50 lat kapłaństwa Księdza prałata Edwarda Nylca

Dzisiaj w tymbarskiej wspólnocie parafialnej ksiądz prałat Edward Nylec przeżywa dzień, w którym upływa Jego pięćdziesiąty rok  kapłaństwa.

Ksiądz Edward Nylec święcenia kapłańskie otrzymał 30.05.1971, z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Księdzem został jako absolwent  Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (które rozpoczął w 1964 r., po zdaniu matury w LO w Dębicy). Jego nauka w Seminarium przypadła w czasie, gdy władze PRL zarządziły przymusowe wcielanie kleryków do LWP. Tak też się stało w przypadku ks.Edwarda. W 1965 roku został skierowany do jednostki specjalnej w Brzegu nad Odrą, gdzie służył do 1967 r. W 2016 roku przez Prezydenta RP został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego.

Kapłaństwo Księdza Edwarda rozpoczęło się w Parafii Olszyny koło Jasła, następnie był wikariuszem w Lisiej Górze (1974 – 1978) i w Mielcu – w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 1982 został Dyrektorem Administracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.  W 1990 roku zostało mu przydzielone probostwo w Parafii Straszęcin. W latach 1998 – 2016 pełnił też funkcje dekanalne. Był notariuszem dekanalnym,  duszpasterzem małżeństw i rodzin w dekanacie Dębica – Zachód (1998 – 2003) oraz dziekanem dekanatu Tymbark (2003 – 2016). W 2009 roku otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Do Tymbarku jako proboszcz  przybył w 2003 roku, w roku w którym ks.Józef Leśniak – dotychczasowy proboszcz – przeszedł na emeryturę.

W 2016 roku ksiądz Edward osiągnął wiek emerytalny, i w związku z tym  funkcję proboszcza Parafii Tymbark objął ks.dr Jan Banach.

Teraz jest z nami, w tymbarskiej parafii, jako rezydent służąc parafianom w posłudze sakramentalnej. 

Szczęść Boże na dalsze długie lata kapłaństwa!

Poniżej wspomnienia z kilku uroczystości, które były relacjonowane  przez portal.

IWS

2014, listopad – ks.Edward Nylec jako gospodarz koncertu Bogusława Morski w kościele w Tymbarku

2016, kwiecień – ks.Edward podczas uroczystości 15-lecie Przedszkola Integracyjnego, na której gościł Ordynariusz biskup Andrzej Jeż  (foto: RM)

sierpień 2016, Ks. Edward Nylec Msza św. z podziękowaniem za pracę duszpasterską w Tymbarku , obok ks. Ignacy Urbański (foto: RM)

2020, Wielki Tydzień

2019, Uroczystość Bożego Ciała, z tyłe ks.Edward Nylec, przed nim ks. prałat Tomasz Atłas oraz ks. prałat Józef Leśniak 

 

2021 – Wielki Czwartek, ks.Edward Nylec

Ks. prałat ppor. Edward Nylec. – podczas służby wojskowej w jednostce specjalnej – Brzeg nad Odrą (od 1965 r. do 1967 r.) – zdjęcie udostępnione do artykułu o służbie wojskowej księdza Nylca  

Był taki czas

Ksiądz prałat Edward Nylec oraz ks.Józef Bubula i ks.Marian Urbański otrzymali stopień podporucznika!

Plecak ks.prałata podporucznika Edwarda Nylca