe z jednostek OSP oraz Tymbarski Ton na VIII Pielgrzymce Strażaków na Jasnej Górze

W sobotę do Częstochowy przybyli strażacy z państwowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej oraz orkiestry strażackie z całej Polski , aby wziąć udział w VIII Pielgrzymce Strażaków. Pielgrzymka ta jest w cyklu pięcioletnim, jednakże nie było jej w 2020 roku, ze względu na pandemię (ostatnia była w 2015 r.) 

W VIII Pielgrzymce Strażaków wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Tymbark, OSP Podłopień oraz OSP Zawadka oraz Strażacka Orkiestra Dęta “Tymbarki Ton”, której kierownikiem jest Ryszard Gawron.

W pielgrzymce uczestniczył Małopolski Kapelan Strażaków, nasz rodak, ks.Władysław Kulig oraz też nasz rodak, ale obecnie proboszcz w  odległym od nas Gostyniu. 

IWS

cdn

Województwo nowosądeckie – z cyfrowych rekonstrukcji TVP

Opis filmu: Dokument z cyklu „Portret Województwa”. Nowy Sącz – portret miasta i województwa nowosądeckiego. Piękno regionu, prezentacja 5-letnich planów włodarzy województwa, które obejmują koncepcje dotyczące rozwoju turystyki, przemysłu i przetwórstwa owocowego oraz rozwoju kultury. Tymbark – nowoczesne metody w przetwórstwie, zakładanie szklarni wielkopowierzchniowych. Rozwój turystyki w regionie koncentruje się na masowej turystyce oraz rozbudowie słynnych uzdrowisk. Plany rozwoju infrastruktury turystycznej. Inwestycje związane z ochroną przyrody, tworzenie nowych parków krajobrazowych, budowa oczyszczalni ścieków i regulacja rzek. Współpraca z naukowcami z Akademii Rolniczej z Krakowa. Rozwój działalności kulturalnej, w szczególności w zakresie bibliotekarstwa.

(województwo nowosądeckie było w latach 1975–1998)

https://cyfrowa.tvp.pl/video/miasta,nowy-sacz,59943109

poniżej kadr z filmu 

Śp. ksiądz Jerzy Bubula – w 50-tą rocznicę jego święceń kapłańskich

Ksiądz Jerzy Bubula

Ks. Jerzy Bubula urodził się 30 listopada 1948 r. w Podłopieniu. Syn Stanisława i Zofii Piętoń. Święcenia przyjął 27 maja 1973 r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Był wikariuszem w Radgoszczy (od 1973), Bieczu (od 1976), Rzochowie (od 1979). Został rektorem i pierwszym proboszczem w Radgoszczy (1983-1995), gdzie prowadził prace przy budowie nowego kościoła i plebanii. W latach 1993-1995 pełnił również obowiązki notariusza dekanatu szczucińskiego. W 1995 r. – 2007  był proboszczem w Szynwałdzie.

W Radgoszczy prowadził budowę kościoła, która została rozpoczęta kilka miesięcy przed jego przybyciem do parafii jako wikariusz (poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał w maju 1983 r. bp. Jerzy Ablewicz).  Kościół ten był budowany dla nowopowstałej parafii (wydzielonej z parafii św. Kazimierza w Radgoszczy). Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy, została erygowana w styczniu 1984 roku przez ks. Biskupa Jerzego Ablewicza.  Wówczas ks.Jerzy Bubula został pierwszym rektorem, a później pierwszym proboszczem nowej  parafii. Kontynuował on budowę i upiększanie  świątyni, a później – budowę plebanii. Kościół został wybudowany zgodnie z projektem Zbigniewa Zjawina i Zdzisławy Dziurzyńskiej-Kaczor. 

W Szynwałdzie, gdzie od 1995 roku był proboszczem, w zakresie materialnym dokończył remont dachu kościoła, a w późniejszych latach przeprowadził wymianę ogrzewania i instalacji elektrycznej w kościele. Wykonano wtedy również malowanie całego kościoła i nowe polichromie. Ponadto przeprowadzono konserwację głównego ołtarza. W sierpniu 2001 r. parafia przeżywała peregrynację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W 2004 r. odbyły się uroczyste obchody stulecia Domu Sióstr Służebniczek, połączone z koronacją Cudownej Figury NMP Niepokalanie Poczętej, której dokonał bp Wiktor Skworc.

W Tymbarku mieszkał Jego, nieżyjący już, brat Adam z żoną Marią oraz z synami. 

Zmarł 9 marca 2007 r. Został pochowany 12 marca 2007 r. na cmentarzu parafialnym w Szynwałdzie.

IWS

ks.Jerzy Bubula

obrazek prymicyjny ks.Jerzy Bubula