Był taki czas

W dniu 12. listopada 132 księży służących przymusowo w LWP jako klerycy – zostało mianowanych na stopień podporucznika. Stało się to na mocy decyzji Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP , Prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 13.10.2016roku. Była to pierwsza grupa kapłanów mianowanych na stopień oficerski. Wśród tej grupy są trzej księża z parafii Tymbark – ks. prałat ppor. Józef Bubula; ks. prałat ppor. Edward Nylec i ks. kan. ppor. Marian Urbański ( portal informował o tym fakcie, materiał można przeczytać  TUTAJ )  .

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego przekazał listę 1050 byłych żołnierzy – alumnów do Departamentu Kadr MON gdzie gromadzona jest dokumentacja i sporządzany wniosek o awans oficerski.

W latach 1959-1960 funkcjonowały trzy specjalne jednostki wojskowe do których wcielano kleryków z seminariów duchownych: w Gdańsku, Opolu i Szczecinie –Podjuchach. Jednostka z Opola została przeniesiona do Brzegu, a z Gdańska do Bartoszyc.  W Bartoszycach w latach 1966 – 1969 przymusowo wcielony do wojska przebywał ks. Jerzy Popiełuszko. W Brzegu nad Odrą od 20 X 1965 r. do 18 X 1967 r. w jednostce specjalnej przebywał nasz proboszcz ks. prałat ppor. Edward Nylec. Ogółem w tych jednostkach znalazło się ponad 3000 kleryków. Bezpośrednio podlegały one Głównemu Zarządowi Politycznemu Ludowego Wojska Polskiego. Na mocy porozumień z Kościołem Katolickim, komuniści zobowiązali się do niepowoływania do wojska alumnów seminariów duchownych, ale tych porozumień nie przestrzegali.

Uroczystość wręczenia patentów oficerskich odbyła się w kościele pw. Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu – diecezjalnym sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Msza święta rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Mazurka Dąbrowskiego.

Eucharystii przewodniczył Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego ks. bp. Józef Guzdek.

We Mszy św. uczestniczyli: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Dyrektor Departamentu Kadr MON Radosław Peterman, z-ca Dowódcy Generalnego gen. dyw. Jan Śliwka, z-ca Dowódcy Operacyjnego gen .bryg. pilot Tadeusz Mikutel, dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, przedstawiciel Sztabu Generalnego płk Jacek Perkowski, przyjaciele i rodziny mianowanych na pierwszy stopień oficerski kapłanów.

Po zakończeniu Euchrystii odczytano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski kapłanów – alumnów, a Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wręczył im patenty oficerskie. Po zakończeniu uroczystości Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wygłosił przemówienie (jego tekst:  przemowienie-ministra-antoniego-macierewicza).

Biskup Polowy WP Jozef Guzdek z generałami Wojska Polskiego i delegacją nominowanych kapłanów złożyli kwiaty przy grobie Jerzego Popiełuszki, oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

Biskup Polowy Jozef Guzdek zwracając się do nominowanych kapłanów powiedział między innymi „ Wielu z Was wspominając zasadniczą służbę wojskową podkreśla, że już wtedy spełniły się słowa Jezusa „inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz” Przedwcześnie skończył się czas młodzieńczej wolności

W czasie dwuletniej służby wielokrotnie musieliście pójść i wykonywać to, co było sprzeczne z waszą wolnością i poczuciem godności. Podam kilka przykładów – mówił dalej biskup Guzdek

 – Zamiast pójść na niedzielną Mszę św. musieliście wykonywać absurdalne prace w ramach czynu społecznego.

 – Obowiązkowo każdego dnia maszerowaliście na salę telewizyjną, aby oglądać wieczorny dziennik, który trwał pełną godzinę i miał jeden cel – indoktrynację

 – Były przymusowe wyjścia do kina na 8-godzinne seanse filmów radzieckich.

 – Braliście przymusowy udział w wykładach na temat Kościoła jako bastionu ciemnoty i zacofania

 – Często miały miejsce dodatkowe alarmy i zbiórki przed blokiem koszarowym lub żołnierską izbą za podjecie wieczornej modlitwy.

