„Póki z wieczora nie zajdą kosy, Nie będzie cieplej dla ziemi rosy”

Ponieżej fragment „Roku myśliwca” Wincentego Pola 

„Ostatnie dnie marca, a pierwsze kwietnia mało różnią się od siebie, w tem tylko cała różnica, że w czem nie dopisał koniec marca, to nagradza początek kwietnia.
Kwiecień, jużciż zapewne nie darmo tak nazwany, zowie się u ziemian miesiącem „zielonej trawki”, a u myśliwych pod koniec
miesiącem „ciepłej rosy”.
Do tej zielonej trawki wzdycha człowiek, ryczy bydlę i kwili wszelka ptaszka, trwożliwa o swe gniazdo i czekająca zagajenia wiosennego maju. Ale cóż?
Póki z wieczora nie zajdą kosy,
Nie będzie cieplej dla ziemi rosy.
a póki ciepłej rosy nie będzie, nie będzie i zielonej trawki.
Najwcześniej pękają wierzby i agresty. Na św. Wincenty dnia 5 go kwietnia ma już wszelka ptaszka, która do ziemi wróciła, parę swoję; ztąd też przysłowie myśliwych, że:
Święty Wincenty, wesoły z ptaszęty.
Zieloną trawkę wyprzedzają leśne drzewa: klon, jesion, olcha, modrzew i wilcze łyko poczyna kwitnąć, a po ciepłych ściankach i uwrociach okrywa się dereń i głóg wcześniejszy kwiatem.”
Słowa w cytowanym przysłowiu „… nie zajdą kosy” odnoszą się do części gwiazdozbioru „Panna”, zakończona najjaśniejszą gwiazdą Kłos, którą możemy jeszcze  nadal oglądać na horyzoncie  (czyli jeszcze nie będzie ciepłej rosy), gwiazdozbiór ten nad naszym niebem pojawi się ponownie w październiku.  
a tak gwiazdy na niebie, jakie widać w kwietniu,  opisuje Wicenty Pol w innym miejscu:
” Z onych gwiazd świetnych, co w zimowe noce
Iskrzyły mrozem na północnem niebie,
Wielka już liczba w kwietniu nie migoce,
Ale się z marcem za poziomem grzebie.
Więc pozostaje z całej mlecznej drogi,
Na południowym zachodzie jedynie
Nizko nad ziemią, tylko rąb ubogi,
Który z dniem każdym coraz bardziej ginie;
I świetny orjon na zapad się chyli,
I z tych gwiazd wszystkich, co razem z orjonem
Najżywiej biły światłem wyiskrzonem,
Żadna już nocą nieba nie umili…
Woźnica tylko jeszcze szlakiem goni,
Zanim się oku z bliźniętami schroni;
Ale wysoko stoi w górze zato
Lew razem z rakiem, wróżąc już na lato.
Od wschodu panna podbiegła już bliżej,
A więc się wiosna już po ziemi szerzy;
Pod nią się szalki wagi już migocą,
(Znak porównania czasów i dnia z nocą),
A wóz niebieski co nigdy nie znika,
Lecz przez rok cały k’sobie nęci oczy,
Wierzchołka niebios podtenczas dotyka
I już się zgoła wyżej nie wytoczy…”
gwiazdozbiór kwiecień
źródło: http://www.wiw.pl/ (portal Wirtualny Wszechświat)

Tymbark w fotografii Magdaleny Nowackiej

Koncert Papieski – fotoreportaż

W sobotę odbył się w 11 rocznicę śmierci św.Jana Pawła II Koncert Papieski. W siedzibie Szkoły wystąpiły zespoły kameralne uczniów Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku.

Poniżej fotoreportaż z Koncertu:

 

Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.  Św. Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Sanktuarium  Miłosierdzia Bożego znajduje się w Krakowie – Łagiewnikach.

My mamy  możliwość Święto to przeżyć w kościele parafialnym w Podłopieniu gdyż jest on pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.

Msze Św.są o godz. 7, 9,11 oraz o 15.

indeks

na zdjęciu: Ołtarz w kościele parafialnym w Podłopieniu

Podziękowania dla darczyńców

9 marca br. relacjonując wizytę druhów OSP Piekiełko, oraz ich przyjaciół, u kardynała Stanisława Widzisza zamieściliśmy apel strażaków o dobrowolne wpłaty dla niepełnosprawnej młodej osoby z Puław, która marzy, aby wziąć udział w SDM w Krakowie. Jak się okazało na dobroć ludzi można liczyć, gdyż  wpłacono niezbędne środki pieniężne. W podziękowaniu opiekunka. siostra Antonina.  przysłała na ręce OSP Piekiełko nastepujące podziękowanie dla darczyńców:

” Sz. P. Andrzej Czernek, OSP Piekiełko

Z wielką radością przyjęłam informację o działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekiełku, która pod Pana kierunkiem z wielkim zaangażowaniem podjęła się trudu sfinansowania pakietu pielgrzyma ŚDM (A1) dla siedemnastoletniej Justynki – członkini Koła Miłośników Papieskich Szlaków JP w Puławach.