 – Pozbawiano Was należnego urlopu, bez żadnego powodu. Były też nierzadkie przypadki aresztu. (np. alumna Edwarda Nylca – naszego Proboszcza – przyłapano na czytaniu pism ojców Kościoła i za to przestępstwo otrzymał 10.dniowy zakaz opuszczania koszar (ZOK). Ci którzy służyli w wojsku wiedzą co to znaczy.)

Czcigodni Księża. Nieprzypadkowo zgromadziliśmy się na świętej Eucharystii w sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki, męczennika za wierność Bogu i Ojczyźnie. Jesteście z jego pokolenia. Podobnie jak i On i Wy nosicie w waszych umysłach i sercach ślady tamtych lat, wspomnienie walki ateistycznej władzy z Kościołem. Jednak z tej konfrontacji wyszliście zwycięsko. Możecie dziś powtórzyć za  św. Pawłem: „W dobrych zawodach wystąpiłem , bieg ukończyłem wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości , który mi w owym dniu odda Pan , sprawiedliwy Sędzia.

Zanim jednak to nastąpi, już dzisiaj dokona się długo oczekiwany przez was symboliczny gest. Otrzymacie za chwilę patent oficerski, który jest wyrazem uznania i wdzięczności za waszą wierność Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi. Nie daliście się złamać pod ciężarem szykan. Nie daliście się przekupić obietnicami wrogów Kościoła i Ojczyzny: pomocą w nabyciu mieszkania, dobrze płatnej pracy lub miejsca na świeckich uczelniach Jak przystało na żołnierzy Chrystusa zdaliście egzamin z wolności i zachowaliście się jak trzeba.

                                                                                                                         Niech Wam Bóg błogosławi.

Symboliczny gest nominacji represjonowanych przez LWP kapłanów – alumnów jest wyrazem uznania dla ich postawy i jest równocześnie gestem potrzebnym dzisiaj Wojsku Polskiemu jako katharsis z udziału w represjach własnych obywateli. Potrzebny jest jeszcze jeden gest oczyszczenia Wojska Polskiego – z udziału we wprowadzeniu stanu wojennego. To czarna karta w historii naszego oręża.

Nominowani kapłani oficerowie mają prawo noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w czasie uroczystości państwowych; wojskowych jak i osobistych i rodzinnych.

Ich awans na pierwszy stopień oficerski nie wiąże się z żadnymi przywilejami przewidzianymi dla oficerów zawodowych. Na ten symboliczny gest czekali tyle lat i wielu się nie doczekało.

Wszystkim dziękujemy za Ich postawę wierności i odwagi.

Jan Plata

Poniżej zdjęcia z czasów pełnienia służby wojskowej. Zdjęcia pokazujące życie codzienne, wycieczki. Zdjęcia ze służby, poligonu, wykonywanych prac (budowa mostów pontonowych, praca w PGR-ach) oraz zdjęcia ze spotkania z Prymasem Stefanem Wyszyńskim z klerykami w Częstochowie, po odbyciu służby wojskowej.

Wszystkie prezentowane zdjęcia są udostępnione przez ks.prałata Edwarda Nylca, za co składamy serdeczne podziękowania!

tablo-1

Rocznik kleryków z seminarium duchownego, który został objęty obowiązkową służbą wojskową

Życie codzienne

Służba (poligon, praca)

Spotkanie z Prymasem Wyszyńskim w Częstochowie, po zakończeniu służby wojskowej

 

 

 

Tanzania – kraj daleki? bliski?