W ten sposób spełnia się marzenie osoby, która od wielu lat – na miarę swoich możliwości – uczestniczy w inicjatywach KoMPaSu JP2 i pogłębia swą duchowość w oparciu o nauczanie naszego Patrona – św. Jana Pawła II. Zwieńczeniem tej aktywności staje się zatem możliwość wyjazdu z niepełnosprawnymi do papieskiego Krakowa, by z innymi młodymi ludźmi przeżyć chwilę wspólnoty i bliskości z Bogiem, pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Będzie to zatem i czas szczególnej modlitwy i pamięci o ludziach dobrego serca, choć oczywiście praktykujemy ją również i teraz, przygotowując się do ŚDM. W ten sposób Ochotnicza Straż Pożarna z Piekiełka, pod Pana kierunkiem, włączona jest do grona naszych Przyjaciół, o których zawsze z wdzięcznością pamiętamy.

s. Antonia OSB  KoMPaS JP2  Puławy”

zdjęcie2 zdjęcie1

Warta Strzelców – powrót do przedwojennej tradycji

Strażacy z jednostek OSP każdego roku pełnią wartę przy Grobie Pana Jezusa. W Tymbarku do pełnienia warty włączyła się młodzież z Jednostki Strzeleckiej Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS ” Strzelec ” OSW w Tymbarku.
Jak wspominał ś.p. druh Jan Wątroba, członek przedwojennego Strzelca,  taka tradycja pełnienia wspólnych wart strzelców i strażaków była przed drugą wojną światową.
Tegoroczna inicjatywa tymbarskich Strzelców: sekcyjnych ZS Kacpra Kordeczki, Przemysława Natonka, Macieja Banach i starszego Strzelca Grzegorza Cygala zasługuje na duże uznanie.

Robert Nowak

warta przy grobie

 

Tymbarczanka śp.Pani Maria Kapturkiewicz-Szewczyk patronem ronda w Puławach

30 marca br. Rada Miasta Puławy jednogłośnie zadecydowała, że  rondo u zbiegu ulic Ceglanej i Zabłockiego będzie nosiło imię Marii Kapturkiewicz – Szewczyk. Inicjatorem  uczczenia pamięci Pani Marii Kapturkiewicz-Szewczyk były radny Rady Miasta Puławy Pan Paweł Maj. O tej inicjatywie pisaliśmy na portalu 15 marca.  O Pani Marii Kapturkiewicz-Szewczyk tak m.in napisano w uzasadnieniu do uchwały:

„Pani Maria Kapturkiewicz-Szewczyk Góralka z Tymbarku, Puławianka z wyboru, artysta plastyk, kamieniarka i malarka, instruktora zajęć plastycznych, wychowawca dzieci i młodzieży, społeczniczka, prekursorka działań NGO w Puławach , inicjatorka działań kulturalnych, historycznych, turystyczno-krajoznawczych, patriotycznych, opozycjonistka, drukarka, kolporterka”.

O pięknym i bogatym życiu Pani Marii możemy dowiedzieć się czytając całość uzasadnienia, które znajduje się tutaj: Uzasadnienie .

Na wczorajszej sesji Rady Miasta Puławy odczytano również list, jaki skierował na ręce Prezydenta Miasta Puławy  Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. Treść pisma tutaj:  podziękowanie.

O fakcie nadania imienia informował dzisiaj portal Telewizji Puławy 24 „puławy24.pl”: http://pulawy24.pl/pulawskie-rondo-nowego-patrona/. Znajduje się tam również  wypowiedź  inicjatora radnego Pawła Maja.

Jesteśmy dumni, że Pani Maria Kapturkiewicz-Szewczyk pochodziła z Tymbarku (mieszka tu nadal Jej rodzina) i jesteśmy jednocześnie wdzięczni władzom i mieszkańcom Puław, że dzięki tej inicjatywie pamięć o zmarłej w 2013 roku Pani Marii Kapturkiewicz-Szewczyk będzie trwała w Puławach.

Irena Wilczek-SowaPani Maria Kapturkiewicz-Szewczyk

źródło: „puławy24.pl”