Pani Łucja Kordeczka, mieszkanka Tymbarku, od września przebywa w Tanzanii. Tam, wraz z grupą innych Polaków, ma możliwość prowadzenia różnych zajęć z dziećmi, w tym również tymi, które  przebywają w ośrodku dla albinosów – albinizm jest chorobą genetyczną, wywołaną przez brak enzymu przekształcającego prekursor melaniny w barwnik melaninę (melaniny w skórze chronią ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, melanina w naczyniówce chroni także oczy); z uwagi na brak melaniny albinosi mają bardzo jasną skórę, białe włosy, rzęsy i brwi, przez co są bardzo  wrażliwi na działanie promieni słonecznych, szybko reagują stanami zapalnymi skóry, łatwo występują pęcherze i zrogowacenia.  Szczególnie w populacji Tanzanii częstość występowania albinizmu jest jedną z najwyższych o ile nie najwyższa na świecie. Poza problemami zdrowotnymi, albinosi w Tanzanii borykają się z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, a nawet z uwagi na niektóre wierzenia wciąż tutaj panujące, przemocą, prześladowaniem, okaleczaniem, czy mordowaniem. Ze względów bezpieczeństwa organizowane są ośrodki skupiające dzieci albinoskie, takie jak ośrodek Buhangija.  W przyszłości rząd chce wysłać dzieci z ośrodka do domów, ale to jeszcze daleka droga… . Dlatego tak ważna jest edukacja, szczególnie na wioskach, gdzie ludzie żyją bardzo tradycyjnie, i wciąż kultywują swoje wierzenia, co nie jest czymś złym,  jeśli oczywiście nie szkodzi innym ludziom.

a gdzie jest Polska?

a gdzie jest Polska?

 

Zajęcia dla dzieci w ośrodku

Zajęcia z dziecimi w ośrodku

zajęcie z pierwszej pomocy w szkole

zajęcie z pierwszej pomocy w szkole

zajęcia z dziećmi

seminarium na temat albinizmu

zajęcia w szkole z pierwszej pomocy

niedziela

niedziela

para młoda w kościele

para młoda w kościele

 

 

 

 

 

 

„Tymbarski Ton” po raz drugi zagra kolędy na Jasnej Górze

Z wielką radością informuje że w dniu 08.01.2017 roku , po raz drugi Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” wykona koncert kolęd i pastorałek na Jasnej Górze.   part_1

Za pomoc w organizacji tego koncertu za pośrednictwem portalu pragnę serdecznie podziękować Przeorowi Jasnej Góry Ojcu Marianowi Waligórze oraz byłemu Przeorowi Jasnej Góry Ojcu Janowi Pachowi , siostrze Krystynie Majko oraz  księdzu Ryszardowi Umańskiemu.

W imieniu Orkiestry serdeczne Bóg zapłać.

Ps. Wszystkich zainteresowanych przyjaciół  i sympatyków orkiestry serdecznie zapraszam na Jasną Górę (kontakt: 571-328-048).

Z wyrazami szacunku
Ryszard Gawron

 

Wieniec adwentowy w kościele parafialnym w Tymbarku

Wieniec adwentowy  w kościele parafialnym w Tymbarku. Z upływem kolejnych tygodni Adwentu zapalane są kolejne  świece. One, jak i  lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

Świeca roratnia przypominanam Matkę Jezusa, która jest dla nas przykładem gotowości przyjęcia oczekiwanego Chrystusa.

adwentzdjęcie: RM

Postscriptum do Zaduszek Strażackich

„Spoiwem życia narodów, społeczeństw
jest pamięć o tych, co odeszli”
ks. B. Bartold

Zapalone na Zaduszkach znicze, w piątkowe przedpołudnie zostały przeniesione na tymbarski cmentarz…

OSP Tymbark
W 138-letniej historii naszej straży na wieczną służbę do Boga odeszli następujący Druhowie:
Jan Reklewski, Jan Kordeczka, Jan Binda, Bolesław, Józef i Władysław Bubula, Józef Dębski, Józef, Antoni, Jan, Tadeusz i Władysław Kapturkiewicz, Jan i Władysław Kurek, Jan Macko, Wojciech i Mieczysław Pachowicz, Józef Parużnik, Władysław Pałka, Kazimierz Pyrć , Stanisław Smaga, Jan i Wojciech Surówka, Tomasz i Józef Steczowicz, Władysław Świerczyński, Jan Ubik, Józef Urbański, Józef Piętoń, Jan Kordeczka, Piotr Filipiak, Józef Kumórkiewicz, Józef Wątroba, Tomasz Urbański, Józef i Jan Hładkulik, Edward Sobczak, Roman Kronenberger, Jan Duda, Bolesław Kuc, Władysław Miśkowiec, Władysław Smaga, Marian i Teodor Zborowski, Antoni Steczowicz, Marian Steczowicz, Jan Ligas, Jan Lisowski, Jan Kordeczka, Stanisław Kulig, Józef Piętoń, Edward Urbański, Kazimierz Urbański, Andrzej Kapturkiewicz, Jan Kubatek, ks. Józef Szewczyk, ks. Andrzej Bogacz, Stanisław Pyrć, Jan i Janusz Wikar, Aleksander i Jan Atłas, Józef Sopata, Władysław Mrózek, Jan Nowak, Jan Urbański, Rudolf Jasiński, Piotr Zborowski, Alojzy Kapturkiewicz, Andrzej Goliński, Stanisław Filipiak, Alojzy Kaptur, Julia Mielnicka, Jan Guzik, Anna Puchała, Jan Leśniak, Tomasz Filipiak, Jan Ligas, Edward Berdychowski, Jan Wiktorski, Kazimierz Niezabitowski, Joachim Świętek, Stanisław Bubula, Jan Obrzut, Władysław Kubatek, Andrzej Goliński, Czesław Kapturkiewicz, Kazimierz Smoter, Józef Steczowicz, Władysław Nuzia, Antoni Kęska, Adam i Franciszek Ociepka, Tomasz Szewczyk, Michał Kapturkiewicz, Danuta Pieguszewska Głąbińska, Józef Henryk Giza, Antoni Kęska,Stanisław Macko, Jan Kaptur, Janina Olszowska, Barbara Kutaj, Jan Wątroba, Kazimierz Dziadoń

OSP Podłopień
W 58-letniej historii naszej straży na wieczną służbę do Boga odeszli następujący Druhowie:
Kazimierz Duda, Stanisław Nowak, Stanisław Kuc, Franciszek Zwierczyk, Zbigniew Zwierzczyk, Piotr Kulig, Janusz Wikar, Bolesław Piętoń, Antoni Duda, Zdzisław Kęska, Mieczysław Czernek, Antoni Czernek, Jan Puchała, Zygmunt Kuc, Jan Drzyzga, Zdzisław Kęska II, Wojciech Wydra, Stefan Kurek, Józef Bubula, Adam Majda, Józef Lesniak, Roman Kordeczka, Aleksander Kuc, Józef Czernek, Jan Czyrnek, Franciszek Janczy, Antoni Palka, Józef Puchała, Wincenty Puchała, Jan Surdziel, Władysław Kurek, Jan Bubula, Wojciech Smaga, Józef Wydra, Jan Jarosz, Józef Hochoł, Jakub Dziadoń, Michał Wikar, Stefan Sobczak, Józef Krzyściak, Józef Michalczyk, Józef Tajduś, Wojciech Szewczyk

OSP Zawadka
W 45-letniej historii naszej straży na wieczną służbę do Boga odeszli następujący Druhowie:
Stefan Kordeczka, Stanisław Latosiński, Stanisław Czyżydło, Stanisław Giza, Roman Kordeczka, Stefan Kordeczka, Jan Bubula, Józef kordeczka, Jan Giza, Stanisław Surdziel, Stanisław Kapturkiewicz, Stanisław Rapacz, Aleksander Piórkowski, Władysła Papież, Krzysztof Rosiek, Sławomir Wieczorek, Grzegorz Kapturkiewicz

OSP Piekiełko
W 25-letniej historii naszej straży na wieczną służbę do Boga odeszli następujący Druhowie:
Wacław Śliwa,Marcin i Józef Krzyżak, Jacek Leśniak, Jan Puto, Lesław Stapiński, Józef Augustyn, Marcin Palka, Antoni Smoroński.

znicz